;


Sūkta 9.1 

svā́diṣṭʰayā mádiṣṭʰayā pávasva soma dʰā́rayā |
índrāya pā́tave sutáḥ || 1||1. svādiṣṭʰajfsi«√svad madiṣṭʰajfsi«√mad 
  pavasvava·Ao2s«√pū somanmsv«√su dʰārānfsi«√dʰā |
  indraNmsd«√ind pātavev···D··«√pā sutajmsn«√su 1. Ô Soma, répands ta douce et enivrante rosée. Tu es versé pour désaltérer Indra.rakṣohā́ viśvácarṣaṇirabʰí yónimáyohatam |
drúṇā sadʰástʰamā́sadat || 2||2. (rakṣasnns«√rakṣ-hanjms«√han)nmsn (viśvajms«√viś-carṣaṇijms«√kṛṣ)jmsn 
  abʰip yoninmsa«√yu (ayasnms-hatajms«√han)jmsa |
  drunmsi«√dru (sadʰaa-stʰajms«√stʰā)nnsa āp asadatvp·U·3s«√sad 2. Soma donne la mort aux Rakchasas; il voit tout. Qu’il vienne s’asseoir au foyer que remplit le bois, et que frappe le rayon de fer d’Agni.varivodʰā́tamo bʰava máṃhiṣṭʰo vṛtrahántamaḥ |
párṣi rā́dʰo magʰónām || 3||3. (varivasnns«√vṛ-dʰātamajms«√dʰā)jmsn bʰavavp·Ao2s«√bʰū 
  maṃhiṣṭʰajmsn«√maṃh (vṛtraNns«√vṛ-hantamajms«√han)jmsn |
  parṣivp·Ao2s«√pṛ rādʰasnnsa«√rādʰ magʰavannmpg«√maṃh 3. Sois pour nous généreux et magnifique. Écrase Vritra, et donne-nous l’opulence des riches.abʰyàrṣa mahā́nāṃ devā́nāṃ vītímándʰasā |
abʰí vā́jamutá śrávaḥ || 4||4. abʰip arṣavp·Ao2s«√ṛṣ mahajmpg«√mah 
  devanmpg«√div vītinfsa«√vī andʰasnnsi«√andʰ |
  abʰip vājanmsa«√vaj utac śravasnnsa«√śru 4. Viens, dans les sacrifices que t’offrent nos riches seigneurs, prendre les mets et les holocaustes qui augmentent ta force.tvā́mácʰā carāmasi tádídártʰaṃ divédive |
índo tvé na āśásaḥ || 5||5. tvamr2msa acʰāp carāmasivp·A·1p«√car tadr3nsn 
  idc artʰannsn«√artʰ (divanmsl-divanmsl)a |
  induNmsv«√ind tvamr2msl vayamr1mpg āśasnfpn«√aś 5. Chaque jour, ô Indou, nous venons devant toi avec cette pensée. Nous te bénissons.punā́ti te parisrútaṃ sómaṃ sū́ryasya duhitā́ |
vā́reṇa śáśvatā tánā || 6||6. punātivp·A·3s«√pū tvamr2msd parisrutajmsa«pari~√sru 
  somanmsa«√su sūryanmsg«√sūr duhitṛnfsn«√duh |
  vāranmsi«√vṛ2 śaśvatjnsi«√śaś tannfsi«√tan 6. La fille du Soleil, dans son filtre éternel, purifie la plante qui te produit.támīmáṇvīḥ samaryá ā́ gṛbʰṇánti yóṣaṇo dáśa |
svásāraḥ pā́rye diví || 7||7. sasr3msa īmr3msa aṇvījfpn samaryannsl«sam~√rī āp 
  gṛbʰṇantivp·A·3p«√grah yoṣannfpn«√yu daśau |
  svasṛnfpn pāryajmsl«√pṛ dyunmsl 7. Dans le jour destiné à la libation, dix frères, qui sont les dix doigts, reçoivent cette plante pour le sacrifice.támīṃ hinvantyagrúvo dʰámanti bākuráṃ dṛ́tim |
tridʰā́tu vāraṇáṃ mádʰu || 8||8. sasr3msa īmr3msa hinvantivp·A·3p«√hi agrūnfpn«√grū 
  dʰamantivp·A·3p«√dʰam bākuranmsa«√bak dṛtijmsa«√dṝ |
  (triu-dʰātunns«√dʰā)jnsn vāraṇajnsn«√vṛ madʰunnsn«√madʰ 8. Ils la pressent; ils broient son enveloppée, et expriment ce miel brillant qui, pour notre salut, doit être versé aux trois foyers.abʰī̀mámágʰnyā utá śrīṇánti dʰenávaḥ śíśum |
sómamíndrāya pā́tave || 9||9. abʰip ayamr3msa agʰnyājfpn«a~√han utac 
  śrīṇantivp·A·3p«√śrī dʰenunfpn«√dʰe śiśunmsa«√śū |
  somanmsa«√su indraNmsd«√ind pātavev···D··«√pā 9. Les vaches invulnérables mêlent leur lait au jus de ce jeune Soma. Cette boisson est présentée à Indra.asyédíndro mádeṣvā́ víśvā vṛtrā́ṇi jigʰnate |
śū́ro magʰā́ ca maṃhate || 10||10. ayamr3msg idc indraNmsn«√ind madanmpl«√mad āp 
   viśvajmpa«√viś vṛtrannpa«√vṛ jigʰnateva·A·3s«√han |
   śūranmsn«√śūr magʰannpa«√maṃh cac maṃhateva·A·3s«√maṃh 10. Dans l’ivresse qu’elle lui cause, le vaillant Indra extermine ses ennemis, et multiplie ses présents.


Sūkta 9.2 

pávasva devavī́ráti pavítraṃ soma ráṃhyā |
índramindo vṛ́ṣā́ viśa || 1||1. pavasvava·Ao2s«√pū (devanms«√div-vījms«√vī)jmsn atip 
  pavitrannsa«√pū somaNmsv«√su raṃhinfsi«√raṃh |
  indraNmsa«√ind induNmsv«√ind vṛṣannmsn«√vṛṣ viśavp·Ao2s«√viś 1. Ô Soma, ô toi qui honores les dieux, viens promptement dans le vase du sacrifice. Ô généreux Indou, pénètre le cœur d’Indra.ā́ vacyasva máhi psáro vṛ́ṣendo dyumnávattamaḥ |
ā́ yóniṃ dʰarṇasíḥ sadaḥ || 2||2. āp vacyasvava·Ao2s«√vañc mahijnsn«√mah psarasnnsn«√psā 
  vṛṣannmsn«√vṛṣ induNmsv«√ind dyumnavattamajmsn |
  āp yoninmsa«√yu dʰarṇasijmsn«√dʰṛ sadasvp·AE2s«√sad 2. Ô généreux et resplendissant Indou, fais briller tes formes; et, pour nous protéger, viens t’asseoir au foyer.ádʰukṣata priyáṃ mádʰu dʰā́rā sutásya vedʰásaḥ |
apó vasiṣṭa sukrátuḥ || 3||3. adʰukṣatava·U·3p«√duh priyajnsa«√prī madʰunnsa«√madʰ 
  dʰārānfsi«√dʰṛ sutajmsg«√su vedʰasjmpn«√vidʰ |
  apnfpa vasiṣṭava·UE3s«√vas sukratujmsn«su~√kṛ 3. La rosée du sage Soma est pour nous un lait savoureux. Le dieu puissant a revêtu la forme des Ondes.mahā́ntaṃ tvā mahī́ránvā́po arṣanti síndʰavaḥ |
yádgóbʰirvāsayiṣyáse || 4||4. mahāntajmsa«√mah tvamr2msa mahījfpa«√mah anup 
  apnfpa arṣantivp·A·3p«√ṛṣ sindʰunfpn«√sindʰ |
  yadc gonfpi vāsayiṣyaseva·B·2s«√vas 4. Ces Ondes, grandes comme toi, t’accompagnent, quand tu viens te mêler au lait des vaches saintes.samudró apsú māmṛje viṣṭambʰó dʰarúṇo diváḥ |
sómaḥ pavítre asmayúḥ || 5||5. samudranmsn«sam~√ud apnfpl māmṛjeva·I·3s«√mṛj 
  viṣṭambʰanmsn«√stambʰ dʰaruṇanmsn«√dʰṛ dyunmsg |
  somanmsn«√su pavitrannsl«√pū (vayamr1mpa-yujms«√yu)jmsn 5. Soma, ferme soutien du ciel, est plongé au milieu des ondes du Samoudra. Il est à nous, quand il repose dans le vase du sacrifice.ácikradadvṛ́ṣā hárirmahā́nmitró ná darśatáḥ |
sáṃ sū́ryeṇa rocate || 6||6. acikradatva·U·3s«√krand vṛṣannmsn«√vṛṣ harijmsn«√hṛ 
  mahatjmsn«√mah mitranmsn«√mitʰ nac darśatajmsn«√dṛś |
  samp sūryanmsi«√sūr rocateva·A·3s«√ruc 6. Il pétille, grand, généreux, noble, brillant comme Mitra, resplendissant avec le Soleil.gírasta inda ójasā marmṛjyánte apasyúvaḥ |
yā́bʰirmádāya śúmbʰase || 7||7. girnfpa«√gṝ tvamr2msd induNmsv«√ind ojasnnsi«√uj 
  marmṛjyanteva·A·3p«√mṛj (apasnns-yujms«√yu)nmpn |
  yār3fpi madanmsd«√mad śumbʰasevp·A·2s«√śubʰ 7. Ô Indou, nos prières et nos œuvres sont purifiées par ta vertu; elles te donnent la force d’inspirer une belle ivresse.táṃ tvā mádāya gʰṛ́ṣvaya u lokakṛtnúmīmahe |
táva práśastayo mahī́ḥ || 8||8. sasr3msa tvamr2msa madanmsd«√mad gʰṛṣvijmsd«√hṛṣ 
  (ulokanms«√lok-kṛtnujms«√kṛ)jmsa īmahevp·A·1p«√i |
  tvamr2msg praśastijfpn«pra~√śaṃs mahīnfpn«√mah 8. Tu es le créateur du monde, et nous t’invitons à concevoir une ivresse victorieuse. Ta gloire est grande.asmábʰyamindavindrayúrmádʰvaḥ pavasva dʰā́rayā |
parjányo vṛṣṭimā́m̐ iva || 9||9. vayamr1mpd induNmsv«√ind (indraNms«√ind-yujms«√yu)jmsn 
  madʰunnsg«√madʰ pavasvava·Ao2s«√pū dʰārānfsi«√dʰṛ |
  parjanyanmsn«√pṛc vṛṣṭimantjmsn«√vṛṣ ivac 9. Ô Indou, viens à nous pour t’unir à Indra, sous la forme d’une douce rosée, tel que Pardjanya sous la forme de la pluie.goṣā́ indo nṛṣā́ asyaśvasā́ vājasā́ utá |
ātmā́ yajñásya pūrvyáḥ || 10||10. (gonfs-sanjms«√san)jmsn induNmsv«√ind (nṛnms-sanjms«√san)jmsn asivp·A·2s«√as 
   (aśvanms«√aś-sanjms«√san)jmsn (vājanms«√vāj-sanjms«√san)jmsn utac |
   ātmannmsn«√an yajñanmsg«√yaj pūrvyajmsn«√pṝ 10. Ô Indou, tu nous donnes des vaches, des chevaux, de vaillants enfants. Tu nous envoies l’abondance. Tu es l’âme antique du sacrifice.


Sūkta 9.3 

eṣá devó ámartyaḥ parṇavī́riva dīyati |
abʰí dróṇānyāsádam || 1||1. eṣasr3msn devanmsn«√div amartyajmsn«a~√mṛ 
  (parṇanns«√pṛ-vījms«√vī)jmsn ivac dīyativp·A·3s«√dā |
  abʰip droṇannpa«√dru āsadamv···D··«ā~√sad 1. Ce dieu immortel, tel que l’oiseau, vole vers le vase du sacrifice qui est son siége.eṣá devó vipā́ kṛtó'ti hvárāṃsi dʰāvati |
pávamāno ádābʰyaḥ || 2||2. eṣasr3msn devanmsn«√div vipnfsi«√vip kṛtajmsn«√kṛ 
  atip hvarasnnpa«√hvṛ dʰāvativp·A·3s«√dʰāv |
  pavamānanmsn«√pū adābʰyajmsn«a~√dabʰ 2. Ce dieu invincible et purifiant est formé par le doigt du sage; il vient attaquer ses ennemis.eṣá devó vipanyúbʰiḥ pávamāna ṛtāyúbʰiḥ |
hárirvā́jāya mṛjyate || 3||3. eṣasr3msn devanmsn«√div vipanyujmpi«√vip 
  pavamānanmsn«√pū (ṛtanns«√ṛ-yujms«√yu)jmpi |
  harijmsn«√hṛ vājanmsd«√vāj mṛjyatevp·A·3s«√mṛj 3. Ce dieu brillant et pur est soigné par les prêtres qui le chantent et augmentent sa force.eṣá víśvāni vā́ryā śū́ro yánniva sátvabʰiḥ |
pávamānaḥ siṣāsati || 4||4. eṣasr3msn viśvajnpa«√viś vāryannpa«√vṛ2 
  śūranmsn«√śūr yanttp·Amsn«√i ivac satvanjmpi«√as |
  pavamānanmsn«√pū siṣāsativp·A·3s«√san 4. Ce dieu pur, tel qu’un héros, s’en va pour ses serviteurs conquérir tous les trésors.eṣá devó ratʰaryati pávamāno daśasyati |
āvíṣkṛṇoti vagvanúm || 5||5. eṣasr3msn devanmsn«√div ratʰaryativp·A·3s«√ṛ 
  pavamānanmsn«√pū daśasyativp·A·3s«√daś |
  āvisa«ā~√vid kṛṇotivp·A·3s«√kṛ vagvanunnsa«√vac 5. Ce dieu pur et généreux, dans son pieux empressement, fait entendre sa clameur.eṣá víprairabʰíṣṭuto'pó devó ví gāhate |
dádʰadrátnāni dāśúṣe || 6||6. eṣasr3msn viprajmpi«√vip abʰiṣṭutajmsn«abʰi~√stu 
  apnfpa devanmsn«√div vip gāhateva·A·3s«√gāh |
  dadʰattp·Amsn«√dʰā ratnannpa«√rā dāśvaṅstp·Imsd«√dāś 6. Ce dieu loué par les sages se mêle aux Ondes, et donne la richesse à son serviteur.eṣá dívaṃ ví dʰāvati tiró rájāṃsi dʰā́rayā |
pávamānaḥ kánikradat || 7||7. eṣasr3msn dyunmsa vip dʰāvativp·A·3s«√dʰāv 
  tirasa«√tṝ rajasnnpa«√raj dʰārānfsi«√dʰṛ |
  pavamānanmsn«√pū kanikradattp·Amsn«√krand 7. Ce dieu pur et retentissant s’élève dans le ciel, et avec sa rosée il nettoie les airs.eṣá dívaṃ vyā́sarattiró rájāṃsyáspṛtaḥ |
pávamānaḥ svadʰvaráḥ || 8||8. eṣasr3msn dyunmsa vip āp asaratvp·Aa3s«√sṛ 
  tirasa«√tṝ rajasnnpa«√raj aspṛtanmsn«a~√spṛ |
  pavamānanmsn«√pū svadʰvarajmsn 8. Ce dieu pur, invincible, ami du sacrifice, s’élève dans le ciel, et avec sa rosée il nettoie les airs.eṣá pratnéna jánmanā devó devébʰyaḥ sutáḥ |
háriḥ pavítre arṣati || 9||9. eṣasr3msn pratnajmsi janmannmsi«√jan 
  devanmsn«√div devanmpd«√div sutajmsn«√su |
  harijmsn«√hṛ pavitrannsl«√pū arṣativp·A·3s«√ṛṣ 9. Ce dieu brillant, d’une antique naissance, est versé par les Dévas, et vient au vase du sacrifice.eṣá u syá puruvrató jajñānó janáyanníṣaḥ |
dʰā́rayā pavate sutáḥ || 10||10. eṣasr3msn uc syar3msn (purujms«√pṝ-vratanns«√vṛ2)jmsn 
   jajñānatp·Imsn«√jan janayanttp·Amsn«√jan iṣnfpa«√iṣ |
   dʰārānfsi«√dʰṛ pavateva·A·3s«√pū sutajmsn«√su 10. Ce dieu puissant dans ses œuvres, à peine né, engendre l’abondance, et sa rosée est purifiante.


Sūkta 9.4 

sánā ca soma jéṣi ca pávamāna máhi śrávaḥ |
átʰā no vásyasaskṛdʰi || 1||1. sanāvp·Ao2s«√san cac somaNmsv«√su jeṣivp·A·2s«√ji cac 
  pavamānaNmsv«√pū mahijnsa«√mah śravasnnsa«√śru |
  atʰāa vayamr1mpa vasyasjmpa«√vas kṛdʰivp·Ao2s«√kṛ 1. Ô Soma, ô dieu pur, donne-nous l’abondance, et triomphe pour nous. Accorde-nous la richesse.sánā jyótiḥ sánā svàrvíśvā ca soma saúbʰagā |
átʰā no vásyasaskṛdʰi || 2||2. sanāvp·Ao2s«√san jyotisnnsa«√jyot sanāvp·Ao2s«√san svarnnsa 
  viśvajnpa«√viś cac somaNmsv«√su saubʰagannpa«su~√bʰaj |
  atʰāa vayamr1mpa vasyasjmpa kṛdʰivp·Ao2s«√kṛ 2. Ô Soma, donne-nous la lumière, la clarté, tous les biens. Accorde-nous la richesse.sánā dákṣamutá krátumápa soma mṛ́dʰo jahi |
átʰā no vásyasaskṛdʰi || 3||3. sanāvp·Ao2s«√san dakṣanmsa«√dakṣ utac kratunmsa«√kṛ 
  apap somaNmsv«√su mṛdʰasnfpa«√mṛdʰ jahivp·Ao2s«√han |
  atʰāa vayamr1mpa vasyasjmpa«√vas kṛdʰivp·Ao2s«√kṛ 3. Ô Soma, donne-nous la force et la puissance. Triomphe de tes ennemis. Accorde-nous la richesse.pávītāraḥ punītána sómamíndrāya pā́tave |
átʰā no vásyasaskṛdʰi || 4||4. pavītṛnmpv«√pū punītanavp·Ao2p«√pū 
  somanmsa«√su indraNmsd«√ind pātaveva·A·3s«√pā |
  atʰāa vayamr1mpa vasyasjmpa«√vas kṛdʰivp·Ao2s«√kṛ 4. Nous purifions ta sainte liqueur pour la faire boire à Indra. Accorde-nous la richesse.tváṃ sū́rye na ā́ bʰaja táva krátvā távotíbʰiḥ |
átʰā no vásyasaskṛdʰi || 5||5. tvamr2msn sūryanmsl«√sū vayamr1mpd āp bʰajavp·Ao2s«√bʰaj 
  tvamr2msg kratunmsi«√kṛ tvamr2msg ūtinfpi«√av |
  atʰāa vayamr1mpa vasyasjmpa«√vas kṛdʰivp·Ao2s«√kṛ 5. Par tes œuvres, par tes secours fais-nous jouir de la vue du soleil. Accorde-nous la richesse.táva krátvā távotíbʰirjyókpaśyema sū́ryam |
átʰā no vásyasaskṛdʰi || 6||6. tvamr2msg kratunmsi«√kṛ tvamr2msg ūtinfpi«√av 
  jyoka paśyemavp·Ai1p«√paś sūryanmsa«√sūr |
  atʰāa vayamr1mpa vasyasjmpa«√vas kṛdʰivp·Ao2s«√kṛ 6. Par tes œuvres, par tes secours puissions nous voir longtemps le soleil ! Accorde-nous la richesse.abʰyàrṣa svāyudʰa sóma dvibárhasaṃ rayím |
átʰā no vásyasaskṛdʰi || 7||7. abʰip arṣavp·Ao2s«√ṛṣ svāyudʰajmsv«su-ā~√yudʰ ​
  somaNmsv«√su (dviu-barhasnns)jmsa rayinmsa«√rā |
  atʰāa vayamr1mpa vasyasjmpa«√vas kṛdʰivp·Ao2s«√kṛ 7. Ô Soma, armé de belles armes, donne-nous l’opulence des deux mondes. Accorde-nous la richesse.abʰyàrṣā́napacyuto rayíṃ samátsu sāsahíḥ |
átʰā no vásyasaskṛdʰi || 8||8. abʰip arṣavp·Ao2s«√ṛṣ anapacyutajmsn«a-apa~√cyu ​
  rayinmsa«√rā samadnfpl«sa~√mad sāsahijmsn«√sah |
  atʰāa vayamr1mpa vasyasjmpa«√vas kṛdʰivp·Ao2s«√kṛ 8. Dieu inébranlable, donne-nous dans les combats une force victorieuse. Accorde-nous la richesse.tvā́ṃ yajñaíravīvṛdʰanpávamāna vídʰarmaṇi |
átʰā no vásyasaskṛdʰi || 9||9. tvamr2msa yajñanmpi«√yaj avīvṛdʰanva·U·3p«√vṛdʰ 
  pavamānanmsv«√pū vidʰarmannmsl«vi~√dʰṛ |
  atʰāa vayamr1mpa vasyasjmpa«√vas kṛdʰivp·Ao2s«√kṛ 9. Ô Dieu pur, que les sacrificateurs, par leurs œuvres diverses, augmentent ta grandeur. Accorde-nous la richesse.rayíṃ naścitrámaśvínamíndo viśvā́yumā́ bʰara |
átʰā no vásyasaskṛdʰi || 10||10. rayinmsa«√rā vayamr1mpa citrama«√cit aśvinjmsa«√aś 
   indunmsv«√ind (viśvajns«√viś-āyujns«√i)nnsa āp bʰaravp·Ao2s«√bʰṛ |
   atʰāa vayamr1mpa vasyasjmpa«√vas kṛdʰivp·Ao2s«√kṛ 10. Ô Indou, apporte-nous une heureuse opulence en chevaux et en biens de tout genre. Accorde-nous la richesse.


Sūkta 9.5 

sámiddʰo viśvátaspátiḥ pávamāno ví rājati |
prīṇánvṛ́ṣā kánikradat || 1||1. samiddʰajmsn«sam~√indʰ viśvatasa«√viś patinmsn«√pā2 
  pavamānanmsn«√pū vip rājativp·A·3s«√rāj |
  prīṇantjmsn«√prī vṛṣannmsn«√vṛṣ kanikradattp·Amsn«√krand 1. Le maître du monde, le généreux Pavamâna étale ses feux brûlants. Il résonne, et nous charme la vue.tánūnápātpávamānaḥ śṛ́ṅge śíśāno arṣati |
antárikṣeṇa rā́rajat || 2||2. (tanūjms«√tan-napātnms«√nap?)nmsn pavamānanmsn«√pū 
  śṛṅgannsl«√śṛṅ? śiśānata·Amsn«√śi arṣativp·A·3s«√ṛṣ |
  (antara-īkṣajms«√īkṣ)nnsi rārajattp·Amsn«√rāj 2. Pavamâna, surnommé Tanoûnapât, vient aiguisant contre l’air ses cornes étincelantes.īḷényaḥ pávamāno rayírví rājati dyumā́n |
mádʰordʰā́rābʰirójasā || 3||3. īḷenyajmsn«√īḷ pavamānanmsn«√pū 
  rayinmsn«√rā vip rājativp·A·3s«√rāj dyumatjmsn«√dyut |
  madʰunnsg«√madʰ dʰārānfpi«√dʰṛ ojasnnsi«√vaj 3. Pavamâna brillant, riche et adorable, resplendit sous la rosée des libations.barhíḥ prācī́namójasā pávamāna stṛṇánháriḥ |
devéṣu devá īyate || 4||4. barhisnnsa«√barh prācīnama«pra~√añc ojasnnsi«√vaj 
  pavamānanmsv«√pū stṛṇanttp·Amsn«√stṛ harijmsn«√hṛ |
  devanmpl«√div devanmsn«√div īyatevp·A·3s«√i 4. Le divin Pavamâna, éclatant parmi tous les autres dieux, arrive avec force, étendant vers l’Orient les points de son cousa.údā́tairjihate bṛháddvā́ro devī́rhiraṇyáyīḥ |
pávamānena súṣṭutāḥ || 5||5. udp ātanmpi«ā~√tan jihateva·A·3s«√hā bṛhata«√bṛh 
  dvārnfpa«√dvṛ devījfpa«√div hiraṇyayījfpa«√hṛ |
  pavamānanmsi«√pū suṣṭutajfpa«su~√stu 5. Aux accents de nos hymnes, aux rayons de Pavamâna s’ouvrent avec les régions célestes, les divines portes d’or.suśilpé bṛhatī́ mahī́ pávamāno vṛṣaṇyati |
náktoṣā́sā ná darśaté || 6||6. suśilpajnda bṛhatjnda«√bṛh mahjnda«√mah 
  pavamānanmsn«√pū vṛṣaṇyativp·A·3s«√vṛṣ |
  (naktanns-uṣasnfs«√vas2)nnda nac darśatajnda«√dṛś 6. Pavamâna féconde la Nuit et l’Aurore, déesses illustres, belles, nobles et grandes.ubʰā́ devā́ nṛcákṣasā hótārā daívyā huve |
pávamāna índro vṛ́ṣā || 7||7. ubʰajmda devanmda«√div (nṛnms-cakṣasnns«√cakṣ)jmda 
  hotṛnmda«√hu daivyajmda«√div huvevp·A·1s«√hve |
  pavamānanmsn«√pū indraNmsn«√ind vṛṣannmsn«√vṛṣ 7. J’invoque les deux sacrificateurs divins, qui du ciel surveillent les hommes. Pavamâna est pour nous tel que le généreux Indra.bʰā́ratī pávamānasya sárasvatī́ḷā mahī́ |
imáṃ no yajñámā́ gamantisró devī́ḥ supéśasaḥ || 8||8. bʰāratīNfsn«√bʰṛ pavamānanmsg«√pū 
  sarasvatīNfsn«sa~√ras īḷāNfsn«√īḷ mahījfsn«√mah |
  ayamr3msa vayamr1mpg yajñanmsa«√yaj āp gamanva·AE3p«√gam 
  triu devīnfpn«√div supeśasjfpn«su~√piś 8. Que les trois belles divinités, Bhâratî, Saraswatî et Ilâ surnommée Mahî, viennent au sacrifice où nous honorons Pavamâna.tváṣṭāramagrajā́ṃ gopā́ṃ puroyā́vānamā́ huve |
índuríndro vṛ́ṣā háriḥ pávamānaḥ prajā́patiḥ || 9||9. tvaṣṭṛNmsa«√tvakṣ (agranns«√aṅg-janjms«√jan)jmsa (gonfs-pājms«√pā2)nmsa 
  (purasa«√pṝ-yāvanjms«√yā)jmsa āp huvevp·A·1s«√hve |
  induNmsn«√ind indraNmsn«√ind vṛṣannmsn«√vṛṣ harijmsn«√hṛ 
  pavamānanmsn«√pū (prajānfs«pra~√jan-patinms«√pā)Nmsn 9. J’invoque Twachtri le premier-né d’entre les dieux, le gardien des hommes, le chef des héros. Le maître des êtres, le généreux et brillant Pavamâna est pour nous et Indou et Indra.vánaspátiṃ pavamāna mádʰvā sámaṅgdʰi dʰā́rayā |
sahásravalśaṃ háritaṃ bʰrā́jamānaṃ hiraṇyáyam || 10||10. (vanasnns«√van-patinms«√pā2)nmsa pavamānanmsv«√pū 
   madʰujfsi«√madʰ samp aṅgdʰivp·Ao2s«√añj dʰārānfsi«√dʰṛ |
   (sahasrau-valśanms)jmsa haritajmsa«√hṛ 
   bʰrājamānata·Amsa«√bʰrāj hiraṇyayajmsa«√hṛ 10. Ô Pavamâna, jette ta rosée aussi douce que le miel sur le maître du bûcher, qui brille avec l’éclat de l’or et qui a d’innombrables trésors.víśve devāḥ svā́hākṛtiṃ pávamānasyā́ gata |
vāyúrbṛ́haspátiḥ sū́ryo'gníríndraḥ sajóṣasaḥ || 11||11. viśvajmpn«√viś devanmpn«√div (svāhānfs«su~√ah-kṛtinfs«√kṛ)nfsa 
   pavamānanmsg«√pū āp gatavp·Ao3p«√gam |
   vāyuNmsn«√vā (bṛhnfsg«√bṛh-patinms«√pā2)Nmsn sūryaNmsn«√sūr 
   agniNmsn«√aṅg indraNmsn«√ind sajoṣasjmpn«sa~√juṣ 11. Que tous les dieux, Vâyou, Vrihaspati, le Soleil, Agni, Indra, unis dans une joie commune, viennent à l’œuvre de la Swahâ accomplie par Pavamâna.


Sūkta 9.6 

mandráyā soma dʰā́rayā vṛ́ṣā pavasva devayúḥ |
ávyo vā́reṣvasmayúḥ || 1||1. mandrajfsi«√mand somanmsv«√su dʰārānfsi«√dʰṛ 
  vṛṣannmsn«√vṛṣ pavasvava·Ao2s«√pū (devanms«√div-yujms«√yu)jmsn |
  avinmsg vārannpl«√vṛ2 (vayamr1mpa-yujms«√yu)jmsn 1. Ô généreux Soma dévoué aux dieux comme à nous, viens avec ton heureuse rosée sur le filtre du sacrifice.abʰí tyáṃ mádyaṃ mádamíndavíndra íti kṣara |
abʰí vājíno árvataḥ || 2||2. abʰip tyamr3msa madyajmsa«√mad madanmsa«√mad 
  indunmsv«√ind indraNmsn«√ind itia kṣaravp·Ao2s«√kṣar |
  abʰip vājinnmpa«√vāj arvatnmpa«√ṛ 2. Ô Indou, ô toi que j’appelle Indra, répands ton enivrante liqueur. Amène-nous de robustes coursiers.abʰí tyáṃ pūrvyáṃ mádaṃ suvānó arṣa pavítra ā́ |
abʰí vā́jamutá śrávaḥ || 3||3. abʰip tyamr3msa pūrvyajmsa«√pṝ madanmsa«√mad 
  suvānata·Amsn«√su arṣavp·Ao2s«√ṛṣ pavitrannsl«√pū āp |
  abʰip vājanmsa«√vāj utac śravasnnsa«√śru 3. Répands dans le vase du sacrifice ton antique liqueur. Apporte-nous en même temps la force et l’abondance.ánu drapsā́sa índava ā́po ná pravátāsaran |
punānā́ índramāśata || 4||4. anup drapsanmpn indunmpn«√ind 
  apnfpn nac pravatnfsi asaranvp·Aa3p«√sṛ |
  punānajmpn«√pū indraNmsa«√ind āśatava·A·3p«√āś 4. Les breuvages purifiants coulent avec rapidité, comme les eaux qui descendent de la colline, et viennent prendre place à côté d’Indra.yámátyamiva vājínaṃ mṛjánti yóṣaṇo dáśa |
váne krī́ḷantamátyavim || 5||5. yasr3msa atyanmsa«√at? ivac vājinnmsa«√vāj 
  mṛjantivp·A·3p«√mṛj yoṣannfpn«√yu daśau |
  vanannsl«√van krīḷanttp·Amsa«√krīḷ atyavijmsa 5. Dix frères soignent comme un rapide coursier ce soma qui va passer sur le filtre et jouer dans le bois des coupes.táṃ góbʰirvṛ́ṣaṇaṃ rásaṃ mádāya devávītaye |
sutáṃ bʰárāya sáṃ sṛja || 6||6. sasr3msa gonfpi vṛṣaṇajmsa«√vṛṣ rasanmsa«√ras 
  madanmsd«√mad (devanms«√div-vītinfs«√vī)nfsd |
  sutajmsa«√su bʰaranmsd«√bʰṛ samp sṛjavp·Ao2s«√sṛj 6. Verse pour les besoins de la cérémonie et pour la soif des dieux ce généreux breuvage mêlé au lait de la vache.devó devā́ya dʰā́rayéndrāya pavate sutáḥ |
páyo yádasya pīpáyat || 7||7. devanmsn«√div devanmsd«√div dʰārānfsi«√dʰṛ 
  indraNmsd«√ind pavateva·A·3s«√pū sutajmsn«√su |
  payasnnsn«√pī yadc ayamr3msg pīpayatvp·Ae3s«√pī 7. Le dieu s’empresse d’apporter au divin Indra sa rosée, qui est le lait dont il l’abreuve.ātmā́ yajñásya ráṃhyā suṣvāṇáḥ pavate sutáḥ |
pratnáṃ ní pāti kā́vyam || 8||8. ātmannmsn«√an yajñanmsg«√yaj raṃhinfsi«√raṃh 
  suṣvāṇata·Amsn«√su pavateva·A·3s«√pū sutajmsn«√su |
  pratnajmsa nip pātivp·A·3s«√pā2 kāvyannsa«√kū 8. Soma est l’âme du sacrifice, et, venant avec promptitude condescendre au vœu des fidèles, il se plaît au milieu des chants antiques.evā́ punāná indrayúrmádaṃ madiṣṭʰa vītáye |
gúhā ciddadʰiṣe gíraḥ || 9||9. evac punānajmsn«√pū (indraNms«√ind-yujms«√yu)jmsn 
  madanmsa«√mad madiṣṭʰajmsv«√mad vītinfsd«√vī |
  guhānfsl«√guh cidc dadʰiṣeva·I·2s«√dʰā girnfpa«√gṝ 9. Ainsi t’unissant à Indra, et purifiant ton joyeux breuvage, Dieu auteur de la plus sainte des ivresses, tu reçois nos prières au sein même du foyer.


Sūkta 9.7 

ásṛgramíndavaḥ patʰā́ dʰármannṛtásya suśríyaḥ |
vidānā́ asya yójanam || 1||1. asṛgramvp·U·3p«√sṛj indunmpn«√ind patʰinnmsi«√pantʰ 
  dʰarmannnsl«√dʰṛ ṛtannsg«√ṛ suśrījmpn«su~√śrī |
  vidānata·Ampn«√vid ayamr3msg yojanannsa«√yuj 1. Qu’elles suivent les justes voies du sacrifice, qu’elles se répandent, ces brillantes liqueurs, qui vont s’unir à Indra.prá dʰā́rā mádʰvo agriyó mahī́rapó ví gāhate |
havírhavíṣṣu vándyaḥ || 2||2. prap dʰārānfsi«√dʰṛ madʰunnsg«√madʰ agriyanmsn«√aṅg 
  mahījfpa«√mah apnfpa vip gāhateva·A·3s«√gāh |
  havisnnsn«√hu havisnnpl«√hu vandyajmsn«√vand 2. La douce rosée de soma est, parmi les holocaustes, le premier et le plus honorable: elle se distingue parmi les grandes Ondes.prá yujó vācó agriyó vṛ́ṣā́va cakradadváne |
sádmābʰí satyó adʰvaráḥ || 3||3. prap yujnmsb«√yuj vācnfsg«√vac agriyanmsn«√aṅg 
  vṛṣannmsn«√vṛṣ avap cakradatvp·U·3s«√krand vanannsl«√van |
  sadmannnsa«√sad abʰip satyajmsn«√as adʰvaranmsn 3. Généreux et juste, clément et noble, Soma répond par son murmure à la voix du prêtre, et prend sa place dans les vases du sacrifice.pári yátkā́vyā kavírnṛmṇā́ vásāno árṣati |
svàrvājī́ siṣāsati || 4||4. parip yadc kāvijmsi«√kū kavinmsn«√kū 
  (nṛnms-mnanfs«√man)nnpa vasānata·Amsn«√vas arṣativp·A·3s«√ṛṣ |
  svarnnsa«√svar vājinnmsn«√vāj siṣāsativp·A·3s«√san 4. Ce dieu sage et fort aime les chants et les présents des poëtes, et il veut leur communiquer ses biens.pávamāno abʰí spṛ́dʰo víśo rā́jeva sīdati |
yádīmṛṇvánti vedʰásaḥ || 5||5. pavamānanmsn«√pū abʰip spṛdʰnfpa«√spardʰ 
  viśnfsg«√viś rājannmsn«√rāj ivac sīdativp·A·3s«√sad |
  yadc īmr3msa ṛṇvantivp·A·3p«√ṛ vedʰasjmpn«√vidʰ 5. Tel qu’un roi, ce dieu pur écrase les ennemis des sages qui font la libation.ávyo vā́re pári priyó hárirváneṣu sīdati |
rebʰó vanuṣyate matī́ || 6||6. avinmsg vāranmsl«√vṛ2 parip priyajmsn«√prī 
  harijmsn«√hṛ vanannpl«√van sīdativp·A·3s«√sad |
  rebʰajmsn«√ribʰ vanuṣyateva·A·3s«√van matinfsi«√man 6. Dieu brillant et chéri, il descend sur le filtre et va se reposer dans le bois des coupes. Il accueille par son murmure le bruit de la prière.sá vāyúmíndramaśvínā sākáṃ mádena gacʰati |
ráṇā yó asya dʰármabʰiḥ || 7||7. sasr3msn vāyuNmsa«√vā indraNmsa«√ind aśvinNmda«√aś 
  sākama«sa~√añc madanmsi«√mad gacʰativp·A·3s«√gam |
  raṇanmsi«√raṇ yasr3msn ayamr3msg dʰarmannnpi«√dʰṛ 7. Celui qui aime à fêter Soma remplit d’une pieuse ivresse Vâyou, Indra, les Aswins.ā́ mitrā́váruṇā bʰágaṃ mádʰvaḥ pavanta ūrmáyaḥ |
vidānā́ asya śákmabʰiḥ || 8||8. āp (mitraNmda«√mitʰ-varuṇaNmda«√vṛ)Nmda bʰagaNmsa«√bʰaj 
  madʰunnsg«√madʰ pavantevp·A·3p«√pū ūrminmpn«√ṛ |
  vidānajmpn«√vid ayamr3msg śakmannnpi«√śak 8. Les flots d’une douce liqueur, obéissant à la loi de Soma, s’approchent de Mitra, de Varouna, de Bhaga.asmábʰyaṃ rodasī rayíṃ mádʰvo vā́jasya sātáye |
śrávo vásūni sáṃ jitam || 9||9. vayamr1mpd rodasnndv rayinmsa«√rā 
  madʰunnsg«√madʰ vājanmsg«√vāj sātinfsi«√san |
  śravasnnsa«√śru vasunnpa«√vas samp jitamvp·Ao2d«√ji 9. Ô Ciel et Terre, en échange de ce doux breuvage, donnez-nous la richesse, l’opulence, la gloire.


Sūkta 9.8 

eté sómā abʰí priyámíndrasya kā́mamakṣaran |
várdʰanto asya vīryàm || 1||1. etasr3mpn somanmpn«√su abʰip priyajmsa«√prī 
  indraNmsg«√ind kāmanmsa«√kam akṣaranvp·U·3p«√kṣar |
  vardʰanttp·Ampn«√vṛdʰ ayamr3msg vīryannsa«√vīr 1. Ces breuvages coulent pour remplir les vœux d’Indra et augmenter sa force.punānā́saścamūṣádo gácʰanto vāyúmaśvínā |
té no dʰāntu suvī́ryam || 2||2. punānajmpn«√pū (camūnfs-sadjms«√sad)jmpn 
  gacʰanttp·Ampn«√gam vāyuNmsa«√vā aśvinNmda«√aś |
  sasr3mpn vayamr1mpd dʰāntuvp·Ao3p«√dʰā suvīryannsa«su~√vīr 2. Ils reposent dans le bassin du sacrifice, et, pleins d’une vertu purifiante, ils en sortent pour aller vers Vâyou et les Aswins. Qu’ils nous donnent la force.índrasya soma rā́dʰase punānó hā́rdi codaya |
ṛtásya yónimāsádam || 3||3. indraNmsg«√ind somaNmsv«√su rādʰasnnsd«√rādʰ 
  punānajmsn«√pū hārdinnsa«√hṛ codayavp·Ao2s«√cud |
  ṛtannsg«√ṛ yoninmsa«√yu āsadamv···D··«ā~√sad 3. Ô purifiant Soma, viens t’asseoir au foyer du sacrifice, et donner du cœur à Indra pour la conquête de la richesse.mṛjánti tvā dáśa kṣípo hinvánti saptá dʰītáyaḥ |
ánu víprā amādiṣuḥ || 4||4. mṛjantivp·A·3p«√mṛj tvamr2msa daśau kṣipnfpn«√kṣip 
  hinvantivp·A·3p«√hi saptau dʰītinfpn«√dʰī |
  anup vipranmpn«√vip amādiṣurvp·U·3p«√mad 4. Dix ministres te purifient; sept sacrificateurs te présentent. Les sages font éclater leurs transports.devébʰyastvā mádāya káṃ sṛjānámáti meṣyàḥ |
sáṃ góbʰirvāsayāmasi || 5||5. devanmpd«√div tvamr2msa madanmsd«√mad kasr3msa 
  sṛjānata·Amsn«√sṛj atip meṣīnfpa«√miṣ |
  samp gonfpi vāsayāmasivp·A·1p«√vas 5. Pour l’ivresse des dieux nous te jetons sur le filtre formé de laine de brebis, et nous te mêlons au lait de la vache.punānáḥ kaláśeṣvā́ vástrāṇyaruṣó háriḥ |
pári gávyānyavyata || 6||6. punānajmsn«√pū kalaśanmpl«√kal? āp 
  vastrannpa«√vas aruṣajmsn«√ruṣ harijmsn«√hṛ |
  parip gavyajnpa avyatava·U·3s«√vye 6. Purifié dans nos vases, brillant et radieux, tu te couvres d’un vêtement laiteux.magʰóna ā́ pavasva no jahí víśvā ápa dvíṣaḥ |
índo sákʰāyamā́ viśa || 7||7. magʰavanjmpa«√maṃh āp pavasvava·Ao2s«√pū vayamr1mpd 
  jahivp·Ao2s«√han viśvajfpa«√viś apap dviṣnfpa«√dviṣ |
  indunmsv«√ind sakʰinmsa«√sac āp viśavp·Ao2s«√viś 7. Ô Indou, viens à nous qui t’offrons de riches présents. Extermine tous nos ennemis. Unis-toi à ton ami.vṛṣṭíṃ diváḥ pári srava dyumnáṃ pṛtʰivyā́ ádʰi |
sáho naḥ soma pṛtsú dʰāḥ || 8||8. vṛṣṭinfsa«√vṛṣ dyunmsb parip sravavp·Ao2s«√sru 
  dyumnannsa pṛtʰivīnfsb«√pṛtʰ adʰip |
  sahasnnsa«√sah vayamr1mpd somanmsv«√su pṛtnfpl«√pṛc dʰāsvp·UE2s«√dʰā 8. Envoie du ciel sur la terre l’abondance avec la pluie. Ô Soma, donne-nous la force dans les combats.nṛcákṣasaṃ tvā vayámíndrapītaṃ svarvídam |
bʰakṣīmáhi prajā́míṣam || 9||9. (nṛnms-cakṣasnns«√cakṣ)nmsa tvamr2msa vayamr1mpn 
  (indraNms«√ind-pītajms«√pā)jmsa (svarnns-vidjms«√vid)jmsa |
  bʰakṣīmahiva·Ai1p«√bʰakṣ prajānfsa«pra~√jan iṣnfsa«√iṣ 9. Puissions-nous t’obtenir, ô toi qui surveilles les hommes, qui connais le bonheur, qui es le breuvage d’Indra ! Puissions-nous avoir avec toi l’abondance et le bonheur de la famille !


Sūkta 9.9 

pári priyā́ diváḥ kavírváyāṃsi naptyòrhitáḥ |
suvānó yāti kavíkratuḥ || 1||1. parip priyajnpa«√prī dyunmsg kavinmsn«√kū 
  vayasnnpa«√vī naptīnfdl«√nap? hitajmsn«√dʰā |
  suvānata·Amsn«√su yātivp·A·3s«√yā (kavinms«√kū-kratunms«√kṛ)jmsn 1. Le dieu sage et prudent qui coule entre les deux planches du pressoir, nous envoie du ciel l’abondance.prápra kṣáyāya pányase jánāya júṣṭo adrúhe |
vītyàrṣa cániṣṭʰayā || 2||2. prap kṣayanmsd«√kṣi2 panyasjmsd«√pan 
  jananmsd«√jan juṣṭajmsn«√juṣ adruhjmsd«a~√druh |
  vītinfsi«√vī arṣavp·Ao2s«√ṛṣ caniṣṭʰanfsi«√can 2. Un peuple innocent t’adresse en ces lieux ses louanges. Sois heureux, et viens à lui avec l’opulence la plus féconde.sá sūnúrmātárā śúcirjātó jāté arocayat |
mahā́nmahī́ ṛtāvṛ́dʰā || 3||3. sasr3msn sūnunmsn«√sū mātṛnfda«√mā śucijmsn«√śuc 
  jātajmsn«√jan jātajfda«√jan arocayatvp·Aa3s«√ruc |
  mahatjmsn«√mah mahījfda«√mah (ṛtanns«√ṛ-āvṛdʰjfs«ā~√vṛdʰ)jfda 3. Il naît, et, fils grand et pur, il enflamme de ses feux les deux grands parents qui viennent aussi de naître, et qui croissent par le sacrifice.sá saptá dʰītíbʰirhitó nadyò ajinvadadrúhaḥ |
yā́ ékamákṣi vāvṛdʰúḥ || 4||4. sasr3msn saptau dʰītinfpi«√dʰī hitajmsn«√hi 
  nadīnfpa«√nad ajinvadvp·Aa3s«√jinv adruhjfpa«a~√druh |
  yār3fpn ekau akṣinnsa vāvṛdʰurvp·I·3p«√vṛdʰ 4. Disposé par les sept sacrificateurs, il fait l’honneur des sept torrents sacrés, dont il est le premier, et qui nourrissent ses ondes intarissables.tā́ abʰí sántamástṛtaṃ mahé yúvānamā́ dadʰuḥ |
índumindra táva vraté || 5||5. tār3fpn abʰip santtp·Amsa«√as astṛtajmsa«a~√stṛ 
  mahev···D··«√mah yuvanjmsa«√yu āp dadʰurva·I·3p«√dʰā |
  indunmsa«√ind indraNmsv«√ind tvamr2msg vratannsl«√vṛ2 5. Ô grand Indra, au milieu de tes travaux, ces torrents de libations reçoivent, pour te le donner, le jeune et invincible Indou.abʰí váhnirámartyaḥ saptá paśyati vā́vahiḥ |
krívirdevī́ratarpayat || 6||6. abʰip vahninmsn«√vah amartyajmsn«a~√mṛ 
  saptau paśyativp·A·3s«√paś vāvahijmsn«√vah |
  krivijmsn«√kṛ devīnfpa«√div atarpayatvp·Aa3s«√tṛp 6. L’immortel porteur des holocaustes voit les sept Rivières divines, et, comme un vaste puits, il les engloutit toutes.ávā kálpeṣu naḥ pumastámāṃsi soma yódʰyā |
tā́ni punāna jaṅgʰanaḥ || 7||7. avap kalpanmpl«√klṛp vayamr1mpg puṃsnmsv 
  tamasnnpa«√tam somaNmsv«√su yodʰyajnpa«√yudʰ |
  tadr3npa punānajmsv«√pū jaṅgʰanasvp·Ae3s«√han 7. Ô pur et vigoureux Soma, conserve-nous dans les sacrifices, et détruis les ténèbres qui méritent d’être combattues.nū́ návyase návīyase sūktā́ya sādʰayā patʰáḥ |
pratnavádrocayā rúcaḥ || 8||8. nua navyasjnsd«√nu navīyaṃsjnsd«√nu 
  sūktannsd«su~√vac sādʰayavp·Ao2s«√sādʰ patʰnmpa«√pantʰ |
  pratnavata rocayavp·Ao2s«√ruc rucnfpa«√ruc 8. En faveur de notre hymne nouveau élargis les voies, et, comme autrefois, fais briller la lumière.pávamāna máhi śrávo gā́máśvaṃ rāsi vīrávat |
sánā medʰā́ṃ sánā svàḥ || 9||9. pavamānanmsv«√pū mahijnsa«√mah śravasnnsa«√śru 
  gonfsa aśvanmsa«√aś rāsivp·A·2s«√rā vīravatjmsn«√vīr |
  sanavp·Ao2s«√san medʰānfsa«√midʰ sanavp·Ao2s«√san svarnnsa 9. Ô Dieu pur, tu nous donnes l’abondance en moissons, en vaches, en chevaux, en enfants. Accorde-nous aussi la sagesse et le bonheur céleste.


Sūkta 9.10 

prá svānā́so rátʰā ivā́rvanto ná śravasyávaḥ |
sómāso rāyé akramuḥ || 1||1. prap svānajmpn«√svan ratʰanmpn«√ṛ ivac 
  arvantnmpn«√ṛ nac (śravasnns«√śru-yujms«√yu)jmpn |
  somanmpn«√su rāyinmsd«√rā akramurvp·U·3p«√kram 1. Telles que des chars retentissants ou telles que des coursiers empressés, les Libations accourent pour offrir leurs richesses.hinvānā́so rátʰā iva dadʰanviré gábʰastyoḥ |
bʰárāsaḥ kāríṇāmiva || 2||2. hinvānata·Ampn«√hi ratʰanmpn«√ṛ ivac 
  dadʰanvireva·I·3p«√dʰanv gabʰastinmdl |
  bʰaranmpn«√bʰṛ kārinnmpg«√kṛ ivac 2. Elles accourent telles que des chars remplis de provisions, telles que les porteurs chargés des ustensiles du sacrifice.rā́jāno ná práśastibʰiḥ sómāso góbʰirañjate |
yajñó ná saptá dʰātṛ́bʰiḥ || 3||3. rājānata·Amsn«√rāj nac praśastinfpi«pra~√śaṃs 
  somajmpn«√su gonfpi añjateva·A·3p«√añj |
  yajñanmsn«√yaj nac saptau dʰātṛnmpi«√dʰā 3. De même que des rois couverts de parures, les Libations sont ornées du lait des vaches; le Sacrifice est décoré des offrandes des sept sacrificateurs.pári suvānā́sa índavo mádāya barháṇā girā́ |
sutā́ arṣanti dʰā́rayā || 4||4. parip suvānata·Ampn«√su indunmpn«√ind 
  madanmsd«√mad barhaṇājfsi«√bṛh girnfsi«√gṝ |
  sutajmpn«√su arṣantivp·A·3p«√ṛṣ dʰārānfsi«√dʰṛ 4. À la voix de la grande Prière, les Libations font descendre leur enivrante rosée.āpānā́so vivásvato jánanta uṣáso bʰágam |
sū́rā áṇvaṃ ví tanvate || 5||5. āpānatp·Impn«√āp vivasvatNmsg«√vas 
  janantjmpn«√jan uṣasnfsg«√vas2 bʰaganmsa«√bʰaj |
  sūrajmpn«√sūr aṇunmsa vip tanvateva·A·3p«√tan 5. Ces breuvages divins qui désaltèrent le serviteur des dieux, qui engendrent les rayons de l’Aurore, font entendre leur murmure.ápa dvā́rā matīnā́ṃ pratnā́ ṛṇvanti kārávaḥ |
vṛ́ṣṇo hárasa āyávaḥ || 6||6. apap dvārannpa«√dvṛ matinfpg«√man 
  pratnajmpn ṛṇvantivp·A·3p«√ṛ kārunmpn«√kṛ2 |
  vṛṣannmsg«√vṛṣ harasnnsd«√hṛ āyujmpn«√i 6. Les vieux prêtres et les enfants d’Ayou, porteurs du généreux soma, ouvrent les portes des prières.samīcīnā́sa āsate hótāraḥ saptájāmayaḥ |
padámékasya píprataḥ || 7||7. samīcīnajfpn«sam~√añc āsatevp·A·3p«√ās 
  hotṛnmpn«√hu (saptau-jāminfs«√jan)nfpn |
  padannsa«√pad ekajmsg piprattp·Ampn«√pṛ 7. Les sept sacrificateurs, tels que sept frères, se présentent ensemble, et versent la libation sur le foyer d’Agni.nā́bʰā nā́bʰiṃ na ā́ dade cákṣuścitsū́rye sácā |
kavérápatyamā́ duhe || 8||8. nābʰinfsl«√nabʰ nābʰinfsa«√nabʰ vayamr1mpg āp dadevp·I·3s«√dā 
  cakṣusnnsa«√cakṣ cidc sūryanmsl«√sūr sacāa«√sac |
  kavinmsg«√kū apatyannsa āp duhevp·A·3s«√duh 8. Dans l’ombilic du sacrifice j’ai reçu celui qui est notre ombilic. Mon œil est avec le soleil. L’enfant du sage Soma m’a donné son lait.abʰí priyā́ diváspadámadʰvaryúbʰirgúhā hitám |
sū́raḥ paśyati cákṣasā || 9||9. abʰip priyājnpa«√prī dyunmsg«√dyu padannsa«√pad 
  (adʰvaranms-yujms«√yu)jmpi guhānfsl«√guh hitajnsa«√dʰā |
  sūranmsn«√sūr paśyativp·A·3s«√paś cakṣasnnsi«√cakṣ 9. Le soleil distingue, à son éclat, la demeure d’Agni, qui a été disposée par les prêtres au foyer du sacrifice.


Sūkta 9.11 

úpāsmai gāyatā naraḥ pávamānāyéndave |
abʰí devā́m̐ íyakṣate || 1||1. upap ayamr3msd gāyatavp·AE2p«√gai nṛnmpv 
  pavamānajmsd«√pū indunmsd«√ind |
  abʰip devanmpa«√div iyakṣateva·A·3s«√yaj 1. Prêtres, chantez en l’honneur d’indou, qui est pur et veut honorer les dieux.abʰí te mádʰunā páyó'tʰarvāṇo aśiśrayuḥ |
deváṃ devā́ya devayú || 2||2. abʰip tvamr2msg madʰunnsi«√madʰ payasnnsa«√pī 
  atʰarvannmpn«√atʰar? aśiśrayurvp·I·3p«√śri |
  devanmsa«√div devanmsd«√div (devanms«√div-yujms«√yu)jnsa 2. Ô Dieu, les ministres du sacrifice ont préparé pour le divin Indra ton lait divin, aussi doux que le miel.sá naḥ pavasva śáṃ gáve śáṃ jánāya śámárvate |
śáṃ rājannóṣadʰībʰyaḥ || 3||3. sasr3msn vayamr1mpd pavasvava·Ao2s«√pū śamnfsa«√śam gonfsd 
  śamnfsa«√śam jananmsd«√jan śamnfsa«√śam arvatnmsd«√ṛ |
  śamnfsa«√śam rājannmsv«√rāj (oṣanms«√uṣ-dʰijfs«√dʰā)nfpd 3. Ô roi, viens à nous; que nous soyons heureux dans nos vaches, dans nos chevaux, dans nos plantes, dans nos enfants.babʰráve nú svátavase'ruṇā́ya divispṛ́śe |
sómāya gātʰámarcata || 4||4. babʰrujmsd«√bʰṛ nuc svatavasjmsd«sva~√tu 
  aruṇajmsd«√ṛ (dyunmsl-spṛśjms«√spṛś)jmsd |
  somanmsd«√su gātʰanmsa«√gai arcatavp·AE2p«√ṛc 4. Chantez Soma, dieu fort et brillant, dont les rayons vont toucher le ciel.hástacyutebʰirádribʰiḥ sutáṃ sómaṃ punītana |
mádʰāvā́ dʰāvatā mádʰu || 5||5. (hastanms-cyutajms«√cyu)jmpi adrinmpi«√dṛ 
  sutajmsa«√su somanmsa«√su punītanavp·Ao2p«√pū |
  madʰunnsl«√madʰ āp dʰāvatāvp·Ao2p«√dʰāv madʰunnsa«√madʰ 5. Secouez le mortier et purifiez la libation. Au miel de Soma mêlez le miel de la vache.námasédúpa sīdata dadʰnédabʰí śrīṇītana |
índumíndre dadʰātana || 6||6. namasnnsi«√nam idc upap sīdatavp·Ao2p«√sad 
  dadʰannnsi idc abʰip śrīṇītanavp·AE2p«√śrī |
  indunmsa«√ind indraNmsl«√ind dadʰātanavp·AE2p«√dʰā 6. Asseyez-vous avec révérence; confondez le caillé avec la libation. Honorez Indra avec Indou.amitrahā́ vícarṣaṇiḥ pávasva soma śáṃ gáve |
devébʰyo anukāmakṛ́t || 7||7. (amitranms«a~√mitʰ-hanjms«√han)jmsn vicarṣaṇijmsn«vi~√kṛṣ 
  pavasvava·Ao2s«√pū śama«√śam gonfsd |
  devanmpd«√div (anup-kāmanms«√kam-kṛtjms«√kṛ)jmsn 7. Viens, ô prudent Soma. Tu sais plaire aux dieux, tu protéges nos vaches, et tu frappes tes ennemis.índrāya soma pā́tave mádāya pári ṣicyase |
manaścínmánasaspátiḥ || 8||8. indraNmsd«√ind somaNmsv«√su pātavev···D··«√pā 
  madanmsd«√mad parip sicyasevp·A·2s«√sic |
  (manasnns«√man-citjms«√cit)jmsn manasnnsg«√man patinmsn«√pā 8. Maître éclairé de la science, ô Soma, tu coules pour désaltérer et enivrer Indra.pávamāna suvī́ryaṃ rayíṃ soma rirīhi naḥ |
índavíndreṇa no yujā́ || 9||9. pavamānanmsv«√pū suvīryannsa«su~√vīr 
  rayinmsa«√rā somaNmsv«√su rirīhivp·Ao2s«√rā vayamr1mpd |
  indunmsv«√ind indraNmsi«√ind vayamr1mpa yujnfsi«√yuj 9. Ô Soma, ô Dieu pur, donne-nous une grande fortune et une forte famille. Ô Indou, sois avec Indra notre allié.


Sūkta 9.12 

sómā asṛgramíndavaḥ sutā́ ṛtásya sā́dane |
índrāya mádʰumattamāḥ || 1||1. somajmpn«√su asṛgramvp·U·3p«√sṛj indunmpn«√ind 
  sutajmpn«√su ṛtannsg«√ṛ sādanannsl«√sad |
  indraNmsd«√ind madʰumattamajmpn«√madʰ 1. Dans l’enceinte du sacrifice et en l’honneur d’Indra se versent les libations les plus douces.abʰí víprā anūṣata gā́vo vatsáṃ ná mātáraḥ |
índraṃ sómasya pītáye || 2||2. abʰip viprajmpn«√vip anūṣatava·U·3p«√nu 
  gonfpn vatsanmsa nac mātṛnfpn«√mā |
  indraNmsa«√ind somanmsg«√su pītinfsd«√pā 2. De même que les vaches appellent leur nourrisson, les sages ont invité Indra à boire le soma.madacyútkṣeti sā́dane síndʰorūrmā́ vipaścít |
sómo gaurī́ ádʰi śritáḥ || 3||3. (madanms«√mad-cyutjms«√cyu)jmsn kṣetivp·A·3s«√kṣi2 sādanannsl«√sad 
  sindʰunmsg«√sindʰ ūrminmsl«√ṛ (vipnfpa«√vip-citjms«√ci)jmsn |
  somanmsn«√su gaurīnfsl adʰip śritajmsn«√śri 3. Le prudent Soma, l’auteur de la pieuse ivresse, siége dans la demeure du sacrifice, au milieu des flots de la libation et des vaches saintes.divó nā́bʰā vicakṣaṇó'vyo vā́re mahīyate |
sómo yáḥ sukrátuḥ kavíḥ || 4||4. dyunmsg«√dyu nābʰinfsl«√nabʰ vicakṣaṇajmsn«vi~√cakṣ 
  avinmsg vāranmsl«√vṛ2 mahīyateva·A·3s«√mah |
  somanmsn«√su yasr3msn sukratujmsn«su~√kṛ kavinmsn«√kū 4. Le sage et puissant Soma est glorifié, soit qu’il apparaisse sur le filtre formé de laine, soit qu’il brille au foyer d’Agni.yáḥ sómaḥ kaláśeṣvā́m̐ antáḥ pavítra ā́hitaḥ |
támínduḥ pári ṣasvaje || 5||5. yasr3msn somanmsn«√su kalaśanmpl«√kal? āp 
  antara pavitrannsl«√pū āhitajmsn«ā~√dʰā |
  sasr3msa indunmsn«√ind parip sasvajevp·I·3s«√svaj 5. Indou anime cette boisson, qui, sous le nom de soma, repose dans les bassins ou sur le filtre.prá vā́camínduriṣyati samudrásyā́dʰi viṣṭápi |
jínvankóśaṃ madʰuścútam || 6||6. prap vācnfsa«√vac indunmsn«√ind iṣyativp·A·3s«√iṣ 
  samudranmsg«sam~√ud adʰip viṣṭapnfsl«vi~√stambʰ |
  jinvanttp·Amsn«√jinv kośanmsa«√kuś (madʰunns«√madʰ-ścutjms«√ścut)jmsa 6. Indou vient à la voix de la prière; il se place dans le Samoudra, au sein de ce trésor rempli d’un miel savoureux.nítyastotro vánaspátirdʰīnā́mantáḥ sabardúgʰaḥ |
hinvānó mā́nuṣā yugā́ || 7||7. (nityajns«√ni-stotranns«√stu)jmsn (vanasnns«√van-patinms«√pā2)nmsn 
  dʰīnfpg«√dʰī antara (sabarnns-dugʰajms«√duh)jmsn |
  hinvānata·Amsn«√hi mānuṣajnpa«√man yugannpa«√yuj 7. Objet de nos louanges continuelles, maître du bûcher sacré, entouré des Prières, il fait l’ornement des jours qui appartiennent aux enfants de Manou.abʰí priyā́ diváspadā́ sómo hinvānó arṣati |
víprasya dʰā́rayā kavíḥ || 8||8. abʰip priyajnpa«√prī dyunmsg padannpa«√pad 
  somanmsn«√su hinvānata·Amsn«√hi arṣativp·A·3s«√ṛṣ |
  viprajmsg«√vip dʰārānfsi«√dʰṛ kavinmsn«√kū 8. Le sage Soma, versé par la main du sage, répand la joie dans la demeure chérie d’Agni.ā́ pavamāna dʰāraya rayíṃ sahásravarcasam |
asmé indo svābʰúvam || 9||9. āp pavamānanmsv«√pū dʰārayavp·Ao2s«√dʰṛ 
  rayinmsa«√rā (sahasrau-varcasnns«√ruc)jmsa |
  vayamr1mpl indunmsv«√ind svābʰūjmsa«su-9. Ô Indou, ô Dieu pur, consolide en nous une opulence brillante de mille rayons !


Sūkta 9.13 

sómaḥ punānó arṣati sahásradʰāro átyaviḥ |
vāyóríndrasya niṣkṛtám || 1||1. somanmsn«√su punānajmsn«√pū arṣativp·A·3s«√ṛṣ 
  (sahasrau-dʰāranms«√dʰṛ)jmsn atyavijmsn |
  vāyuNmsg«√vā indraNmsg«√ind niṣkṛtannsa«nis~√kṛ 1. Le pur Soma aux mille courants, après avoir passé sur le filtre, vient dans la coupe de Vâyou et d’Indra.pávamānamavasyavo vípramabʰí prá gāyata |
suṣvāṇáṃ devávītaye || 2||2. pavamānanmsa«√pū (avasnns«√av-yujms«√yu)jmpv 
  viprajmsa«√vip abʰip prap gāyatavp·AE2p«√gai |
  suṣvāṇata·Amsa«√su (devanms«√div-vītinfs«√vī)nfsd 2. Chantez, pour qu’il vous secoure et arrive à votre fête, ce Soma pur, sage et retentissant.pávante vā́jasātaye sómāḥ sahásrapājasaḥ |
gṛṇānā́ devávītaye || 3||3. pavanteva·A·3p«√pū (vājanms«√vāj-sātinfs«√san)nfsd 
  somanmpn«√su (sahasrau-pājasnns«√pāj)jmpn |
  gṛṇānatp·Ampn«√gṝ (devanms«√div-vītinfs«√vī)nfsd 3. Les Libations chantées par vous viennent à votre fête avec leurs mille trésors pour vous apporter l’abondance.utá no vā́jasātaye pávasva bṛhatī́ríṣaḥ |
dyumádindo suvī́ryam || 4||4. utac vayamr1mpd (vājanms«√vāj-sātinfs«√san)nfsd 
  pavasvava·Ao2s«√pū bṛhatījfpa«√bṛh iṣnfpa«√iṣ |
  dyumatjnsa«√dyut induNmsv«√ind suvīryannsa«su~√vīr 4. Ô Indou, apporte-nous cette abondance; donne-nous de grandes moissons, une brillante et forte race.té naḥ sahasríṇaṃ rayíṃ pávantāmā́ suvī́ryam |
suvānā́ devā́sa índavaḥ || 5||5. sasr3mpn vayamr1mpd sahasrinjmsa rayinmsa«√rā 
  pavantāmva·Ao3p«√pū āp suvīryannsa«su~√vīr |
  suvānata·Ampn«√su devajmpn«√div indunmpn«√ind 5. Que ces divines Libations nous procurent des biens innombrables et une heureuse lignée.átyā hiyānā́ ná hetṛ́bʰirásṛgraṃ vā́jasātaye |
ví vā́ramávyamāśávaḥ || 6||6. atyanmpn«√at? hiyānata·Ampn«√hi nac hetṛnmpi«√hi 
  asṛgramvp·U·3p«√sṛj (vājanms«√vāj-sātinfs«√san)nfsd |
  vip vāranmsa«√vṛ2 avyajmsa āśujmpn«√aś 6. Tels que des coursiers lancés par leurs cavaliers, ces breuvages se précipitent sur le filtre formé de laine.vāśrā́ arṣantī́ndavo'bʰí vatsáṃ ná dʰenávaḥ |
dadʰanviré gábʰastyoḥ || 7||7. vāśrājmpn«√vāś arṣantivp·A·3p«√ṛṣ indunmpn«√ind 
  abʰip vatsanmsa nac dʰenunfpn«√dʰe |
  dadʰanvireva·I·3p«√dʰanv gabʰastinmdl 7. Les Libations viennent avec bruit vers notre coupe comme les vaches vers leurs nourrissons, et sont soutenues dans nos mains.júṣṭa índrāya matsaráḥ pávamāna kánikradat |
víśvā ápa dvíṣo jahi || 8||8. juṣṭajmsn«√juṣ indraNmsd«√ind (madnfs«√mad-saranms«√sṛ)jmsn 
  pavamānanmsv«√pū kanikradattp·Amsn«√krand |
  viśvajfpa«√viś apap dviṣnfpa«√dviṣ jahivp·Ao2s«√han 8. Ô Dieu pur et enivrant, aimé d’Indra, résonne à nos oreilles, et tue tous nos ennemis.apagʰnánto árāvṇaḥ pávamānāḥ svardṛ́śaḥ |
yónāvṛtásya sīdata || 9||9. apagʰnanttp·Ampn«apa~√han arāvanjmpa«a~√rā 
  pavamānajmpn«√pū (svarnns-dṛśjms«√dṛś)jmpn |
  yoninmsl«√yu ṛtannsg«√ṛ sīdatavp·Ao2p«√sad 9. Ô Libations pures et célestes, qui donnez la mort aux impies, placez-vous au foyer du sacrifice.


Sūkta 9.14 

pári prā́siṣyadatkavíḥ síndʰorūrmā́vádʰi śritáḥ |
kāráṃ bíbʰratpuruspṛ́ham || 1||1. parip prap asiṣyadatva·U·3s«√syand kavinmsn«√kū 
  sindʰunmsg«√sindʰ ūrminmsl«√ṛ adʰip śritajmsn«√śri |
  kāranmsa«√kṛ bibʰrattp·Amsn«√bʰṛ (purua«√pṝ-spṛhjms«√spṛh)jmsa 1. Le dieu sage, mêlé aux flots de la libation, coule, et apporte son tribut de trésors désirables.girā́ yádī sábandʰavaḥ páñca vrā́tā apasyávaḥ |
pariṣkṛṇvánti dʰarṇasím || 2||2. girnfsi«√gṝ yadr3nsl sabandʰujmpn«sa~√bandʰ 
  pañcau vrātanmpn«√vṛ2 (apasnns-yujms«√yu)nmpn |
  pariṣkṛṇvantivp·A·3p«pari~√kṛ dʰarṇasijmsa«√dʰṛ 2. Les cinq espèces d’êtres issus de la même race entreprennent l’œuvre sainte, et parent des ornements de la Prière le dieu qui soutient tout.ā́dasya śuṣmíṇo ráse víśve devā́ amatsata |
yádī góbʰirvasāyáte || 3||3. ātc ayamr3msg śuṣminjmsg«√śuṣ rasanmsl«√ras 
  viśvajmpn«√viś devanmpn«√div amatsatavp·U·3p«√mad |
  yadr3nsl gonfpi vasāyateva·A·3s«√vas 3. Aussitôt le suc de ce dieu robuste se mêle au lait de la vache, et fuit le bonheur de tous les êtres divins.niriṇānó ví dʰāvati jáhacʰáryāṇi tā́nvā |
átrā sáṃ jigʰnate yujā́ || 4||4. niriṇānajmsn«ni~√rī vip dʰāvativp·A·3s«√dʰāv 
  jahattp·Amsn«√hā śaryannpa«√śrī tānvajnpa«√tan |
  ar3nsl samp jigʰnateva·A·3s«√han yujnmsi«√yuj 4. Il sort du filtre laissant les impuretés de son premier corps, et passe dans les coupes pour aller s’unir à Indra son ami.naptī́bʰiryó vivásvataḥ śubʰró ná māmṛjé yúvā |
gā́ḥ kṛṇvānó ná nirṇíjam || 5||5. naptīnfpi«√nap? yasr3msn vivasvatNmsg«√vas 
  śubʰrajmsn«√śubʰ nac māmṛjeva·I·3s«√mṛj yuvannmsn«√yu |
  gonfpa kṛṇvānata·Amsn«√kṛ nac nirṇijnfsa«nis~√nij 5. Brillant et jeune, il est purifié par les petits-fils du sacrificateur, et la substance de la vache forme sa beauté.áti śritī́ tiraścátā gavyā́ jigātyáṇvyā |
vagnúmiyarti yáṃ vidé || 6||6. atip śritinfda«√śri (tirasa«√tṝ-catāa«√añc)a 
  gavīnfsi jigātivp·A·3s«√gā aṇvījfsi«√aṇ? |
  vagnunmsa«√vac iyartivp·A·3s«√ṛ yasr3msa videv···D··«√vid 6. Pressé avec le doigt, il va se confondre avec le lait de la vache, et fait entendre le murmure qui le distingue.abʰí kṣípaḥ sámagmata marjáyantīriṣáspátim |
pṛṣṭʰā́ gṛbʰṇata vājínaḥ || 7||7. abʰip kṣipnfpn«√kṣip samp agmatava·U·3p«√gam 
  marjayantītp·Afpa«√mṛj iṣnfsg«√iṣ patinmsa«√pā2 |
  pṛṣṭʰannpa«pra~√stʰā gṛbʰṇatavp·AE3p«√grah vājinnmsg«√vāj 7. Les doigts unissent leurs efforts pour purifier le robuste maître de l’offrande: ils le dépouillent de son enveloppe.pári divyā́ni mármṛśadvíśvāni soma pā́rtʰivā |
vásūni yāhyasmayúḥ || 8||8. parip divyajnpa«√div marmṛśatv···D··«√mṛś 
  viśvajnpa«√viś somaNmsv«√su pārtʰivajnpa«√pṛtʰ |
  vasunnpa«√vas yāhivp·Ao2s«√yā (vayamr1mpa-yujms«√yu)jmsn 8. Ô Soma, ô toi qui disposes de tous les biens du ciel et de la terre, viens et sois à nous.


Sūkta 9.15 

eṣá dʰiyā́ yātyáṇvyā śū́ro rátʰebʰirāśúbʰiḥ |
gácʰanníndrasya niṣkṛtám || 1||1. eṣasr3msn dʰīnfsi«√dʰī yātivp·A·3s«√yā aṇvījfsi 
  śūranmsn«√śūr ratʰanmpi«√ṛ āśujmpi«√aś |
  gacʰanttp·Ampn«√gam indraNmsg«√ind niṣkṛtannsa«nis~√kṛ 1. Excité par la prière, pressé par nos doigts, viens avec toute la rapidité d’un char dans la coupe d’Indra.eṣá purū́ dʰiyāyate bṛhaté devátātaye |
yátrāmṛ́tāsa ā́sate || 2||2. eṣasr3msn purua«√pṝ dʰiyāyateva·A·3s«√dʰī 
  bṛhatjmsd«√bṛh (devanms«√div-tātinms«√tan)nmsd |
  yadr3nsl amṛtajmpn«a~√mṛ āsatevp·A·3p«√ās 2. Pour l’œuvre sainte Soma s’agite et s’empresse, dans le lieu où siégent les Dévas immortels.eṣá hitó ví nīyate'ntáḥ śubʰrā́vatā patʰā́ |
yádī tuñjánti bʰū́rṇayaḥ || 3||3. eṣasr3msn hitajmsn«√hi vip nīyatevp·A·3s«√nī 
  antara śubʰrāvantjmsi«√śubʰ patʰinnmsi«√pantʰ |
  yadr3nsl tuñjantivp·A·3p«√tuj bʰūrṇijfpn«√bʰur 3. Il est introduit par une voie lumineuse et placé sur le foyer, autour duquel se présentent les prêtres chargés d’offrandes.eṣá śṛ́ṅgāṇi dódʰuvacʰíśīte yūtʰyò vṛ́ṣā |
nṛmṇā́ dádʰāna ójasā || 4||4. eṣasr3msn śṛṅgannpa«√śṛṅ? dodʰuvattp·Amsn«√dʰū 
  śiśīteva·A·3s«√śo yūtʰyajmsn«√yu vṛṣannmsn«√vṛṣ |
  (nṛnms-mnanfs«√man)nnpa dadʰānatp·Imsn«√dʰā ojasnnsi«√vaj 4. Tel que le taureau chef du troupeau, il agite, il aiguise ses cornes, et donne les preuves de sa force.eṣá rukmíbʰirīyate vājī́ śubʰrébʰiraṃśúbʰiḥ |
pátiḥ síndʰūnāṃ bʰávan || 5||5. eṣasr3msn rukminjmpi«√ruc īyateva·A·3s«√i 
  vājinnmsn«√vāj śubʰrajmpi«√śubʰ aṃśunmpi«√aś |
  patinmsn«√pā2 sindʰunmpg«√sindʰ bʰavantstp·A?sn«√bʰū 5. Il va, robuste et brillant, ce maître des Ondes du sacrifice, aux rayons d’or.eṣá vásūni pibdanā́ páruṣā yayivā́m̐ áti |
áva śā́deṣu gacʰati || 6||6. eṣasr3msn vasunnpa«√vas pibdanajnpa«api~√pad 
  paruṣajnpa«√parv yayivanttp·Ams?«√yā atip |
  avap śādanmpl«√śad gacʰativp·A·3s«√gam 6. Il marche contre les Rakchasas, et leur enlève les trésors qu’ils ont accumulés.etáṃ mṛjanti márjyamúpa dróṇeṣvāyávaḥ |
pracakrāṇáṃ mahī́ríṣaḥ || 7||7. etasr3msa mṛjantivp·A·3p«√mṛj marjyajmsa«√mṛj 
  upap droṇannpl«√dru āyujmpn«√i |
  pracakrāṇajmsa«pra~√kṛ mahījfpa«√mah iṣnfpa«√iṣ 7. Les enfants d’Ayou purifient dans leurs vases ce Soma qui est l’auteur d’une heureuse abondance.etámu tyáṃ dáśa kṣípo mṛjánti saptá dʰītáyaḥ |
svāyudʰáṃ madíntamam || 8||8. eṣasr3msa uc syar3mpn daśau kṣipnfpn«√kṣip 
  mṛjantivp·A·3p«√mṛj saptau dʰītinfpn«√dʰī |
  svāyudʰajmsa«su-ā~√yudʰ madintamajmsa«√mad 8. Dix jeunes ministres et sept porteurs d’holocaustes concourent à purifier ce dieu orné de belles armes, qui nous apporte le plaisir.


Sūkta 9.16 

prá te sotā́ra oṇyò rásaṃ mádāya gʰṛ́ṣvaye |
sárgo ná taktyétaśaḥ || 1||1. prap tvamr2msg sotṛnmpn«√su oṇīnmdl«√oṇ 
  rasanmsa«√ras madanmsd«√mad gʰṛṣvijmsd«√hṛṣ |
  sarganmsn«√sṛj nac taktivp·A·3s«√tak etaśajmsn 1. Les prêtres versent, pour nous causer une ivresse victorieuse, la libation qui est comme le suc du Ciel et de la Terre, et qui s’échappe telle qu’un coursier rapide.krátvā dákṣasya ratʰyàmapó vásānamándʰasā |
goṣā́máṇveṣu saścima || 2||2. kratunmsi«√kṛ dakṣanmsg«√dakṣ ratʰīnmsa«√ṛ 
  apnfpa vasānata·Amsa«√vas andʰasnnsi«√andʰ |
  (gonfs-sanjms«√san)nmsa aṇvanmpl saścimava·I·1p«√sac 2. Nous pressons sous nos doigts ce breuvage qui amène la force, et forme avec les ondes un heureux mélange de mets agréables et de lait.ánaptamapsú duṣṭáraṃ sómaṃ pavítra ā́ sṛja |
punīhī́ndrāya pā́tave || 3||3. anaptajmsa apnfpl duṣṭarajmsa«dus~√tṝ 
  somanmsa«√su pavitrannsl«√pū āp sṛjavp·Ao2s«√sṛj |
  punīhivp·Ao2s«√pū indraNmsd«√ind pātavev···D··«√pā 3. Jette au sein des ondes, dans le vase des libations, l’invincible, l’invulnérable Soma. Qu’il soit purifié pour être offert à Indra.prá punānásya cétasā sómaḥ pavítre arṣati |
krátvā sadʰástʰamā́sadat || 4||4. prap punānajmsg«√pū cetasnnsi«√cit 
  somanmsn«√su pavitrannsl«√pū arṣativp·A·3s«√ṛṣ |
  kratunmsi«√kṛ (sadʰaa-stʰajms«√stʰā)nnsa āp asadatvp·U·3s«√sad 4. À la prière du sacrificateur Soma vient dans le vase des libations; il s’asseoit dans l’enceinte sacrée.prá tvā námobʰiríndava índra sómā asṛkṣata |
mahé bʰárāya kāríṇaḥ || 5||5. prap tvamr2msa namasnnpi«√nam indunmpn«√ind 
  indraNmsv«√ind somajmpn«√su asṛkṣatava·U·3p«√sṛj |
  mahjmsd«√mah bʰaranmsd«√bʰṛ kārinjmpn«√kṛ 5. Ô Indra, au milieu de nos hommages les Libations te donnent leur rosée pour augmenter ta force dans le combat.punānó rūpé avyáye víśvā árṣannabʰí śríyaḥ |
śū́ro ná góṣu tiṣṭʰati || 6||6. punānajmsn«√pū rūpannsl avyayajnsl«√i 
  viśvajfpa«√viś arṣanttp·Ams?«√ṛṣ abʰip śrīnfpa«√śrī |
  śūranmsn«√śūr nac gonfpl tiṣṭʰativp·A·3s«√stʰā 6. Purifié dans sa forme impérissable, Soma se revêt de toutes ses splendeurs. Il brille tel qu’un héros au milieu des vaches du sacrifice.divó ná sā́nu pipyúṣī dʰā́rā sutásya vedʰásaḥ |
vṛ́tʰā pavítre arṣati || 7||7. dyunmsg nac sānunnsn«√san pipyuṣījfsn«√pī 
  dʰārānfsn«√dʰṛ sutajmsg«√su vedʰasjmpa«√vidʰ |
  vṛtʰāa«√vṛ2 pavitrannsl«√pū arṣativp·A·3s«√ṛṣ 7. Ainsi que le nuage qui descend du ciel, la rosée du sage Soma arrive heureusement au vase des libations.tváṃ soma vipaścítaṃ tánā punāná āyúṣu |
ávyo vā́raṃ ví dʰāvasi || 8||8. tvamr2msn somaNmsv«√su (vipnfpa«√vip-citjms«√ci)jfsa 
  tannfsi«√tan punānajmsn«√pū āyujmpl«√i |
  avinmsg vāranmsa«√vṛ2 vip dʰāvasivp·A·2s«√dʰāv 8. Ô Soma, tu purifies le sage de ton jus divin, et, en faveur des enfants d’Ayou, tu passes sur le filtre sacré.


Sūkta 9.17 

prá nimnéneva síndʰavo gʰnánto vṛtrā́ṇi bʰū́rṇayaḥ |
sómā asṛgramāśávaḥ || 1||1. prap nimnannsi«√ni ivac sindʰunfpn«√sindʰ 
  gʰnantjmpn«√han vṛtrannpa«√vṛ bʰūrṇijmpn |
  somanmpn«√su asṛgramvp·U·3p«√sṛj āśujmpn«√aś 1. Telles que les torrents qui se précipitent dans la vallée, les Libations rapides et impétueuses se répandent, et portent la mort à leurs ennemis.abʰí suvānā́sa índavo vṛṣṭáyaḥ pṛtʰivī́miva |
índraṃ sómāso akṣaran || 2||2. abʰip suvānata·Ampn«√su indunmpn«√ind 
  vṛṣṭinfpn«√vṛṣ pṛtʰivīnfsa«√pṛtʰ ivac |
  indraNmsa«√ind somajmpn«√su akṣaranvp·Aa3p«√kṣar 2. De même que les pluies coulent vers la terre, ainsi les abondantes Libations coulent vers Indra.átyūrmirmatsaró mádaḥ sómaḥ pavítre arṣati |
vigʰnánrákṣāṃsi devayúḥ || 3||3. atyūrminmsn«ati~√ṛ (madnfs«√mad-saranms«√sṛ)jmsn madanmsn«√mad 
  somaNmsn«√su pavitrannsl«√pū arṣativp·A·3s«√ṛṣ |
  vigʰnanttp·Amsn«vi~√han rakṣasnnpa«√rakṣ (devanms«√div-yujms«√yu)jmsn 3. Le flot joyeux et enivrant de Soma vient au vase du sacrifice, se joignant aux dieux et donnant la mort aux Rakchasas.ā́ kaláśeṣu dʰāvati pavítre pári ṣicyate |
uktʰaíryajñéṣu vardʰate || 4||4. āp kalaśanmpl«√kal? dʰāvativp·A·3s«√dʰāv 
  pavitrannsl«√pū parip sicyatevp·A·3s«√sic |
  uktʰannpi«√vac yajñanmpl«√yaj vardʰateva·A·3s«√vṛdʰ 4. Du vase des purifications il passe dans les coupes, et croît avec l’hymne du sacrifice.áti trī́ soma rocanā́ róhanná bʰrājase dívam |
iṣṇánsū́ryaṃ ná codayaḥ || 5||5. atip trīu somaNmsv«√su rocanannpa«√ruc 
  rohanttp·Amsn«√ruh nac bʰrājaseva·A·2s«√bʰrāj dyunmsa |
  iṣṇanttp·Amsn«√iṣ sūryanmsa«√sūr nac codayasvp·UE2s«√cud 5. Ô Soma, comme si tu développais les trois mondes, tu éclaires le ciel, et sembles lancer le soleil.abʰí víprā anūṣata mūrdʰányajñásya kārávaḥ |
dádʰānāścákṣasi priyám || 6||6. abʰip vipranmpn«√vip anūṣatavp·U·3p«√nū 
  mūrdʰannnsl yajñanmsg«√yaj kārunmpn«√kṛ2 |
  dadʰānatp·Impn«√dʰā cakṣasnnsl«√cakṣ priyajmsa«√prī 6. Les poëtes et les sages célèbrent ce dieu brillant qui est la tête du sacrifice, et lui apportent leurs présents.támu tvā vājínaṃ náro dʰībʰírvíprā avasyávaḥ |
mṛjánti devátātaye || 7||7. sasr3msa uc tvamr2msa vājinnmsa«√vāj nṛnmpn 
  dʰīnfpi«√dʰī viprajmpn«√vip (avasnns«√av-yujms«√yu)jmpn |
  mṛjantivp·A·3p«√mṛj (devanms«√div-tātinms«√tan)nmsd 7. De même que l’écuyer dirige son coursier, ainsi les sages avec leurs prières obtiennent ton concours dans le sacrifice.mádʰordʰā́rāmánu kṣara tīvráḥ sadʰástʰamā́sadaḥ |
cā́rurṛtā́ya pītáye || 8||8. madʰunnsg«√madʰ dʰārānfsa«√dʰṛ anup kṣaravp·Ao2s«√kṣar 
  tīvrajmsn«√tu (sadʰaa-stʰajms«√stʰā)nnsa āp asadasvp·Aa2s«√sad |
  cārujmsn«√can ṛtannsd«√ṛ pītinfsd«√pā 8. Ô Dieu beau et opulent, fais couler ta rosée de miel; viens prendre ta place à notre sacrifice, à notre banquet.


Sūkta 9.18 

pári suvānó giriṣṭʰā́ḥ pavítre sómo akṣāḥ |
mádeṣu sarvadʰā́ asi || 1||1. parip suvānata·Amsn«√su (girinms-stʰājfs«√stʰā)jmsn 
  pavitrannsl«√pū somanmsn«√su akṣāsvp·Ae2s«√aś |
  madanmpl«√mad (sarvanns-dʰājfs«√dʰā)jmsn asivp·A·2s«√as 1. Ta libation, ô Soma, passe tour à tour dans le mortier et dans le vase des sacrifices. Dans l’ivresse que tu causes, tu donnes tout.tváṃ víprastváṃ kavírmádʰu prá jātámándʰasaḥ |
mádeṣu sarvadʰā́ asi || 2||2. tvamr2msn viprajmsn«√vip tvamr2msn kavinmsn«√kū madʰunnsn«√madʰ 
  prap jātajnsn«√jan andʰasnnsb«√andʰ |
  madanmpl«√mad (sarvanns-dʰājfs«√dʰā)jmsn asivp·A·2s«√as 2. Sage et prudent, tu fais couler pour nous le miel de ton breuvage. Dans l’ivresse que tu causes, tu donnes tout.táva víśve sajóṣaso devā́saḥ pītímāśata |
mádeṣu sarvadʰā́ asi || 3||3. tvamr2msg viśvajmpn«√viś sajoṣasjmpn«sa~√juṣ 
  devanmpn«√div pītinfsa«√pā āśatava·A·3p«√āś |
  madanmpl«√mad (sarvanns-dʰājfs«√dʰā)jmsn asivp·A·2s«√as 3. Tous les dieux ont avec joie pris leur part de ta libation. Dans l’ivresse que tu causes, tu donnes tout.ā́ yó víśvāni vā́ryā vásūni hástayordadʰé |
mádeṣu sarvadʰā́ asi || 4||4. āp yasr3msn viśvajnpa«√viś vāryajnpa«√vṛ2 
  vasunnpa«√vas hastanmdl dadʰeva·I·3s«√dʰā |
  madanmpl«√mad (sarvanns-dʰājfs«√dʰā)jmsn asivp·A·2s«√as 4. Ce dieu tient dans ses mains les biens les plus précieux. Dans l’ivresse que tu causes, tu donnes tout.yá imé ródasī mahī́ sáṃ mātáreva dóhate |
mádeṣu sarvadʰā́ asi || 5||5. yasr3msn ayamr3nda rodasnnda mahjnda«√mah 
  samp mātṛnfda«√mā ivac dohateva·A·3s«√duh |
  madanmpl«√mad (sarvanns-dʰājfs«√dʰā)jmsn asivp·A·2s«√as 5. Ce dieu regarde les deux grandes divinités, le Ciel et la Terre, comme deux mères dont il prend le lait. Dans l’ivresse que tu causes, tu donnes tout.pári yó ródasī ubʰé sadyó vā́jebʰirárṣati |
mádeṣu sarvadʰā́ asi || 6||6. parip yasr3msn rodasnnda ubʰajnda 
  sadyasa vājanmpi«√vāj arṣativp·A·3s«√ṛṣ |
  madanmpl«√mad (sarvanns-dʰājfs«√dʰā)jmsn asivp·A·2s«√as 6. Ce dieu présente l’offrande du sacrifice au Ciel et à la Terre. Dans l’ivresse que tu causes, tu donnes tout.sá śuṣmī́ kaláśeṣvā́ punānó acikradat |
mádeṣu sarvadʰā́ asi || 7||7. sasr3msn śuṣminjmsn«√śuṣ kalaśanmpl«√kal? āp 
  punānajmsn«√pū acikradatvp·U·3s«√krand |
  madanmpl«√mad (sarvanns-dʰājfs«√dʰā)jmsn asivp·A·2s«√as 7. Ce dieu robuste s’est purifié dans les vases du sacrifice, et fait entendre son murmure. Dans l’ivresse que tu causes, tu donnes tout.


Sūkta 9.19 

yátsoma citrámuktʰyàṃ divyáṃ pā́rtʰivaṃ vásu |
tánnaḥ punāná ā́ bʰara || 1||1. yadr3nsa somaNmsv«√su citrajnsa«√ci uktʰyajnsa«√vac 
  divyajnsa«√div pārtʰivajnsa«√pṛtʰ vasunnsa«√vas |
  tadr3nsa vayamr1mpd punānajmsn«√pū āp bʰaravp·Ao2s«√bʰṛ 1. Ô Soma purifié par nous, apporte-nous du ciel et de la terre une opulence digne, par sa variété, d’être célébrée.yuváṃ hí stʰáḥ svàrpatī índraśca soma gópatī |
īśānā́ pipyataṃ dʰíyaḥ || 2||2. tvamr2mdn hic stʰasvp·A·2d«√as (svarnns-patinms«√pā2)nmdn 
  indraNmsn«√ind cac somaNmsv«√su (gonfs-patinms«√pā2)nmdn |
  īśānajmdn«√īś pipyatamvp·UE2d«√pī dʰīnfpa«√dʰī 2. Ô Indra et Soma, vous êtes les maîtres de la clarté et des vaches célestes. Vous êtes puissants; remplissez nos vœux.vṛ́ṣā punāná āyúṣu stanáyannádʰi barhíṣi |
háriḥ sányónimā́sadat || 3||3. vṛṣannmsn«√vṛṣ punānata·Amsn«√pū āyujmpl«√i 
  stanayanttp·Amsn«√stan adʰip barhisnnsl«√barh |
  harijmsn«√hṛ santp·A?sn«√as yoninmsa«√yu āp asadatvp·U·3s«√sad 3. Pur et fécond, tu résonnes et tu brilles; tu viens parmi les enfants d’Ayou t’asseoir sur leur gazon et sur leur foyer.ávāvaśanta dʰītáyo vṛṣabʰásyā́dʰi rétasi |
sūnórvatsásya mātáraḥ || 4||4. avāvaśantavp·U·3p«√vāś dʰītinfpn«√dʰī 
  (vṛṣannms«√vṛṣ-bʰajms«√bʰā)jmsg adʰip retasnnsl«√rī |
  sūnunmsg«√sū vatsajmsg mātṛnfpn«√mā 4. Les Ondes avaient enfanté un jeune nourrisson, qui est devenu un taureau puissant; et ces vaches divines ont désiré s’unir à lui.kuvídvṛṣaṇyántībʰyaḥ punānó gárbʰamādádʰat |
yā́ḥ śukráṃ duhaté páyaḥ || 5||5. (kuc-idc)c vṛṣaṇyantītp·Afpd«√vṛṣ 
  punānajmsn«√pū garbʰanmsa«√grah ādadʰattp·Amsn«ā~√dʰā |
  yār3fpn śukrajmsa«√śuc duhateva·A·3p«√duh payasnnsa«√pī 5. Le dieu pur a rempli leur vœu; il les a fécondées, et elles ont donné un lait brillant.úpa śikṣāpatastʰúṣo bʰiyásamā́ dʰehi śátruṣu |
pávamāna vidā́ rayím || 6||6. upap śikṣavp·Ao2s«√śak apatastʰivaṅstp·Impa«apa~√stʰā 
  bʰiyasnmsa«√bʰī āp dʰehivp·Ao2s«√dʰā śatrunmpl«√śad |
  pavamānanmsv«√pū vidāsvp·Ae2s«√vid rayinmsa«√rā 6. Viens près des serviteurs qui t’honorent, ô Dieu pur. Inspire la crainte à tes ennemis, et empare-toi de leurs richesses.ní śátroḥ soma vṛ́ṣṇyaṃ ní śúṣmaṃ ní váyastira |
dūré vā sató ánti vā || 7||7. nip śatrunmsg«√śad somaNmsv«√su (vṛṣṇinms«√vṛṣ-yatnfs«√yat)nnsa 
  nip śuṣmanmsa«√śuṣ nip vayasnnsa«√vī tiravp·Ao2s«√tṝ |
  dūrajmsl«√duc satajmsn«√as antiac 7. Ô Soma, que ton ennemi soit loin ou près de toi, prends sa force, sa vigueur, sa fécondité.


Sūkta 9.20 

prá kavírdevávītayé'vyo vā́rebʰirarṣati |
sāhvā́nvíśvā abʰí spṛ́dʰaḥ || 1||1. prap kavinmsn«√kū (devanms«√div-vītinfs«√vī)nfsd 
  avinmsg vārannpi«√vṛ2 arṣativp·A·3s«√ṛṣ |
  sāhvaṃstp·Imsn«√sah viśvajfpa«√viś abʰip spṛdʰnfpa«√spardʰ 1. Pour l’honneur des dieux, le sage Soma a passé sur le filtre de laine, et vient triompher de tous ses ennemis.sá hí ṣmā jaritṛ́bʰya ā́ vā́jaṃ gómantamínvati |
pávamānaḥ sahasríṇam || 2||2. sasr3msn hic smac jaritṛnmsd«√jṛ āp 
  vājanmsa«√vāj gomatjmsa invativp·A·3s«√inv |
  pavamānanmsn«√pū sahasrinjmsa 2. Tu apportes à tes chantres qui t’ont purifié une abondance en vaches qui surpasse leurs espérances.pári víśvāni cétasā mṛśáse pávase matī́ |
sá naḥ soma śrávo vidaḥ || 3||3. parip viśvannpa«√viś cetasnnsi«√cit 
  mṛśaseva·A·2s«√mṛś pavaseva·A·2s«√pū matinfsi«√man |
  saa vayamr1mpd somaNmsv«√su śravasnnsa«√śru vidasvp·AE2s«√vid 3. Ta pensée comble tous nos vœux; tu accèdes à nos prières. Ô Soma, donne-nous l’opulence.abʰyàrṣa bṛhádyáśo magʰávadbʰyo dʰruváṃ rayím |
íṣaṃ stotṛ́bʰya ā́ bʰara || 4||4. abʰip arṣavp·Ao2s«√ṛṣ bṛhatjnsa«√bṛh yaśasjnsa«√yaś 
  magʰavannmpd«√maṃh dʰruvajmsa«√dʰṛ rayinmsa«√rā |
  iṣnfsa«√iṣ stotṛnmpd«√stu āp bʰaravp·Ao2s«√bʰṛ 4. Accorde à tes riches serviteurs une grande gloire, une fortune solide. Apporte à tes chantres l’abondance.tváṃ rā́jeva suvrató gíraḥ somā́ viveśitʰa |
punānó vahne adbʰuta || 5||5. tvamr2msn rājannmsn«√rāj ivaa suvratajmsn«su~√vṛ2 
  girnfpa«√gṝ somanmsv«√su āp viveśitʰavp·I·2s«√viś |
  punānata·A?sn«√pū vahninmsv«√vah (atc-bʰutajms«√bʰū)jmsv 5. Ô merveilleux Soma, ô Dieu pur qui portes nos vœux, sois pour nous comme un roi puissant, et daigne exaucer nos prières.sá váhnirapsú duṣṭáro mṛjyámāno gábʰastyoḥ |
sómaścamū́ṣu sīdati || 6||6. sasr3msn vahninmsn«√vah apnfpl duṣṭarajmsn«dus~√tṝ 
  mṛjyamānatp·Amsn«√mṛj gabʰastinmdl |
  somanmsn«√su camūnfpl sīdativp·A·3s«√sad 6. Cet invincible Soma que nous chargeons de nos sacrifices, et que nos mains ont purifié au sein des ondes, repose dans nos coupes.krīḷúrmakʰó ná maṃhayúḥ pavítraṃ soma gacʰasi |
dádʰatstotré suvī́ryam || 7||7. krīḷujmsn«√krīḷ makʰanmsn«√maṅkʰ nac (maṃhanms«√maṃh-yujms«√yu)jmsn 
  pavitrannsa«√pū somaNmsv«√su gacʰasivp·A·2s«√gam |
  dadʰattp·Amsn«√dʰā stotṛnmsd«√stu suvīryannsa«su~√vīr 7. Ô Soma, en toi est le plaisir, la gloire, la magnificence. Tu viens au vase des libations pour donner à ton chantre une forte famille.


Sūkta 9.21 

eté dʰāvantī́ndavaḥ sómā índrāya gʰṛ́ṣvayaḥ |
matsarā́saḥ svarvídaḥ || 1||1. etasr3mpn dʰāvantivp·A·3p«√dʰāv indunmpn«√ind 
  somajmpn«√su indraNmsd«√ind gʰṛṣvijmpn«√hṛṣ |
  (madnfs«√mad-saranms«√sṛ)jmpn (svarnns-vidjms«√vid)jmpn 1. Devant Indra se présentent les Libations victorieuses, enivrantes, fortunées.pravṛṇvánto abʰiyújaḥ súṣvaye varivovídaḥ |
svayáṃ stotré vayaskṛ́taḥ || 2||2. pravṛṇvantjmpn«pra~√vṛ abʰiyujjmpa«abʰi~√yuj 
  suṣvinmsd«√su (varivasnns«√vṛ-vidjms«√vid)jmpn |
  svayama stotṛnmsd«√stu (vayasnns«√vī-kṛtjms«√kṛ)jmpn 2. Puissantes protectrices pour le serviteur qui les chante et qui les verse, elles lui accordent la richesse et l’abondance.vṛ́tʰā krī́ḷanta índavaḥ sadʰástʰamabʰyékamít |
síndʰorūrmā́ vyakṣaran || 3||3. vṛtʰāa«√vṛ2 krīḷanttp·Ampn«√krīḷ indunmpn«√ind 
  (sadʰaa-stʰajms«√stʰā)nnsa abʰip ekajnsa idc |
  sindʰunmsg«√sindʰ ūrminmsl«√ṛ vip akṣaranvp·Aa3p«√kṣar 3. Les Libations viennent, en jouant sur le flot qui les emporte, occuper la place éminente du sacrifice.eté víśvāni vā́ryā pávamānāsa āśata |
hitā́ ná sáptayo rátʰe || 4||4. etasr3mpn viśvajnpa«√viś vāryajnpa«√vṛ2 
  pavamānajmpn«√pū āśatava·A·3p«√āś |
  hitajmpn«√dʰā nac saptinmpn ratʰanmsl«√ṛ 4. Telles que des coursiers attelés à un char, ces Ondes pures apportent toute espèce de trésors.ā́sminpiśáṅgamindavo dádʰātā venámādíśe |
yó asmábʰyamárāvā || 5||5. āp ayamr3msl (piśnfs«√piś-aṅganms«√aṅg)jmsa induNmpv«√ind 
  dadʰātavp·AE3p«√dʰā venanmsa«√ven ādiśev···D··«ā~√diś |
  yasr3msn vayamr1mpd arāvanjmsn«a~√rā 5. Ô Libations, exaucez le vœu de celui qui vous invoque en nous donnant l’abondante richesse de l’avare.ṛbʰúrná rátʰyaṃ návaṃ dádʰātā kétamādíśe |
śukrā́ḥ pavadʰvamárṇasā || 6||6. ṛbʰunmsn«√rabʰ nac ratʰyanmsa«√ṛ navajmsa«√nu 
  dadʰātavp·Ao2p«√dʰā ketanmsa«√cit ādiśev···D··«√diś |
  śukrajmpn«√śuc pavadʰvamva·Ao2p«√pū arṇasnnsi 6. De même qu’un puissant seigneur fait présent d’un char, vous donnez à celui qui vous prie une fortune renommée. Venez avec votre onde pure.etá u tyé avīvaśankā́ṣṭʰāṃ vājíno akrata |
satáḥ prā́sāviṣurmatím || 7||7. etasr3mpn uc syar3mpn avīvaśanvp·U·3p«√vaś 
  kāṣṭʰānfsa vājinnmpn«√vāj akratava·U·3p«√kṛ |
  satjmsg«√as prap asāviṣurvp·U·3p«√sū matinfsa«√man 7. Ces Libations ont désiré une place dans le sacrifice; par leur force elles l’ont obtenue; elles ont accompli le vœu de l’homme pieux.


Sūkta 9.22 

eté sómāsa āśávo rátʰā iva prá vājínaḥ |
sárgāḥ sṛṣṭā́ aheṣata || 1||1. etasr3mpn somajmpn«√su āśujmpn«√aś 
  ratʰanmpn«√ṛ ivac prap vājinjmpn«√vāj |
  sargajmpn«√sṛj sṛṣṭajmpn«√sṛj aheṣatava·U·3p«√hi 1. Les Libations rapides sont parties comme des chars; elles ont murmuré, comme des coursiers qui hennissent.eté vā́tā ivorávaḥ parjányasyeva vṛṣṭáyaḥ |
agnériva bʰramā́ vṛ́tʰā || 2||2. etasr3mpn vātanmpn«√vā ivac urujmpn«√vṛ 
  parjanyanmsg«√pṛc ivac vṛṣṭinfpn«√vṛṣ |
  agninmsg«√aṅg ivac bʰramanmpn«√bʰram vṛtʰāa«√vṛ2 2. Elles s’étendent telles que les vents, telles que la pluie qui sort de la nue, telles que les flammes d’Agni.eté pūtā́ vipaścítaḥ sómāso dádʰyāśiraḥ |
vipā́ vyānaśurdʰíyaḥ || 3||3. eṣasr3mpn pūtajmpn«√pū (vipnfpa«√vip-citjms«√ci)jmpn 
  somanmpn«√su (dadʰinns-āśirnfs«ā~√śrī)jmpn |
  vipnfsi«√vip vip ānaśurvp·I·3p«√aś dʰīnfpa«√dʰī 3. Ces Libations pures et sages, mêlées au caillé, ont pris leur place dans les œuvres du prêtre.eté mṛṣṭā́ ámartyāḥ sasṛvā́ṃso ná śaśramuḥ |
íyakṣantaḥ patʰó rájaḥ || 4||4. etasr3mpn mṛṣṭajmpn«√mṛj amartyajmpn«a~√mṛ 
  sasṛvāṃstp·I?p?«√sṛ nac śaśramurvp·I·3p«√śram |
  iyakṣanttp·A?pn«√yaj patʰinnmpa«√pantʰ rajasnnsa«√raj 4. Pures, immortelles, agiles, elles s’élancent, et cherchent à s’ouvrir les routes de l’air.eté pṛṣṭʰā́ni ródasorviprayánto vyā̀naśuḥ |
utédámuttamáṃ rájaḥ || 5||5. etasr3mpn pṛṣṭʰannpa«pra~√stʰā rodasnndg 
  viprayantjmpn«vi-pra~√i vyānaśurvp·I·3p«vi~√aś |
  utac ayamr3nsn uttamajnsn rajasnnsn«√raj 5. Elles s’étendent sur la surface de la terre, sur la voûte céleste, jusqu’au monde le plus éloigné.tántuṃ tanvānámuttamámánu praváta āśata |
utédámuttamā́yyam || 6||6. tantunmsa«√tan tanvānajmsa«√tan uttamajmsa 
  anup pravatnfpa āśatava·A·3p«√āś |
  utac ayamr3nsn (uttamajms-āyyajms«√i)jnsn 6. Elles forment comme une toile continue de vapeurs, qui s’élève au-dessus de la terre jusqu’au ciel.tváṃ soma paṇíbʰya ā́ vásu gávyāni dʰārayaḥ |
tatáṃ tántumacikradaḥ || 7||7. tvamr2msn somaNmsv«√su paṇinmpb āp 
  vasunnsa«√vas gavyannpa dʰārayasvp·AE2s«√dʰṛ |
  tatajmsa«√tan tantunmsa«√tan acikradasvp·U·2s«√krand 7. Ô Soma, enlève aux Panis leurs vaches opulentes. Fais retentir tes clameurs sous cette toile que tu as tendue.


Sūkta 9.23 

sómā asṛgramāśávo mádʰormádasya dʰā́rayā |
abʰí víśvāni kā́vyā || 1||1. somanmpn«√su asṛgramvp·U·3p«√sṛj āśujmpn«√aś 
  madʰujmsg«√madʰ madanmsg«√mad dʰārānfsi«√dʰṛ |
  abʰip viśvajnpa«√viś kāvyannpa«√kū 1. Les rapides Libations ont épanché leur flot de miel enivrant, au milieu de toutes les cérémonies des sages.ánu pratnā́sa āyávaḥ padáṃ návīyo akramuḥ |
rucé jananta sū́ryam || 2||2. anup pratnajmpn āyujmpn«√i 
  padannsa«√pad navīyasjnsa«√nu akramurvp·U·3p«√kram |
  rucnfsl«√ruc janantavp·Ue3p«√jan sūryanmsa«√sūr 2. Les vieux enfants d’Ayou ont poursuivi les chants de l’hymne; ils ont fait naître le Soleil à la lumière.ā́ pavamāna no bʰarāryó ádāśuṣo gáyam |
kṛdʰí prajā́vatīríṣaḥ || 3||3. āp pavamānanmsv«√pū vayamr1mpd bʰaravp·Ao2s«√bʰṛ 
  arijmsg«√rā adāśvaṅstp·Imsg«a~√dāś gayanmsa«√gam |
  kṛdʰivp·Ao2s«√kṛ prajāvatījfpa«pra~√jan iṣnfpa«√iṣ 3. Ô Dieu pur, apporte-nous la dépouille d’un ennemi impie. Avec la famille donne-nous l’abondance.abʰí sómāsa āyávaḥ pávante mádyaṃ mádam |
abʰí kóśaṃ madʰuścútam || 4||4. abʰip somanmpn«√su āyujmpn«√i 
  pavanteva·A·3p«√pū madyajmsa«√mad madanmsa«√mad |
  abʰip kośanmsa«√kuś (madʰunns«√madʰ-ścutjms«√ścut)jmsa 4. Ô Soma, les enfants d’Ayou font couler un jus qui cause la joie; ils ouvrent un trésor d’où tombe le miel.sómo arṣati dʰarṇasírdádʰāna indriyáṃ rásam |
suvī́ro abʰiśastipā́ḥ || 5||5. somanmsn«√su arṣativp·A·3s«√ṛṣ dʰarṇasijmsn«√dʰṛ 
  dadʰānatp·Imsn«√dʰā indriyajmsa«√ind rasanmsa«√ras |
  suvīrajmsn«su~√vīr (abʰiśastinfs«√śas-pājms«√pā)nmsn 5. Soma vient; c’est lui qui soutient les mondes, qui fournit un jus puissant, qui fait les héros vaillants, qui protége contre le mal.índrāya soma pavase devébʰyaḥ sadʰamā́dyaḥ |
índo vā́jaṃ siṣāsasi || 6||6. indraNmsd«√ind somanmsv«√su pavasevp·A·2s«√pū 
  devanmpd«√div (sadʰaa-mādyanms«√mad)nmsn |
  indunmsb«√ind vājanmsa«√vāj siṣāsasivp·A·2s«√san 6. Viens, ô Soma, pour faire le bonheur d’Indra et des dieux. Ô Indou, tu donnes la force.asyá pītvā́ mádānāmíndro vṛtrā́ṇyapratí |
jagʰā́na jagʰánacca nú || 7||7. ayamr3msg pītvātp·A???«√pā madanmpg«√mad 
  indraNmsn«√ind vṛtrannpa«√vṛ apratia |
  jagʰānavp·U·3s«√han jagʰanatvp·Ae3s«√han cac nuc 7. Indra, après avoir goûté de son breuvage enivrant, avec une force incomparable a frappé ses ennemis, disposé à les frapper encore.


Sūkta 9.24 

prá sómāso adʰanviṣuḥ pávamānāsa índavaḥ |
śrīṇānā́ apsú mṛñjata || 1||1. prap somajmpn«√su adʰanviṣurvp·U·3p«√dʰanv 
  pavamānajmpn«√pū indunmpn«√ind |
  śrīṇānāta·A?pn«√śrī apnfpl mṛñjatavp·AE3p«√mṛj 1. Les pures Libations sont arrivées mêlées avec les ondes et les mets du sacrifice.abʰí gā́vo adʰanviṣurā́po ná pravátā yatī́ḥ |
punānā́ índramāśata || 2||2. abʰip gonfpn adʰanviṣurvp·U·3p«√dʰanv 
  apnfpn nac pravatnfsi yatita·Afpn«√i |
  punānata·A?p?«√pū indraNmsa«√ind āśatava·A·3p«√āś 2. Que ces vaches divines arrivent, telles que les eaux qui descendent de la colline, et que leur pureté plaise à Indra.prá pavamāna dʰanvasi sóméndrāya pā́tave |
nṛ́bʰiryató ví nīyase || 3||3. prap pavamānata·A?sv«√pū dʰanvasivp·A·2s«√dʰanv 
  somanmsv«√su indraNmsd«√ind pātavev···D··«√pā |
  nṛnmpi yatajmsn«√yam vip nīyasevp·A·2s«√nī 3. Ô Soma, ô Dieu pur, tu viens amené par les prêtres, qui te présentent à Indra comme un doux breuvage.tváṃ soma nṛmā́danaḥ pávasva carṣaṇīsáhe |
sásniryó anumā́dyaḥ || 4||4. tvamr2msn somanmsv«√su (nṛnms-mādanajms«√mad)jmsn 
  pavasvava·Ao2s«√pū (carṣaṇijms«√kṛṣ-sahjms«√sah)jmsd |
  sasnijmsn«√san yasr3msn anumādyanmsn«anu~√mad 4. Ô Soma, Dieu pur, adorable, fait pour le bonheur des hommes, accours pour le plaisir d’Indra qui soutient les mortels.índo yádádribʰiḥ sutáḥ pavítraṃ paridʰā́vasi |
áramíndrasya dʰā́mne || 5||5. indunmsv«√ind yadc adrinmpi«√dṛ sutajmsn«√su 
  pavitrannsa«√pū paridʰāvasivp·A·2s«pari~√dʰāv |
  arama«√ṛ indraNmsg«√ind dʰāmannnsd«√dʰā 5. Ô Indou, quand tu sors du mortier pour passer dans le vase du sacrifice, tu fais la gloire d’Indra.pávasva vṛtrahantamoktʰébʰiranumā́dyaḥ |
śúciḥ pāvakó ádbʰutaḥ || 6||6. pavasvava·Ao2s«√pū (vṛtraNns«√vṛ-hantamajms«√han)jmsv 
  uktʰanmpi«√vac anumādyanmsn«anu~√mad |
  śucijmsn«√śuc pāvakajmsn«√pū (atc-bʰutajms«√bʰū)jmsn 6. Viens, ô toi qui es la mort de Vritra, toi que célèbrent nos hymnes, Dieu pur, purifiant et admirable.śúciḥ pāvaká ucyate sómaḥ sutásya mádʰvaḥ |
devāvī́ragʰaśaṃsahā́ || 7||7. śucijmsn«√śuc pāvakajmsn«√pū ucyatevp·A·3s«√vac 
  somanmsn«√su sutajnsg«√su madʰunnsg«√madʰ |
  (devanms«√div-vījms«√vī)jmsn (agʰajms«√agʰ-śaṃsanms«√śaṃs-hanjms«√han)nmsn 7. Soma, pur et purifiant, par son doux breuvage a le mérite de charmer les dieux et de tuer les impies.


Sūkta 9.25 

pávasva dakṣasā́dʰano devébʰyaḥ pītáye hare |
marúdbʰyo vāyáve mádaḥ || 1||1. pavasvava·Ao2s«√pū (dakṣanms«√dakṣ-sādʰananms«√sādʰ)jmsn 
  devanmpd«√div pītinfsd«√pā harinmsv«√hṛ |
  marutnmpd vāyuNmsd«√vā madanmsn«√mad 1. Ô brillant Soma, viens par ton breuvage enivrant augmenter la force des Dieux, des Marouts, de Vâyou.pávamāna dʰiyā́ hitò'bʰí yóniṃ kánikradat |
dʰármaṇā vāyúmā́ viśa || 2||2. pavamānanmsv«√pū dʰīnfsi«√dʰī hitajmsn«√hi 
  abʰip yoninmsa«√yu kanikradattp·Amsn«√krand |
  dʰarmannnsi«√dʰṛ vāyuNmsa«√vā āp viśavp·Ao2s«√viś 2. Ô Dieu pur, placé par la Prière auprès du foyer, fais entendre ton murmure; remplis ton office et honore Vâyou.sáṃ devaíḥ śobʰate vṛ́ṣā kavíryónāvádʰi priyáḥ |
vṛtrahā́ devavī́tamaḥ || 3||3. samp devanmpi«√div śobʰateva·A·3s«√śubʰ vṛṣannmsn«√vṛṣ 
  kavinmsn«√kū yoninmsl«√yu adʰip priyajmsn«√prī |
  (vṛtranns«√vṛ-hannms«√han)nmsn (devanms«√div-vītamajms«√vī)jmsn 3. Le sage et généreux Soma brille parmi les Dévas sur le foyer où il se fait chérir, donnant la mort à Vritra et honorant les dieux.víśvā rūpā́ṇyāviśánpunānó yāti haryatáḥ |
yátrāmṛ́tāsa ā́sate || 4||4. viśvajnpa«√viś rūpannpa āviśanttp·Amsn«ā~√viś 
  punānajmsn«√pū yātivp·A·3s«√yā haryatajmsn«√hary |
  yadr3nsl amṛtajmpn«a~√mṛ āsatevp·A·3p«√ās 4. Dieu aimable et pur, il se glisse dans toutes les formes, et se montre dans le lieu où siégent les Dévas immortels.aruṣó janáyangíraḥ sómaḥ pavata āyuṣák |
índraṃ gácʰankavíkratuḥ || 5||5. aruṣajmsn«√ruṣ janayanttp·Amsn«√jan girnfpa«√gṝ 
  somanmsn«√su pavateva·A·2s«√pū (āyujms«√i-sacjms«√sac)a |
  indraNmsa«√ind gacʰanttp·Amsn«√gam (kavinms«√kū-kratunms«√kṛ)nmsn 5. Sage et brillant, Soma enfante la Prière; il s’attache à Ayou, il s’unit à Indra.ā́ pavasva madintama pavítraṃ dʰā́rayā kave |
arkásya yónimāsádam || 6||6. āp pavasvava·Ao2s«√pū madintamajmsv«√mad 
  pavitrannsa«√pū dʰārānfsi«√dʰṛ kavinmsv«√kū |
  arkanmsg«√arc yoninmsa«√yu āsadamv···D··«ā~√sad 6. Ô Dieu sage, qui donnes la joie, viens avec ta rosée dans le vase du sacrifice, et assieds-toi au foyer qu’occupe l’illustre Agni.


Sūkta 9.26 

támamṛkṣanta vājínamupástʰe áditerádʰi |
víprāso áṇvyā dʰiyā́ || 1||1. sasr3msa amṛkṣantava·U·3p«√mṛj vājinnmsa«√vāj 
  upastʰanmsl«upa~√stʰā aditiNfsg«a~√dā adʰip |
  viprajmpn«√vip aṇvījfsi dʰīnfsi«√dʰī 1. Soma est un coursier que les sages, non loin d’Aditi, ont purifié avec le doigt et la prière.táṃ gā́vo abʰyànūṣata sahásradʰāramákṣitam |
índuṃ dʰartā́ramā́ diváḥ || 2||2. sasr3msa gonfpn abʰip anūṣatavp·U·3p«√nū 
  (sahasrau-dʰāranms«√dʰṛ)jmsa akṣitajmsa«a~√kṣi3 |
  indunmsa«√ind dʰartṛnmsa«√dʰṛ āp dyunmsb 2. Les Vaches de la louange ont célébré l’impérissable Indou, qui a mille torrents et qui soutient le ciel.táṃ vedʰā́ṃ medʰáyāhyanpávamānamádʰi dyávi |
dʰarṇasíṃ bʰū́ridʰāyasam || 3||3. sasr3msa vedʰasjmsa«√vidʰ medʰānfsi«√midʰ ahyanvp·U·3p«√hi 
  pavamānanmsa«√pū adʰip dyunmsl |
  dʰarṇasijmsa«√dʰṛ (bʰūrijms«√bʰū-dʰāyasjms«√dʰā)jmsa 3. Les prêtres ont par la prière élevé jusqu’au ciel ce dieu pur et grand, qui contient et supporte tout.támahyanbʰuríjordʰiyā́ saṃvásānaṃ vivásvataḥ |
pátiṃ vācó ádābʰyam || 4||4. sasr3msa ahyanvp·U·3p«√hi bʰurijnmdl dʰīnfsi«√dʰī 
  saṃvasānata·Amsa«sam~√vas vivasvatNmsg«√vas |
  patinmsa«√pā2 vācnfsg«√vac adābʰyajmsa«a~√dabʰ 4. Ils ont, par l’œuvre de leurs mains, excité cet invincible maître de la prière, qui aime à demeurer avec ses serviteurs.táṃ sā́nāvádʰi jāmáyo háriṃ hinvantyádribʰiḥ |
haryatáṃ bʰū́ricakṣasam || 5||5. sasr3msa sānunmsl«√san adʰip jāminmpn«√jan 
  harijmsa«√hṛ hinvantivp·A·3p«√hi adrinmpi«√dṛ |
  haryatajmsa«√hary (bʰūrijms«√bʰū-cakṣasnms«√cakṣ)jmsa 5. Les dix frères font sortir des mortiers lancent dans les vases sacrés ce dieu aimable et brillant, qui jette ses splendeurs de tous côtés.táṃ tvā hinvanti vedʰásaḥ pávamāna girāvṛ́dʰam |
índavíndrāya matsarám || 6||6. sasr3msa tvamr2msa hinvantivp·A·3p«√hi vedʰasjmpn«√vidʰ 
  pavamānanmsv«√pū (girnfsi«√gṝ-vṛdʰjms«√vṛdʰ)jmsa |
  indunmsv«√ind indraNmsd«√ind (madnfs«√mad-saranms«√sṛ)jmsa 6. Ô Indou, dieu pur et joyeux, les sages te produisent et te fortifient par la prière.


Sūkta 9.27 

eṣá kavírabʰíṣṭutaḥ pavítre ádʰi tośate |
punānó gʰnánnápa srídʰaḥ || 1||1. eṣasr3msn kavinmsn«√kū abʰiṣṭutajmsn«abʰi~√stu 
  pavitrannsl«√pū adʰip tośateva·A·3s«√tuś |
  punānajmsn«√pū gʰnanttp·A?sn«√han apap sridʰnfpa«√sridʰ 1. Ce dieu sage et pur, loué par nous, arrive dans le vase du sacrifice, pour le trépas de ses ennemis.eṣá índrāya vāyáve svarjítpári ṣicyate |
pavítre dakṣasā́dʰanaḥ || 2||2. eṣasr3msn indraNmsd«√ind vāyuNmsd«√vā 
  (svarnns-jitjms«√ji)jmsn parip sicyatevp·A·3s«√sic |
  pavitrannsl«√pū (dakṣanms«√dakṣ-sādʰananms«√sādʰ)jmsn 2. Ce dieu, qui donne le bonheur et affermit la force, est versé dans le vase sacré en l’honneur de d’Indra et Vâyou.eṣá nṛ́bʰirví nīyate divó mūrdʰā́ vṛ́ṣā sutáḥ |
sómo váneṣu viśvavít || 3||3. eṣasr3msn nṛnmpi vip nīyatevp·A·3s«√nī 
  dyunmsg mūrdʰannmsn vṛṣannmsn«√vṛṣ sutajmsn«√su |
  somanmsn«√su vanannpl«√van (viśvanns«√viś-vidjms«√vid)jmsn 3. Ce Soma généreux, éclairé, qui est comme la tête de l’être brillant, est par les prêtres apporté et versé dans les coupes de bois.eṣá gavyúracikradatpávamāno hiraṇyayúḥ |
índuḥ satrājídástṛtaḥ || 4||4. eṣasr3msn (gonfs-yujms«√yu)jmsn acikradatvp·U·3s«√krand 
  pavamānanmsn«√pū (hiraṇyanms«√hṛ-yujms«√yu)jmsn |
  indunmsn«√ind (satrāa-jitjms«√ji)jmsn astṛtajmsn«a~√stṛ 4. Cet Indou, invincible et pur, fait entendre son murmure; dieu triomphant, il désire nos offrandes et nos riches présents.eṣá sū́ryeṇa hāsate pávamāno ádʰi dyávi |
pavítre matsaró mádaḥ || 5||5. eṣasr3msn sūryanmsi«√sūr hāsateva·A·3s«√hā 
  pavamānanmsn«√pū adʰip dyunmsl |
  pavitrannsl«√pū (madnfs«√mad-sarajms«√sṛ)jmsn madanmsn«√mad 5. Ce dieu, pur et riant, siége dans le vase du sacrifice comme le soleil dans le ciel, pour le bonheur des hommes.eṣá śuṣmyàsiṣyadadantárikṣe vṛ́ṣā háriḥ |
punāná índuríndramā́ || 6||6. eṣasr3msn śuṣminnmsn«√śuṣ asiṣyadatva·U·3s«√syand 
  (antara-īkṣajms«√īkṣ)nnsl vṛṣannmsn«√vṛṣ harijmsn«√hṛ |
  punānajmsn«√pū indunmsn«√ind indraNmsa«√ind āp 6. Indou fort et généreux, brillant et pur, coule dans l’air pour passer dans les entrailles d’Indra.


Sūkta 9.28 

eṣá vājī́ hitó nṛ́bʰirviśvavínmánasaspátiḥ |
ávyo vā́raṃ ví dʰāvati || 1||1. eṣasr3msn vājinnmsn«√vāj hitajmsn«√hi nṛnmpi 
  (viśvanns«√viś-vidjms«√vid)jmsn manasnnsg«√man patinmsn«√pā2 |
  avinmsg vāranmsa«√vṛ2 vip dʰāvativp·A·3s«√dʰāv 1. Ce dieu éclairé, rapide, maître de la prière, est conduit par les prêtres, et versé sur le filtre de laine.eṣá pavítre akṣaratsómo devébʰyaḥ sutáḥ |
víśvā dʰā́mānyāviśán || 2||2. eṣasr3msn pavitrannsl«√pū akṣaratvp·Aa3s«√kṣar 
  somanmsn«√su devanmpd«√div sutajmsn«√su |
  viśvajnpa«√viś dʰāmannnpa«√dʰā āviśanttp·Amsn«ā~√viś 2. Soma coule en l’honneur des dieux dans le vase du sacrifice, et pénètre dans toutes les formes.eṣá deváḥ śubʰāyaté'dʰi yónāvámartyaḥ |
vṛtrahā́ devavī́tamaḥ || 3||3. eṣasr3msn devanmsn«√div śubʰāyateva·A·3s«√śubʰ 
  adʰip yoninmsl«√yu amartyajmsn«a~√mṛ |
  (vṛtraNns«√vṛ-hanjms«√han)nmsn (devanms«√div-vītamajms«√vī)jmsn 3. Ce dieu immortel, vainqueur de Vritra et dévoué au service des dieux, brille sur le foyer.eṣá vṛ́ṣā kánikradaddaśábʰirjāmíbʰiryatáḥ |
abʰí dróṇāni dʰāvati || 4||4. eṣasr3msn vṛṣannmsn«√vṛṣ kanikradattp·Amsn«√krand 
  daśanfpi jāminfpi«√jan yatajmsn«√yam |
  abʰip droṇannpa«√dru dʰāvativp·A·3s«√dʰāv 4. Le généreux Soma en murmurant est pressé par les dix frères, et descend dans les bassins du sacrifice.eṣá sū́ryamarocayatpávamāno vícarṣaṇiḥ |
víśvā dʰā́māni viśvavít || 5||5. eṣasr3msn sūryanmsa«√sūr arocayatvp·Aa3s«√ruc 
  pavamānanmsn«√pū vicarṣaṇijmsn«vi~√kṛṣ |
  viśvajnpa«√viś dʰāmannnpa«√dʰā (viśvanns«√viś-vidjms«√vid)jmsn 5. Pur, sage, éclairé, il répand sa lumière dans le soleil et dans tous les corps.eṣá śuṣmyádābʰyaḥ sómaḥ punānó arṣati |
devāvī́ragʰaśaṃsahā́ || 6||6. eṣasr3msn śuṣminjmsn«√śuṣ adābʰyajmsn«a~√dabʰ 
  somanmsn«√su punānajmsn«√pū arṣativp·A·3s«√ṛṣ |
  (devanms«√div-vījms«√vī)jmsn (agʰajms«√agʰ-śaṃsanms«√śaṃs-hanjms«√han)nmsn 6. Soma fort, invincible et pur vient à nous, charmant les dieux et tuant les impies.


Sūkta 9.29 

prā́sya dʰā́rā akṣaranvṛ́ṣṇaḥ sutásyaújasā |
devā́m̐ ánu prabʰū́ṣataḥ || 1||1. prap ayamr3msg dʰārānfsn«√dʰṛ akṣaranvp·Aa3p«√kṣar 
  vṛṣannmsg«√vṛṣ sutajmsg«√su ojasnnsi«√vaj |
  devanmpa«√div anup prabʰūṣattp·Amsg«pra~√bʰū 1. Elle s’échappe avec force, cette généreuse libation qui fait l’ornement des dieux.sáptiṃ mṛjanti vedʰáso gṛṇántaḥ kārávo girā́ |
jyótirjajñānámuktʰyàm || 2||2. saptinmsa mṛjantivp·A·3p«√mṛj vedʰasjmpn«√vidʰ 
  gṛṇanttp·Ampn«√gṝ kārunmpn«√kṛ2 girnfsi«√gṝ |
  jyotisnnsa«√jyot jajñānata·Insa«√jan uktʰyajnsa«√vac 2. Adorable ami de la lumière, Soma est un coursier rapide que les sages sacrificateurs, en chantant, purifient par la prière.suṣáhā soma tā́ni te punānā́ya prabʰūvaso |
várdʰā samudrámuktʰyàm || 3||3. suṣahajnpn«su~√sah somanmsv«√su tadr3npn tvamr2msd 
  punānajmsd«√pū (prabʰūnns«pra~√bʰū-vasunns«√vas)jmsv |
  vardʰavp·Ao2s«√vṛdʰ samudranmsa«sam~√ud uktʰyajmsa«√vac 3. Ô Soma, dieu pur et magnifique, que tes rayons soient vainqueurs ! Occupe la mer des libations célébrée dans nos chants.víśvā vásūni saṃjáyanpávasva soma dʰā́rayā |
inú dvéṣāṃsi sadʰryàk || 4||4. viśvajnpa«√viś vasunnpa«√vas saṃjayantjmsn«sam~√ji 
  pavasvava·Ao2s«√pū somanmsv«√su dʰārānfsi«√dʰṛ |
  inuvp·Ao2s«√inv dveṣasnnpa«√dviṣ (sadʰria«√sadʰ-añcjms«√anj)a 4. Ô Soma, viens avec ta douce rosée. Empare-toi de tous les trésors, et chasse en même temps tes ennemis.rákṣā sú no áraruṣaḥ svanā́tsamasya kásya cit |
nidó yátra mumucmáhe || 5||5. rakṣavp·Ao2s«√rakṣ sup vayamr1mpa ararivasnmsb«a~√rā 
  svananmsb«√svan samar3msg kasr3msg cidc |
  nidnfsb«√nid yadr3nsl mumucmaheva·I·1p«√muc 5. Préserve-nous des blâmes de tout censeur impie; et par toi que nous soyons sauvés !éndo pā́rtʰivaṃ rayíṃ divyáṃ pavasva dʰā́rayā |
dyumántaṃ śúṣmamā́ bʰara || 6||6. āp indunmsv«√ind pārtʰivajmsa«√pṛtʰ rayinmsa«√rā 
  divyajmsa«√div pavasvava·Ao2s«√pū dʰārānfsi«√dʰṛ |
  dyumatjmsa śuṣmanmsa«√śuṣ āp bʰaravp·Ao2s«√bʰṛ 6. Ô Indou, donne-nous avec ta rosée tous les biens de la terre et du ciel. Apporte-nous une force brillante.


Sūkta 9.30 

prá dʰā́rā asya śuṣmíṇo vṛ́tʰā pavítre akṣaran |
punānó vā́camiṣyati || 1||1. prap dʰārānfsn«√dʰṛ ayamr3msg śuṣminjmsg«√śuṣ 
  vṛtʰāa«√vṛ2 pavitrannsl«√pū akṣaranvp·Aa3p«√kṣar |
  punānajmsn«√pū vācnfsa«√vac iṣyativp·A·3s«√iṣ 1. La rosée de Soma a coulé dans le vase du sacrifice. Le dieu robuste et pur accourt à notre voix.índurhiyānáḥ sotṛ́bʰirmṛjyámānaḥ kánikradat |
íyarti vagnúmindriyám || 2||2. indunmsn«√ind hiyānata·Amsn«√hi sotṛnmpi«√su 
  mṛjyamānatp·Amsn«√mṛj kanikradattp·Amsn«√krand |
  iyartivp·A·3s«√ṛ (vacnfs«√vac-nunfs«√nū)nmsa indriyajmsa«√ind 2. Indou, tel qu’un coursier hennissant a résonné. Répandu pour la libation, il a rendu un murmure puissant.ā́ naḥ śúṣmaṃ nṛṣā́hyaṃ vīrávantaṃ puruspṛ́ham |
pávasva soma dʰā́rayā || 3||3. āp vayamr1mpd śuṣmanmsa«√śuṣ (nṛnms-sāhyajms«√sah)jmsa 
  vīravantjmsa«√vīr (purua«√pṝ-spṛhjms«√spṛh)jmsa |
  pavasvava·Ao2s«√pū somanmsv«√su dʰārānfsi«√dʰṛ 3. Ô Soma, donne-nous avec ta rosée une puissance qui détruise la force, que soutiennent des héros, qui soit l’objet de tous les désirs.prá sómo áti dʰā́rayā pávamāno asiṣyadat |
abʰí dróṇānyāsádam || 4||4. prap somanmsn«√su atip dʰārānfsi«√dʰṛ 
  pavamānanmsn«√pū asiṣyadatva·U·3s«√syand |
  abʰip droṇannpa«√dru āsadamv···D··«ā~√sad 4. Soma est venu avec sa rosée purifiante vers les bassins du sacrifice, où il doit siéger.apsú tvā mádʰumattamaṃ háriṃ hinvantyádribʰiḥ |
índavíndrāya pītáye || 5||5. apnfpl tvamr2msa madʰumattamajmsa«√madʰ 
  harinmsa«√hṛ hinvantivp·A·3p«√hi adrinmpi«√dṛ |
  indunmsv«√ind indraNmsd«√ind pītinfsd«√pā 5. Ô Indou, ô Dieu brillant, aussi doux que le miel, les prêtres te lancent de leurs mortiers dans les ondes de la libation, pour que tu sois le breuvage d’Indra.sunótā mádʰumattamaṃ sómamíndrāya vajríṇe |
cā́ruṃ śárdʰāya matsarám || 6||6. sunotavp·Ao2p«√su madʰumattamajmsa«√madʰ 
  somanmsa«√su indraNmsd«√ind vajrinjmsd«√vaj |
  cārujmsa«√can śardʰanmsd«√śṛdʰ (madnms«√mad-sarajms«√sṛ)jmsa 6. Répandez en l’honneur du puissant Indra, armé de la foudre, ce beau et joyeux Soma, aussi doux que le miel.


Sūkta 9.31 

prá sómāsaḥ svādʰyàḥ pávamānāso akramuḥ |
rayíṃ kṛṇvanti cétanam || 1||1. prap somanmpn«√su svādʰījmpn«su-ā~√dʰī ​
  pavamānajmpn«√pū akramurvp·U·3p«√kram |
  rayinmsa«√rā kṛṇvantivp·A·3p«√kṛ cetanajmsa«√cit 1. Les pieuses et pures Libations s’élancent. Elles annoncent de riches présents.diváspṛtʰivyā́ ádʰi bʰávendo dyumnavárdʰanaḥ |
bʰávā vā́jānāṃ pátiḥ || 2||2. dyunmsg pṛtʰivīnfsb«√pṛtʰ adʰip 
  bʰavavp·Ao2s«√bʰū indunmsv«√ind (dyumnanns-vardʰanajms«√vṛdʰ)nmsn |
  bʰavavp·Ao2s«√bʰū vājanmpg«√vāj patinmsn«√pā2 2. Ô Indou, sur la terre et dans le ciel augmente notre force. Sois le maître de l’abondance.túbʰyaṃ vā́tā abʰipríyastúbʰyamarṣanti síndʰavaḥ |
sóma várdʰanti te máhaḥ || 3||3. tvamr2msd vātanmpn«√vā abʰiprījmpn«abʰi~√prī 
  tvamr2msd arṣantivp·A·3p«√ṛṣ sindʰunmpn«√sindʰ |
  somanmsv«√su vardʰantivp·A·3p«√vṛdʰ tvamr2msg mahasnnsa«√mah 3. Ô Soma, vers toi viennent les Vents qui répandent la fraîcheur, ainsi que les Ondes; ils ajoutent à ta grandeur.ā́ pyāyasva sámetu te viśvátaḥ soma vṛ́ṣṇyam |
bʰávā vā́jasya saṃgatʰé || 4||4. āp pyāyasvava·Ao2s«√pyai samp etuvp·Ao3s«√i tvamr2msg 
  viśvatasa«√viś somanmsv«√su (vṛṣṇinms«√vṛṣ-yatnfs«√yat)nnsn |
  bʰavavp·Ao2s«√bʰū vājanmsg«√vāj saṃgatʰanmsl«sam~√gam 4. Grandis, ô Soma; que ta force croisse de toute part. Que l’abondance soit avec toi.túbʰyaṃ gā́vo gʰṛtáṃ páyo bábʰro duduhré ákṣitam |
várṣiṣṭʰe ádʰi sā́navi || 5||5. tvamr2msd gonfpn gʰṛtajnsa«√gʰṛ payasnnsa«√pī 
  babʰrujmsv«√bʰṛ duduhreva·I·3p«√duh akṣitajnsa«a~√kṣi3 |
  varṣiṣṭʰajmsl«√vṛdʰ adʰip sānunnsl«√san 5. Ô Dieu brillant, les Vaches du sacrifice versent pour toi sur le large foyer ou tu es placé et leur beurre et leur lait inépuisable.svāyudʰásya te sató bʰúvanasya pate vayám |
índo sakʰitvámuśmasi || 6||6. svāyudʰajmsg«su-ā~√yudʰ tvamr2msd satjmsg«√as 
  bʰuvanannsg«√bʰū patinmsv«√pā2 vayamr1mpn |
  indunmsv«√ind sakʰitvannsa«√sac uśmasiva·A·1p«√vaś 6. Ô Indou, ô maître du monde orné de si belles armes, nous recherchons ton amitié.


Sūkta 9.32 

prá sómāso madacyútaḥ śrávase no magʰónaḥ |
sutā́ vidátʰe akramuḥ || 1||1. prap somanmpn«√su (madanms«√mad-cyutjms«√cyu)jmsn 
  śravasnnsd«√śru vayamr1mpg magʰavanjmsb«√maṃh |
  sutajmpn«√su vidatʰannsl«√vid akramurvp·U·3p«√kram 1. Les riches Libations, qui inspirent une glorieuse ivresse, ont coulé dans le sacrifice.ā́dīṃ tritásya yóṣaṇo háriṃ hinvantyádribʰiḥ |
índumíndrāya pītáye || 2||2. ātc īmr3msa tritaNmsg yoṣannfpn«√yu 
  harinmsa«√hṛ hinvantivp·A·3p«√hi adrinmpi«√dṛ |
  indunmsa«√ind indraNmsd«√ind pītinfsd«√pā 2. Et aussitôt les épouses de Trita, pour satisfaire à la soif d’Indra, ont extrait des mortiers le brillant Indou.ā́dīṃ haṃsó yátʰā gaṇáṃ víśvasyāvīvaśanmatím |
átyo ná góbʰirajyate || 3||3. ātc īmc haṃsanmsn«√han yadr3nsi gaṇanmsa«√gaṇ 
  viśvajmsg«√viś avīvaśatvp·U·3s«√vāś matinfsa«√man |
  atyanmsn«√at? nac gonfpi ajyatevp·A·3s«√añj 3. Et aussitôt, pareil au cygne qui prélude aux chants, Indou a donné le signal de toutes les prières. Tel qu’un coursier, il se baigne dans le lait de la vache.ubʰé somāvacā́kaśanmṛgó ná taktó arṣasi |
sī́dannṛtásya yónimā́ || 4||4. ubʰajnda somanmsv«√su avacākaśattp·A?sn«ava~√kāś 
  mṛganmsn«√mṛg nac taktajmsn«√tak arṣasivp·A·2s«√ṛṣ |
  sīdanttp·Amsn«√sad ṛtannsg«√ṛ yoninmsl«√yu āp 4. À la vue du Ciel et de la Terre, ô Soma, tu cours avec la rapidité du cerf, et tu vas te placer au foyer du sacrifice.abʰí gā́vo anūṣata yóṣā jārámiva priyám |
ágannājíṃ yátʰā hitám || 5||5. abʰip gonfpn anūṣatavp·U·3p«√nū 
  yoṣānfsn«√yu jāranmsa«√jṝ ivac priyajmsa«√prī |
  aganvp·Aa3s«√gam ājinmsa«√aj yadr3nsi hitajmsa«√dʰā 5. Comme une femme applaudit à un amant chéri, ainsi les Vaches de l’hymne ont résonné en te voyant arriver dans la coupe sacrée.asmé dʰehi dyumádyáśo magʰávadbʰyaśca máhyaṃ ca |
saníṃ medʰā́mutá śrávaḥ || 6||6. vayamr1mpd dʰehivp·Ao2s«√dʰā dyumatjnsa«√dyut yaśasjnsa«√yaś 
  magʰavanjmpd«√maṃh cac ahamr1msd cac |
  sanijfsa«√san medʰānfsa«√midʰ utaa śravasnnsa«√śru 6. Accorde-nous une gloire brillante, et à moi et au seigneur qui t’invoquent. Donne-nous la sagesse et l’opulence.


Sūkta 9.33 

prá sómāso vipaścíto'pā́ṃ ná yantyūrmáyaḥ |
vánāni mahiṣā́ iva || 1||1. prap somanmpn«√su (vipnfpa«√vip-citjms«√ci)jmpa 
  apnfpg nac yantivp·A·3p«√i ūrminmpn«√ṛ |
  vanannpa«√van mahiṣanmpn«√mah ivac 1. Les sages Libations se précipitent dans nos coupes avec la rapidité du torrent, et la vivacité du buffle qui court vers la forêt.abʰí dróṇāni babʰrávaḥ śukrā́ ṛtásya dʰā́rayā |
vā́jaṃ gómantamakṣaran || 2||2. abʰip droṇannpa«√dru babʰrujmpn«√bʰṛ 
  śukrajmpn«√śuc ṛtannsg«√ṛ dʰārānfsi«√dʰṛ |
  vājanmsa«√vāj gomatjmsa akṣaranvp·Aa3p«√kṣar 2. Pures et brillantes, elles coulent comme une douce rosée, vers les bassins du sacrifice, où elles se mêlent au lait et au caillé qui les attendent.sutā́ índrāya vāyáve váruṇāya marúdbʰyaḥ |
sómā arṣanti víṣṇave || 3||3. sutajmpn«√su indraNmsd«√ind vāyuNmsd«√vā 
  varuṇaNmsd«√vṛ marutNmpd |
  somanmpn«√su arṣantivp·A·3p«√ṛṣ viṣṇuNmsd«√viṣ 3. Les Libations se répandent en l’honneur d’Indra, de Vâyou et Varouna, des Marouts, de Vichnou.tisró vā́ca údīrate gā́vo mimanti dʰenávaḥ |
hárireti kánikradat || 4||4. triu vācnfpn«√vac udp īrateva·A·3p«√īr 
  gonfpa mimantivp·A·3p«√mā dʰenunfpn«√dʰe |
  harijmsn«√hṛ etivp·A·3s«√i kanikradattp·Amsn«√krand 4. Les prêtres font entendre les trois voix; les Vaches du sacrifice mugissent. Le dieu brillant part avec son murmure.abʰí bráhmīranūṣata yahvī́rṛtásya mātáraḥ |
marmṛjyánte diváḥ śíśum || 5||5. abʰip brahmījfpa«√brahm anūṣatavp·U·3p«√nū 
  yahvījfpn«√yah ṛtannsg«√ṛ mātṛnfpn«√mā |
  marmṛjyanteva·A·3p«√mṛj dyunmsg śiśunmsa«√śū 5. Les grandes mères du sacrifice, enfantées par les Rites pieux, ont répondu à ce bruit. Elles parent le nourrisson du Ciel.rāyáḥ samudrā́m̐ścatúro'smábʰyaṃ soma viśvátaḥ |
ā́ pavasva sahasríṇaḥ || 6||6. rainmsg«√rā samudranmpa«sam~√ud caturu 
  vayamr1mpd somanmsv«√su viśvatasa«√viś |
  āp pavasvava·Ao2s«√pū sahasrinjmsg 6. Ô Soma, donne-nous l’opulence des quatre mers; donne-nous des biens innombrables.


Sūkta 9.34 

prá suvānó dʰā́rayā tánéndurhinvānó arṣati |
rujáddṛḷhā́ vyójasā || 1||1. prap suvānata·Amsn«√su dʰārānfsi«√dʰṛ tannfsi«√tan 
  indunmsn«√ind hinvānata·Amsn«√hi arṣativp·A·3s«√ṛṣ |
  rujatvp·U·3s«√ruj dṛḷhajnpa«√dṛh vip ojasnnsi«√vaj 1. Indou s’élance avec son courant impétueux de libation, et brise les obstacles les plus forts.sutá índrāya vāyáve váruṇāya marúdbʰyaḥ |
sómo arṣati víṣṇave || 2||2. sutajmsn«√su indraNmsd«√ind vāyuNmsd«√vā 
  varuṇaNmsd«√vṛ marutNmpd |
  somanmsn«√su arṣativp·A·3s«√ṛṣ viṣṇuNmsd«√viṣ 2. Soma arrive en l’honneur d’Indra, de Vâyou, de Varouna, des Marouts, de Vichnou.vṛ́ṣāṇaṃ vṛ́ṣabʰiryatáṃ sunvánti sómamádribʰiḥ |
duhánti śákmanā páyaḥ || 3||3. vṛṣannmsa«√vṛṣ vṛṣannmpi«√vṛṣ yatajmsa«√yam 
  sunvantivp·A·3p«√su somaNmsa«√su adrinmpi«√dṛ |
  duhantivp·A·3p«√duh śakmannmsi«√śak payasnnsa«√pī 3. Du sein des généreux mortiers les prêtres tirent le généreux Soma qu’ils ont écrasé; ils en expriment une espèce de lait.bʰúvattritásya márjyo bʰúvadíndrāya matsaráḥ |
sáṃ rūpaírajyate háriḥ || 4||4. bʰuvatvp·Ue3s«√bʰū tritaNmsg marjyajmsn«√mṛj 
  bʰuvatvp·Ue3s«√bʰū indraNmsd«√ind (madnms«√mad-sarajms«√sṛ)jmsn |
  samp rūpannpi ajyatevp·A·3s«√añj harijmsn«√hṛ 4. Que le brillant et joyeux Soma soit ensuite, en l’honneur d’Indra, plongé dans les ondes de Trita. Mêlé avec le caillé, il s’épaissit et prend des formes.abʰī́mṛtásya viṣṭápaṃ duhaté pṛ́śnimātaraḥ |
cā́ru priyátamaṃ havíḥ || 5||5. abʰip īmc ṛtannsg«√ṛ viṣṭapnfsa«vi~√stambʰ 
  duhateva·A·3p«√duh (pṛśniNfs«√spṛś-mātṛnfs«√mā)jmpn |
  cārujnsa«√can priyatamajnsa«√prī havisnnsa«√hu 5. Les dieux enfants de Prisni reçoivent le lait de ce Soma assis au siége du sacrifice, Ils partagent ce bel et précieux holocauste.sámenamáhrutā imā́ gíro arṣanti sasrútaḥ |
dʰenū́rvāśró avīvaśat || 6||6. samp enar3msa ahrutajfpn«a~√hvṛ ayamr3fpn 
  girnfpn«√gṝ arṣantivp·A·3p«√ṛṣ sasrutjfpn«sa~√sru |
  dʰenunfpa«√dʰe vāśrajmsn«√vāś avīvaśatvp·U·3s«√vāś 6. Les merveilleuses Prières s’approchent de Soma, et il accueille avec un doux murmure ces Vaches de la louange assemblées autour de lui.


Sūkta 9.35 

ā́ naḥ pavasva dʰā́rayā pávamāna rayíṃ pṛtʰúm |
yáyā jyótirvidā́si naḥ || 1||1. āp vayamr1mpd pavasvava·Ao2s«√pū dʰārānfsi«√dʰṛ 
  pavamānanmsv«√pū rayinmsa«√rā pṛtʰujmsa«√pṛtʰ |
  yār3fsi jyotisnnsa«√jyot vidāsivp·Ae2s«√vid vayamr1mpd 1. Ô Dieu pur, viens avec ta bienfaisante rosée, et qu’elle nous fasse obtenir la lumière et une large opulence !índo samudramīṅkʰaya pávasva viśvamejaya |
rāyó dʰartā́ na ójasā || 2||2. indunmsv«√ind (samudranmsa«sam~√ud-īṅkʰayajms«√īṅkʰ)jmsv 
  pavasvava·Ao2s«√pū (viśvannsa«√viś-ejayajms«√ej)jmsv |
  rainmsg«√rā dʰartṛnmsn«√dʰṛ vayamr1mpd ojasnnsi«√vaj 2. Ô Indou, qui reposes dans le Samoudra, accours, et, possesseur de la richesse, par ta puissance remue tout en notre faveur !tváyā vīréṇa vīravo'bʰí ṣyāma pṛtanyatáḥ |
kṣárā ṇo abʰí vā́ryam || 3||3. tvamr2msi vīranmsi«√vīr vīravāṃsjmsv«√vīr 
  abʰip syāmavp·Ai1p«√as pṛtanyantnmpa«√pṛtany |
  kṣaravp·Ao2s«√kṣar vayamr1mpa abʰip vāryajmsa«√vṛ2 3. Tu es un héros avec lequel nous devons vaincre dans le combat. Fais venir à nous tous les trésors.prá vā́jamínduriṣyati síṣāsanvājasā́ ṛ́ṣiḥ |
vratā́ vidāná ā́yudʰā || 4||4. prap vājanmsa«√vāj indunmsn«√ind iṣyativp·A·3s«√iṣ 
  siṣāsantp·A?s?«√san (vājanms«√vāj-sājms«√san)jmsn ṛṣinmsn«√ṛṣ |
  vratannpa«√vṛ2 vidānata·Amsn«√vid āyudʰannpa«ā~√yudʰ 4. Indou est sage; il sait quelle est la vertu des œuvres et la force des armes; il est bienfaisant, il promet et donne l’abondance.táṃ gīrbʰírvācamīṅkʰayáṃ punānáṃ vāsayāmasi |
sómaṃ jánasya gópatim || 5||5. sasr3msa girnfpi«√gṝ (vācnfsa«√vac-īṅkʰayajms«√īṅkʰ)jmsa 
  punānajmsa«√pū vāsayāmasivp·A·1p«√vas |
  somanmsa«√su jananmsg«√jan (gonfs-patinms«√pā2)nmsa 5. Soma est le gardien des peuples; il est pur et appelle nos hymnes. Par nos prières nous l’unissons au caillé pour lui faire une espèce de vêtement.víśvo yásya vraté jáno dādʰā́ra dʰármaṇaspáteḥ |
punānásya prabʰū́vasoḥ || 6||6. viśvanmsn«√viś yasr3msg vratannsl«√vṛ2 jananmsn«√jan 
  dādʰāravp·I·3s«√dʰṛ dʰarmannnsg«√dʰṛ patinmsg«√pā2 |
  punānajmsg«√pū (prabʰūnns«pra~√bʰū-vasunns«√vas)jmsg 6. Tous les mortels sont occupés à honorer ce maître du devoir, pur et magnifique.


Sūkta 9.36 

ásarji rátʰyo yatʰā pavítre camvòḥ sutáḥ |
kā́rṣmanvājī́ nyàkramīt || 1||1. asarjivp·U·3s«√sṛj ratʰyanmsn«√ṛ yadr3nsi 
  pavitrannsl«√pū camūnfdl sutajmsn«√su |
  kārṣmannnsl«√kṛṣ vājinnmsn«√vāj nip akramītvp·U·3s«√kram 1. Soma, lancé du pressoir dans le vase du sacrifice, ressemble au coursier qui entraîne le char auquel il est attelé.sá váhniḥ soma jā́gṛviḥ pávasva devavī́ráti |
abʰí kóśaṃ madʰuścútam || 2||2. sasr3msn vahninmsn«√vah somaNmsv«√su jāgṛvijmsn«√jāgṛ 
  pavasvava·Ao2s«√pū (devanms«√div-vījms«√vī)jmsn atip |
  abʰip kośanmsa«√kuś (madʰunns«√madʰ-ścutjms«√ścut)jmsa 2. Ô Soma, tu es vigilant et dévoué au service des dieux; tu portes nos holocaustes. Viens à ce trésor où coule un miel savoureux.sá no jyótīṃṣi pūrvya pávamāna ví rocaya |
krátve dákṣāya no hinu || 3||3. sasr3msn vayamr1mpd jyotisnnpa«√jyot pūrvyajmsv«√pṝ 
  pavamānanmsv«√pū vip rocayavp·Ao2s«√ruc |
  kratunmsd«√kṛ dakṣanmsd«√dakṣ vayamr1mpa hinuvp·Ao2s«√hi 3. Dieu antique et pur, fais briller pour nous la lumière. Donne-nous la force pour supporter le travail.śumbʰámāna ṛtāyúbʰirmṛjyámāno gábʰastyoḥ |
pávate vā́re avyáye || 4||4. śumbʰamānata·Amsn«√śubʰ (ṛtanns«√ṛ-yujms«√yu)jmpi 
  mṛjyamānata·Amsn«√mṛj gabʰastinmdl |
  pavateva·A·3s«√pū vāranmsl«√vṛ2 avyayajmsl 4. Paré par les sacrificateurs, purifié par nos mains, il arrive dans le vase inépuisable.sá víśvā dāśúṣe vásu sómo divyā́ni pā́rtʰivā |
pávatāmā́ntárikṣyā || 5||5. sasr3msn viśvajnpa«√viś dāśvaṅstp·Imsd«√dāś vasunnpa«√vas 
  somaNmsn«√su divyajnpa«√div pārtʰivajnpa«√pṛtʰ |
  pavatāmva·Ao3s«√pū āp (antara-īkṣyajms«√ikṣ)jnpa 5. Que Soma donne à son serviteur tous les biens du ciel, de la terre, de l’air.ā́ diváspṛṣṭʰámaśvayúrgavyayúḥ soma rohasi |
vīrayúḥ śavasaspate || 6||6. āp dyunmsg pṛṣṭʰannsa«pra~√stʰā (aśvanms«√aś-yujms«√yu)jmsn 
  (gavyanns-yujms«√yu)jmsn somaNmsv«√su rohasivp·A·2s«√ruh |
  (vīranms«√vīr-yujms«√yu)jmsn śavasnnsg«√śvi patinmsv«√pā2 6. Ô maître de la force, fécond en chevaux, en vaches, en héros vaillants, tu t’élèves sur le dos du brillant Agni.


Sūkta 9.37 

sá sutáḥ pītáye vṛ́ṣā sómaḥ pavítre arṣati |
vigʰnánrákṣāṃsi devayúḥ || 1||1. sasr3msn sutajmsn«√su pītinfsd«√pā vṛṣanjmsn«√vṛṣ 
  somaNmsn«√su pavitrannsl«√pū arṣativp·A·3s«√ṛṣ |
  vigʰnanttp·Amsn«vi~√han rakṣasnnpa«√rakṣ (devanms«√div-yujms«√yu)jmsn 1. Le généreux Soma vient au vase de la libation pour être notre breuvage. Il tue les Rakchasas et s’unit aux dieux.sá pavítre vicakṣaṇó hárirarṣati dʰarṇasíḥ |
abʰí yóniṃ kánikradat || 2||2. sasr3msn pavitrannsl«√pū vicakṣaṇajmsn«vi~√cakṣ 
  harijmsn«√hṛ arṣativp·A·3s«√ṛṣ dʰarṇasijmsn«√dʰṛ |
  abʰip yoninmsa«√yu kanikradattp·Amsn«√krand 2. Dieu éclairé, brillant soutien du monde, il arrive au vase du sacrifice, et se place au foyer en murmurant.sá vājī́ rocanā́ diváḥ pávamāno ví dʰāvati |
rakṣohā́ vā́ramavyáyam || 3||3. sasr3msn vājinnmsn«√vāj rocanannpa«√ruc dyunmsg 
  pavamānanmsn«√pū vip dʰāvativp·A·3s«√dʰāv |
  (rakṣasnns«√rakṣ-hannms«√han)nmsn vāranmsa«√vṛ2 avyayajmsa 3. Pur et rapide, il court à travers les airs au filtre inépuisable, et il tue les Rakchasas.sá tritásyā́dʰi sā́navi pávamāno arocayat |
jāmíbʰiḥ sū́ryaṃ sahá || 4||4. sasr3msn tritaNmsg adʰip sānunnsl«√san 
  pavamānanmsn«√pū arocayatvp·Aa3s«√ruc |
  jāminfpi«√jan sūryanmsa«√sūr sahap 4. Purifié par les dix frères, il s’est placé sur le foyer de Trita, et a fait éclater la lumière et le soleil.sá vṛtrahā́ vṛ́ṣā sutó varivovídádābʰyaḥ |
sómo vā́jamivāsarat || 5||5. sasr3msn (vṛtraNns«√vṛ-hanjms«√han)nmsn vṛṣannmsn«√vṛṣ sutajmsn«√su 
  (varivasnns«√vṛ-vidjms«√vid)jmsn adābʰyajmsn«a~√dabʰ |
  somanmsn«√su vājanmsa«√vāj ivac asaratvp·Aa3s«√sṛ 5. Soma invincible et généreux, opulent et vainqueur de Vritra, s’élance vers le sacrifice comme vers un champ de bataille.sá deváḥ kavíneṣitò'bʰí dróṇāni dʰāvati |
índuríndrāya maṃhánā || 6||6. sasr3msn devanmsn«√div kavinmsi«√kū iṣitajmsn«√iṣ 
  abʰip droṇannpa«√dru dʰāvativp·A·3s«√dʰāv |
  induNmsn«√ind indraNmsd«√ind maṃhanāa«√maṃh 6. Le divin Indou, excité par le sage, vient avec grandeur dans nos coupes pour y être le breuvage d’Indra.


Sūkta 9.38 

eṣá u syá vṛ́ṣā rátʰó'vyo vā́rebʰirarṣati |
gácʰanvā́jaṃ sahasríṇam || 1||1. eṣasr3msn uc syac vṛṣannmsn«√vṛṣ ratʰanmsn«√ṛ 
  avinfsg vārannpi«√vṛ2 arṣativp·A·3s«√ṛṣ |
  gacʰanttp·Amsn«√gam vājanmsa«√vāj sahasrinjmsa 1. Ce dieu généreux et rapide descend sur la laine du filtre, et vient pour nous donner des biens innombrables.etáṃ tritásya yóṣaṇo háriṃ hinvantyádribʰiḥ |
índumíndrāya pītáye || 2||2. etasr3msa tritaNmsg yoṣannfpn«√yu 
  harijmsa«√hṛ hinvantivp·A·3p«√hi adrinmpi«√dṛ |
  induNmsa«√ind indraNmsd«√ind pītinfsd«√pā 2. Les épouses de Trita tirent Indou du sein des mortiers pour en faire la boisson d’Indra.etáṃ tyáṃ haríto dáśa marmṛjyánte apasyúvaḥ |
yā́bʰirmádāya śúmbʰate || 3||3. etasr3msa syar3msa haritnfpn«√hṛ daśau 
  marmṛjyanteva·A·3p«√mṛj (apasnns-yūjfs«√yu)jfpn |
  yār3fpi madanmsd«√mad śumbʰateva·A·3s«√śubʰ 3. Les dix légères prêtresses s’empressent de le parer, et lui donnent les feux de cette ivresse qu’il doit inspirer.eṣá syá mā́nuṣīṣvā́ śyenó ná vikṣú sīdati |
gácʰañjāró ná yoṣítam || 4||4. eṣasr3msn syar3msn mānuṣījfpl«√man āp 
  śyenanmsn nac viśnfpl«√viś sīdativp·A·3s«√sad |
  gacʰanttp·Amsn«√gam jāranmsn«√jṝ nac yoṣitnfsa«√yu 4. Il vient au milieu des enfants de Manou avec la rapidité de l’épervier, avec l’amour de l’époux qui s’approche de sa femme.eṣá syá mádyo rásó'va caṣṭe diváḥ śíśuḥ |
yá índurvā́ramā́viśat || 5||5. eṣasr3msn syar3msn madyajmsn«√mad rasanmsn«√ras 
  avap caṣṭeva·A·3s«√cakṣ dyunmsg śiśunmsn«√śū |
  yasr3msn induNmsn«√ind vāranmsa«√vṛ2 āp aviśatvp·Aa3s«√viś 5. Indou est le nourrisson du ciel; c’est le suc enivrant qui remplit le vase du sacrifice; c’est le maître qui nous voit à ses pieds.eṣá syá pītáye sutó hárirarṣati dʰarṇasíḥ |
krándanyónimabʰí priyám || 6||6. eṣasr3msn syar3msn pītinfsd«√pā sutajmsn«√su 
  harijmsn«√hṛ arṣativp·A·3s«√ṛṣ dʰarṇasijmsn«√dʰṛ |
  krandantp·A?s?«√krand yoninmsa«√yu abʰip priyajmsa«√prī 6. Brillant soutien du monde, il satisfait à la soif des dieux, et s’assied en murmurant sur le foyer.


Sūkta 9.39 

āśúrarṣa bṛhanmate pári priyéṇa dʰā́mnā |
yátra devā́ íti brávan || 1||1. āśujmsn«√aś arṣavp·Ao2s«√ṛṣ (bṛhatjms«√bṛh-matinfs«√man)jmsv 
  parip priyajmsi«√prī dʰāmannnsi«√dʰā |
  yadr3nsl devanmpn«√div itia bravanvp·Ae3p«√brū 1. Ô toi, Dieu rapide qui as l’âme grande, viens avec ta rosée qui est ton corps, dans l’enceinte où tu vois les dieux.pariṣkṛṇvánnániṣkṛtaṃ jánāya yātáyanníṣaḥ |
vṛṣṭíṃ diváḥ pári srava || 2||2. pariṣkṛṇvantp·Amsn«pari~√kṛ aniṣkṛtajmsa«a-nis~√kṛ ​
  jananmsd«√jan yātayantp·Amsn«√yat iṣnfpa«√iṣ |
  vṛṣṭinfsa«√vṛṣ dyunmsb parip sravavp·Ao2s«√sru 2. Que par toi du ciel descende la pluie; fais l’ornement du monde, et amène l’abondance.sutá eti pavítra ā́ tvíṣiṃ dádʰāna ójasā |
vicákṣāṇo virocáyan || 3||3. sutajmsn«√su etivp·A·3s«√i pavitrannsl«√pū āp 
  tviṣinfsa«√tviṣ dadʰānatp·Imsn«√dʰā ojasnnsi«√vaj |
  vicakṣāṇata·Amsn«vi~√cakṣ virocayantp·Amsn«vi~√ruc 3. Soma par sa force répand la splendeur; il brille, il éclaire, et vient dans le vase des sacrifices.ayáṃ sá yó diváspári ragʰuyā́mā pavítra ā́ |
síndʰorūrmā́ vyákṣarat || 4||4. ayamr3msn sasr3msn yasr3msn dyunmsb parip 
  (ragʰujns«√raṃh-yāmannns«√yām)jmsn pavitrannsl«√pū āp |
  sindʰunmsg«√sindʰ ūrminmsl«√ṛ vip akṣaratvp·Aa3s«√kṣar 4. Il descend du ciel et se glisse légèrement dans le vase du sacrifice, d’où il se précipite en flots abondants.āvívāsanparāváto átʰo arvāvátaḥ sutáḥ |
índrāya sicyate mádʰu || 5||5. āvivāsanttp·Amsn«ā~√van parāvatnfsb«√pṛ 
  atʰāa uc arvāvatnfsb sutajmsn«√su |
  indraNmsd«√ind sicyatevp·A·3s«√sic madʰunnsn«√madʰ 5. De loin comme de près, il accourt pour honorer Indra, et se répand sous la forme d’un miel savoureux.samīcīnā́ anūṣata háriṃ hinvantyádribʰiḥ |
yónāvṛtásya sīdata || 6||6. samīcīnajfpn«sam~√añc anūṣatavp·U·3p«√nū 
  harijmsa«√hṛ hinvantivp·A·3p«√hi adrinmpi«√dṛ |
  yoninmsl«√yu ṛtannsg«√ṛ sīdatavp·Ao2p«√sad 6. Les prêtres assemblés ont chanté ce dieu brillant qu’ils tirent de leurs mortiers. Ô Dieux, placez- vous au siége du sacrifice.


Sūkta 9.40 

punānó akramīdabʰí víśvā mṛ́dʰo vícarṣaṇiḥ |
śumbʰánti vípraṃ dʰītíbʰiḥ || 1||1. punānajmsn«√pū akramītvp·U·3s«√kram abʰip 
  viśvajfpa«√viś mṛdʰnfpa«√mṛdʰ vicarṣaṇijmsn«vi~√kṛṣ |
  śumbʰantivp·A·3p«√śubʰ viprajmsa«√vip dʰītinfpi«√dʰī 1. Le dieu pur et prudent vient assaillir tous les méchants. C’est un sage que les mortels honorent par leurs œuvres.ā́ yónimaruṇó ruhadgámadíndraṃ vṛ́ṣā sutáḥ |
dʰruvé sádasi sīdati || 2||2. āp yoninmsa«√yu aruṇajmsn«√ṛ ruhatvp·U·3s«√ruh 
  gamatvp·Ae3s«√gam indraNmsa«√ind vṛṣannmsn«√vṛṣ sutajmsn«√su |
  dʰruvajnsl«√dʰṛ sadasnnsl«√sad sīdativp·A·3s«√sad 2. Brillant et généreux, il monte au foyer. Il s’approche d’Indra, et occupe ainsi un siége solide.nū́ no rayíṃ mahā́mindo'smábʰyaṃ soma viśvátaḥ |
ā́ pavasva sahasríṇam || 3||3. nūc vayamr1mpa rayinmsa«√rā mahāntjmsa«√mah induNmsv«√ind 
  vayamr1mpd somaNmsv«√su viśvatasa«√viś |
  āp pavasvava·Ao2s«√pū sahasrinjmsa 3. Qu’Indra nous donne une grande opulence. Ô Soma, apporte-nous des biens innombrables.víśvā soma pavamāna dyumnā́nīndavā́ bʰara |
vidā́ḥ sahasríṇīríṣaḥ || 4||4. viśvajnpa«√viś somaNmsv«√su pavamānanmsv«√pū 
  dyumnannpa induNmsv«√ind āp bʰaravp·Ao2s«√bʰṛ |
  vidāsvp·Ae2s«√vid sahasriṇījfpa iṣnfpa«√iṣ 4. Ô pur Soma, ô Indou, amène-nous tous les biens. Fais-nous jouir d’une abondance incroyable.sá naḥ punāná ā́ bʰara rayíṃ stotré suvī́ryam |
jaritúrvardʰayā gíraḥ || 5||5. sasr3msn vayamr1mpd punānajmsn«√pū āp bʰaravp·Ao2s«√bʰṛ 
  rayinmsa«√rā stotṛnmsd«√stu suvīryannsa«su~√vīr |
  jaritṛnmsg«√gṝ vardʰayavp·Ao2s«√vṛdʰ girnfpa«√gṝ 5. Ô Dieu pur, accorde à ton chantre la richesse et la force. Exauce les prières de ton poëte.punāná indavā́ bʰara sóma dvibárhasaṃ rayím |
vṛ́ṣannindo na uktʰyàm || 6||6. punānajmsn«√pū induNmsv«√ind āp bʰaravp·Ao2s«√bʰṛ 
  somaNmsv«√su (dviu-barhasjms«√bṛh)jmsa rayinmsa«√rā |
  vṛṣannmsv«√vṛṣ induNmsv«√ind vayamr1mpd uktʰyajnsa«√vac 6. Ô Indou, ô pur et généreux Soma, donne-nous une opulence renommée, qui se compose des biens de deux mondes.


Sūkta 9.41 

prá yé gā́vo ná bʰū́rṇayastveṣā́ ayā́so ákramuḥ |
gʰnántaḥ kṛṣṇā́mápa tvácam || 1||1. prap yasr3mpn gonfpn nac bʰūrṇijmpn 
  tveṣajmpn«√tviṣ ayāsnmpn«a~√yas akramurvp·U·3p«√kram |
  gʰnantjmpn«√han kṛṣṇājfsa«√kṛṣ apap tvacnfsa«√tvac 1. Solides comme la vache, brillantes et rapides, les Libations s’élancent, tuant l’Asoura à la peau noire.suvitásya manāmahé'ti sétuṃ durāvyàm |
sāhvā́ṃso dásyumavratám || 2||2. suvitajmsg«su~√i manāmaheva·A·1p«√man 
  atip setunmsa«√si durāvījmsa«dus~√vī |
  sāhvaṃstp·Impn«√sah (dasnfs«√das-yujms«√yu)nmsa avratajmsa«a~√vṛ2 2. Nous vénérons celui qui nous fait vaincre l’impie Dasyou, l’ennemi redoutable, dont les liens enchaînent notre bonheur.śṛṇvé vṛṣṭériva svanáḥ pávamānasya śuṣmíṇaḥ |
cáranti vidyúto diví || 3||3. śṛṇveva·A·3s«√śru vṛṣṭinfsg«√vṛṣ ivac svananmsn«√svan 
  pavamānanmsg«√pū śuṣminjmsg«√śuṣ |
  carantivp·A·3p«√car vidyutnfpn«vi~√dyut dyunmsl«√dyu 3. Tel qu’une pluie favorable, on entend le son du dieu pur et puissant. Ses splendeurs vont jusqu’au ciel.ā́ pavasva mahī́míṣaṃ gómadindo híraṇyavat |
áśvāvadvā́javatsutáḥ || 4||4. āp pavasvava·Ao2s«√pū mahījfsa«√mah iṣnfsa«√iṣ 
  gomatjmsn induNmsv«√ind hiraṇyavatjmsn«√hṛ |
  aśvāvatjmsn«√aś vājavatjmsn«√vāj sutajmsn«√su 4. Ô Indou, donne-nous une grande abondance en vaches, en chevaux, en or, en denrées.sá pavasva vicarṣaṇa ā́ mahī́ ródasī pṛṇa |
uṣā́ḥ sū́ryo ná raśmíbʰiḥ || 5||5. sasr3msn pavasvava·Ao2s«√pū vicarṣaṇijmsv«vi~√kṛṣ 
  āp mahjnda«√mah rodasnnda pṛṇavp·Ao2s«√pṝ |
  uṣāsnfsn«√vas sūryanmsn«√sūr nac raśminmpi«√raś 5. Viens, ô Dieu prudent. Fais le bonheur du Ciel et de la Terre, ces deux grandes divinités, de même que l’Aurore et le Soleil les charment par leurs rayons.pári ṇaḥ śarmayántyā dʰā́rayā soma viśvátaḥ |
sárā raséva viṣṭápam || 6||6. parip vayamr1mpa śarmayantinfsi«√śri 
  dʰārānfsi«√dʰṛ somaNmsv«√su viśvatasa«√viś |
  saravp·Ao2s«√sṛ rasānfsn«√ras ivac viṣṭapnfsa«vi~√stambʰ 6. Ô Soma, envoie-nous ta rosée protectrice, et qu’elle soit autour de nous ce que la rivière de Rasa est pour les contrées qu’elle environne.


Sūkta 9.42 

janáyanrocanā́ divó janáyannapsú sū́ryam |
vásāno gā́ apó háriḥ || 1||1. janayanttp·Ansn«√jan rocanannpa«√ruc dyunmsg 
  janayanttp·Ansn«√jan apnfpl sūryanmsa«√sūr |
  vasānata·Amsn«√vas gonfpa apnfpa harijmsn«√hṛ 1. Le brillant Soma engendre dans le ciel les astres, dans l’air, le soleil, et sur la terre s’unit aux Ondes, vaches du sacrifice.eṣá pratnéna mánmanā devó devébʰyaspári |
dʰā́rayā pavate sutáḥ || 2||2. eṣasr3msn pratnajnsi manmannnsi«√man 
  devanmsn«√div devanmpd«√div parip |
  dʰārānfsi«√dʰṛ pavateva·A·3s«√pū sutajmsn«√su 2. Excité par l’antique prière, ce Dieu vient présenter aux Dieux sa douce libation.vāvṛdʰānā́ya tū́rvaye pávante vā́jasātaye |
sómāḥ sahásrapājasaḥ || 3||3. vāvṛdʰānatp·Amsd«√vṛdʰ tūrvijmsd«√turv 
  pavanteva·A·3p«√pū (vājanms«√vāj-sātinfs«√san)nfsd |
  somanmpn«√su (sahasrau-pājasnns«√pāj)jmpn 3. Les Libations renferment des trésors de force qu’elles apportent au serviteur diligent qui leur demande l’abondance.duhānáḥ pratnámítpáyaḥ pavítre pári ṣicyate |
krándandevā́m̐ ajījanat || 4||4. duhānajmsn«√duh pratnajnsa idc payasnnsa«√pī 
  pavitrannsl«√pū parip sicyatevp·A·3s«√sic |
  krandantp·A?s?«√krand devanmpa«√div ajījanatvp·U·3s«√jan 4. Soma en murmurant se répand dans le vase du sacrifice, où il dépose son lait antique, et il engendre les Dieux.abʰí víśvāni vā́ryābʰí devā́m̐ ṛtāvṛ́dʰaḥ |
sómaḥ punānó arṣati || 5||5. abʰip viśvajmpa«√viś vāryajmpa«√vṛ2 abʰip 
  devanmpa«√div (ṛtanns«√ṛ-āvṛdʰjms«ā~√vṛdʰ)jmpa |
  somanmsn«√su punānajmsn«√pū arṣativp·A·3s«√ṛṣ 5. Le pur Soma, accru par le sacrifice, nous donne la protection des Dieux, et toute espèce de biens.gómannaḥ soma vīrávadáśvāvadvā́javatsutáḥ |
pávasva bṛhatī́ríṣaḥ || 6||6. gomatjnsa vayamr1mpd somaNmsv«√su vīravantjnsa«√vīr 
  aśvāvantjnsa«√aś vājavantjnsa«√vāj sutajmsn«√su |
  pavasvava·Ao2s«√pū bṛhatījfpa«√bṛh iṣnfpa«√iṣ 6. Ô Soma, accorde-nous une large abondance, féconde en vaches, en chevaux, en moissons, en héros vaillants.


Sūkta 9.43 

yó átya iva mṛjyáte góbʰirmádāya haryatáḥ |
táṃ gīrbʰírvāsayāmasi || 1||1. yasr3msn atyanmsn«√at? ivac mṛjyatevp·A·3s«√mṛj 
  gonfpi madanmsd«√mad haryatajmsn«√hary |
  sasr3msa girnfpi«√gṝ vāsayāmasivp·A·1p«√vas 1. Soma nous inspire une joyeuse ivresse. Il s’élance avec la rapidité du coursier; nous l’unissons au lait de la vache, et le couvrons de nos prières comme d’une espèce de vêtement.táṃ no víśvā avasyúvo gíraḥ śumbʰanti pūrvátʰā |
índumíndrāya pītáye || 2||2. sasr3msa vayamr1mpg viśvajfpn«√viś (avasnns«√av-yūjfs«√yu)jfpn 
  gīrnfpn«√gṝ śumbʰantivp·A·3p«√śubʰ pūrvatʰāa«√pur |
  indunmsa«√ind indraNmsd«√ind pītinfsd«√pā 2. Toutes nos prières empressées aiment à parer Indou, et, comme autrefois, l’invitent à devenir le breuvage d’Indra.punānó yāti haryatáḥ sómo gīrbʰíḥ páriṣkṛtaḥ |
víprasya médʰyātitʰeḥ || 3||3. punānajmsn«√pū yātivp·A·3s«√yā haryatajmsn«√hary 
  somanmsn«√su gīrnfpi«√gṝ pariṣkṛtajmsn«pari~√kṛ |
  vipranmsg«√vip (medʰyajms«√medʰ-atitʰijms«√at)Nmsg 3. Soma, orné par la prière du sage Médhyâtithi, s’avance aimable et pur.pávamāna vidā́ rayímasmábʰyaṃ soma suśríyam |
índo sahásravarcasam || 4||4. pavamānanmsv«√pū vidāsvp·Ae2s«√vid rayinmsa«√rā 
  vayamr1mpd somaNmsv«√su suśriyajmsa«su~√śrī |
  indunmsv«√ind (sahasrau-varcasnns«√ruc)jmsa 4. Ô Indou, ô pur Soma, accorde-nous une opulence somptueuse et entourée de splendeurs.índurátyo ná vājasṛ́tkánikranti pavítra ā́ |
yádákṣāráti devayúḥ || 5||5. indunmsn«√ind atyanmsn«√at? nac (vājanms«√vāj-sṛtjms«√sṛ)jmsn 
  kanikrantivp·A·3s«√krand pavitrannsl«√pū āp |
  yadr3nsn akṣārvp·U·3s«√kṣar atip (devanms«√div-yujms«√yu)jmsn 5. Indou, tel qu’un cheval de bataille, murmure en venant dans le vase du sacrifice; il accourt dévoué au service des dieux.pávasva vā́jasātaye víprasya gṛṇató vṛdʰé |
sóma rā́sva suvī́ryam || 6||6. pavasvava·Ao2s«√pū (vājanms«√vāj-sātinfs«√san)nfsd 
  vipranmsg«√vip gṛṇattp·Ampa«√gṝ vṛdʰnfsd«√vṛdʰ |
  somaNmsv«√su rāsvavp·Uo2s«√rā suvīryannsa«su~√vīr 6. Viens, ô Soma, pour le bonheur et l’intérêt du sage qui te chante. Donne-nous la force des héros.


Sūkta 9.44 

prá ṇa indo mahé tána ūrmíṃ ná bíbʰradarṣasi |
abʰí devā́m̐ ayā́syaḥ || 1||1. prap vayamr1mpd induNmsv«√ind mahjfsd«√mah tannfsd«√tan 
  ūrminmsa«√ṛ nac bibʰrattp·Amsn«√bʰṛ arṣasivp·A·2s«√ṛṣ |
  abʰip devanmpa«√div ayāsyajmsn«a~√yas 1. Ô Indou, viens vers les Dévas, et pour notre bonheur apporte-nous ton flot limpide.matī́ juṣṭó dʰiyā́ hitáḥ sómo hinve parāváti |
víprasya dʰā́rayā kavíḥ || 2||2. matinfsi«√man juṣṭajmsn«√juṣ dʰīnfsi«√dʰī hitajmsn«√hi 
  somanmsn«√su hinveva·A·3s«√hi parāvatnmsl«√pṛ |
  vipranmsg«√vip dʰārānfsi«√dʰṛ kavinmsn«√kū 2. Orné par la prière, disposé par l’œuvre du sage, le prudent Soma est, loin du vase sacré, lancé en rosée bienfaisante.ayáṃ devéṣu jā́gṛviḥ sutá eti pavítra ā́ |
sómo yāti vícarṣaṇiḥ || 3||3. ayamr3msn devanmpl«√div jāgṛvijmsn«√jāgṛ 
  sutajmsn«√su etivp·A·3s«√i pavitrannsl«√pū āp |
  somanmsn«√su yātivp·A·3s«√yā vicarṣaṇijmsn«vi~√kṛṣ 3. Le sage Soma veille au milieu des Dévas, et coule dans le vase des purifications.sá naḥ pavasva vājayúścakrāṇáścā́rumadʰvarám |
barhíṣmām̐ ā́ vivāsati || 4||4. sasr3msn vayamr1mpd pavasvava·Ao2s«√pū (vājanms«√vāj-yujms«√yu)jmsn 
  cakrāṇajmsn«√kṛ cārujmsa«√can adʰvaranmsa |
  barhiṣmantjmsn«√barh āp vivāsativp·A·3s«√van 4. Viens vers nous; le prêtre t’honore, il a préparé les mets, le gazon, toute la pompe du sacrifice.sá no bʰágāya vāyáve vípravīraḥ sadā́vṛdʰaḥ |
sómo devéṣvā́ yamat || 5||5. sasr3msn vayamr1mpd bʰaganmsd«√bʰaj vāyunmsd«√vā 
  (viprajms«√vip-vīranms«√vīr)nmsn (sadāa-vṛdʰajms«√vṛdʰ)jmsn |
  somanmsn«√su devanmpl«√div āp yamatvp·Ae3s«√yam 5. Que Soma, excité par nos hommages et par la prière des sages, apparaisse au milieu des Dévas, et coule pour nous en l’honneur de Bhaga et de Vâyou.sá no adyá vásuttaye kratuvídgātuvíttamaḥ |
vā́jaṃ jeṣi śrávo bṛhát || 6||6. sasr3msn vayamr1mpd adyaa (vasunns«√vas-dattinfs«√dā)nfsd 
  (kratunms«√kṛ-vidjms«√vid)jmsn (gātunms«√gā-vittamajms«√vid)jmsn |
  vājanmsa«√vāj jeṣivp·Ao2s«√ji śravasnnsa«√śru bṛhatjnsa«√bṛh 6. Toi qui connais l’œuvre pieuse et la voie du sacrifice, sois aujourd’hui magnifique, et donne-nous une large et heureuse abondance.


Sūkta 9.45 

sá pavasva mádāya káṃ nṛcákṣā devávītaye |
índavíndrāya pītáye || 1||1. sasr3msn pavasvava·Ao2s«√pū madanmsd«√mad kamc 
  (nṛnms-cakṣasnms«√cakṣ)nmsn (devanms«√div-vītinfs«√vī)nfsd |
  indunmsv«√ind indraNmsd«√ind pītinfsd«√pā 1. Ô Indou, ô toi qui éclaires les hommes, apporte-nous ta douce ivresse; coule en l’honneur des dieux, et sois la boisson d’Indra.sá no arṣābʰí dūtyàṃ tvámíndrāya tośase |
devā́nsákʰibʰya ā́ váram || 2||2. sasr3msn vayamr1mpd arṣavp·Ao2s«√ṛṣ abʰip dūtyannsa«√du 
  tvamr2msn indraNmsd«√ind tośaseva·A·2s«√tuś |
  devanmpa«√div sakʰinmpb«√sac āp varanmsa«√vṛ2 2. Viens pour être notre messager auprès d’Indra; intercède auprès des dieux pour faire combler de biens tes amis.utá tvā́maruṇáṃ vayáṃ góbʰirañjmo mádāya kám |
ví no rāyé dúro vṛdʰi || 3||3. utac tvamr2msa aruṇajmsa«√ruh vayamr1mpn 
  gonfpi añjmasvp·A·1p«√añj madanmsd«√mad kamc |
  vip vayamr1mpd rainmsd«√rā durnfpa vṛdʰivp·Ao2s«√vṛ 3. Ainsi, Dieu brillant, nous mêlons à ton breuvage enivrant le lait de la vache. Ouvre nos portes à l’opulence.átyū pavítramakramīdvājī́ dʰúraṃ ná yā́mani |
índurdevéṣu patyate || 4||4. atip uc pavitrannsa«√pū akramītvp·U·3s«√kram 
  vājinnmsn«√vāj dʰuranmsa«√dʰṛ nac yāmannnsl«√yā |
  indunmsn«√ind devanmpl«√div patyateva·A·3s«√pat 4. Tel que le coursier qui vient s’atteler au joug, Indou accourt au vase du sacrifice; il apparaît au milieu des Dévas.sámī sákʰāyo asvaranváne krī́ḷantamátyavim |
índuṃ nāvā́ anūṣata || 5||5. samp īmr3msa sakʰinmpn«√sac asvaranvp·U·3p«√svṛ 
  vanannsl«√van krīḷanttp·Amsa«√krīḷ atyavijmsa |
  indunmsa«√ind nāvanmpn«√nū anūṣatavp·U·3p«√nū 5. Les prêtres, amis d’Indou, ont fait entendre le son de la louange; le dieu coule sur le filtre, et se joue dans nos coupes de bois.táyā pavasva dʰā́rayā yáyā pītó vicákṣase |
índo stotré suvī́ryam || 6||6. tār3fsi pavasvava·Ao2s«√pū dʰārānfsi«√dʰṛr3fsi pītajmsn«√pā vicakṣaseva·A·2s«vi~√cakṣ |
  indunmsv«√ind stotṛnmsd«√stu suvīryannsa«su~√vīr 6. Viens, ô Indou, avec ta douce rosée, et donne au sage qui te loue une forte famille.


Sūkta 9.46 

ásṛgrandevávītayé'tyāsaḥ kṛ́tvyā iva |
kṣárantaḥ parvatāvṛ́dʰaḥ || 1||1. asṛgranva·U·3p«√sṛj (devanms«√div-vītinfs«√vī)nfsd 
  atyanmpn«√at? kṛtvyajmpn«√kṛ ivac |
  kṣarantjmpn«√kṣar (parvatanms-āvṛdʰjms«ā~√vṛdʰ)jmpn 1. En l’honneur des dieux coulent nos Libations, pareilles à des coursiers bien dressés, et elles s’élancent du mortier.páriṣkṛtāsa índavo yóṣeva pítryāvatī |
vāyúṃ sómā asṛkṣata || 2||2. pariṣkṛtajmpn«pari~√kṛ indunmpn«√ind 
  yoṣānfsn«√yu ivac pitryāvatījfsn |
  vāyuNmsa«√vā somajmpn«√su asṛkṣatava·U·3p«√sṛj 2. Telles qu’une femme de bonne maison, les Libations sont ornées par nous; nous les versons en l’honneur de Vâyou.eté sómāsa índavaḥ práyasvantaścamū́ sutā́ḥ |
índraṃ vardʰanti kármabʰiḥ || 3||3. etasr3mpn somajmpn«√su indunmpn«√ind 
  prayasvantjmpn«√prī camūnfsl sutajmpn«√su |
  indraNmsa«√ind vardʰantivp·A·3p«√vṛdʰ karmannnpi«√kṛ 3. Ces Libations, mêlées aux mets sacrés, sont répandues dans les vases de l’offrande, et par leurs œuvres augmentent la grandeur d’Indra.ā́ dʰāvatā suhastyaḥ śukrā́ gṛbʰṇīta mantʰínā |
góbʰiḥ śrīṇīta matsarám || 4||4. āp dʰāvatavp·Ao2p«√dʰāv suhastījmpv 
  śukranmda«√śuc gṛbʰṇītavp·Ao2p«√grah mantʰinnmda«√mantʰ |
  gonfpi śrīṇītavp·Ao2p«√śrī (madnms«√mad-sarajms«√sṛ)jmsa 4. Ô prêtres dont la main est sainte, venez; prenez ces liqueurs enivrantes dans la cuiller du sacrifice, et qu’elles soient mêlées au lait de la vache.sá pavasva dʰanaṃjaya prayantā́ rā́dʰaso maháḥ |
asmábʰyaṃ soma gātuvít || 5||5. sasr3msn pavasvava·Ao2s«√pū (dʰanannsa«√dʰan-jayajms«√ji)jmsv 
  prayantṛnmsn«pra~√yam rādʰasnnsg«√rādʰ mahjnsg«√mah |
  vayamr1mpd somaNmsv«√su (gātunms«√gā-vidjms«√vid)jmsn 5. Coule donc pour nous, ô Soma, ô toi qui donnes la richesse, toi qui accrois l’opulence, et qui connais la bonne voie.etáṃ mṛjanti márjyaṃ pávamānaṃ dáśa kṣípaḥ |
índrāya matsaráṃ mádam || 6||6. etasr3msa mṛjantivp·A·3p«√mṛj marjyajmsa«√mṛj 
  pavamānanmsa«√pū daśau kṣipnfpn«√kṣip |
  indraNmsd«√ind (madnms«√mad-sarajms«√sṛ)jmsa madanmsa«√mad 6. Destiné à inspirer l’ivresse d’Indra, dix ministres donnent à ce dieu toute la pureté dont il est susceptible.


Sūkta 9.47 

ayā́ sómaḥ sukṛtyáyā maháścidabʰyàvardʰata |
mandāná údvṛṣāyate || 1||1. ar3nsi somanmsn«√su sukṛtyājfsi«su~√kṛ 
  mahajmsn«√mah cidc abʰip avardʰatava·Aa3s«√vṛdʰ |
  mandānanmsn«√mand udp vṛṣāyateva·A·3s«√vṛṣ 1. Soma a grandi par l’effet de l’œuvre pieuse; il se livre à la joie, et, tel que le taureau, il s’agite avec bruit.kṛtā́nī́dasya kártvā cétante dasyutárhaṇā |
ṛṇā́ ca dʰṛṣṇúścayate || 2||2. kṛtannpn«√kṛ idc ayamr3msg kartvajnpn«√kṛ 
  cetanteva·A·3p«√cit (dasnfs«√das-yujms«√yu-tarhaṇajms«√tṛh)jnpn |
  ṛṇannpa«√ṛṇ cac dʰṛṣṇujmsn«√dʰṛṣ cayatevp·A·3s«√ci 2. Ce qu’il a fait, ce qu’il fera contre le Dasyou, est connu. Par la victoire il acquitte la dette de sa reconnaissance.ā́tsóma indriyó ráso vájraḥ sahasrasā́ bʰuvat |
uktʰáṃ yádasya jā́yate || 3||3. ātc somaNmsn«√su indriyajmsn«√ind rasanmsn«√ras 
  vajranmsn«√vaj (sahasrau-sanjms«√san)jmsn bʰuvatvp·Ue3s«√bʰū |
  uktʰannsa«√vac yadc ayamr3msg jāyatevp·A·3s«√jan 3. Que Soma, destiné à désaltérer Indra, soit fort comme le tonnerre, et nous donne des biens innombrables, aussitôt que commence l’hymne de la louange.svayáṃ kavírvidʰartári víprāya rátnamicʰati |
yádī marmṛjyáte dʰíyaḥ || 4||4. svayama kavinmsn«√kū vidʰartṛnmsl«vi~√dʰṛ 
  viprajmsd«√vip ratnannsa«√rā icʰativp·A·3s«√iṣ2 |
  yadr3nsl marmṛjyateva·A·3s«√mṛj dʰīnfpa«√dʰī 4. Le sage Soma reçu dans le vase qui le contient, et purifié par l’œuvre sainte, veut le bien du sacrificateur.siṣāsátū rayīṇā́ṃ vā́jeṣvárvatāmiva |
bʰáreṣu jigyúṣāmasi || 5||5. siṣāsaturvp·I·3d«√san rayinmpg«√rā 
  vājanmpl«√vāj arvatnmpg«√ṛ ivac |
  bʰaranmpl«√bʰṛ jigīvaṃstp·Impg«√ji asivp·A·2s«√as 5. Tel que ces coursiers qui dans la bataille disputent la victoire, tel tu triomphes pour nous donner la richesse.


Sūkta 9.48 

táṃ tvā nṛmṇā́ni bíbʰrataṃ sadʰástʰeṣu mahó diváḥ |
cā́ruṃ sukṛtyáyemahe || 1||1. sasr3msa tvamr2msa (nṛnms-mnanfs«√man)nnpa bibʰrattp·A?sa«√bʰṛ 
  (sadʰaa-stʰajms«√stʰā)nnpl mahjmsb«√mah dyunmsb |
  cārujmsa«√can sukṛtyājfsi«su~√kṛ īmaheva·A·1p«√i 1. Nous t’honorons par des œuvres pieuses, Dieu charmant, qui apportes tes biens dans le séjour du grand auteur de la lumière.sáṃvṛktadʰṛṣṇumuktʰyàṃ mahā́mahivrataṃ mádam |
śatáṃ púro rurukṣáṇim || 2||2. (saṃvṛktajms«sam~√vṛj-dʰṛṣṇua«√dʰṛṣ)jmsa uktʰyajmsa«√vac 
  (mahatjns«√mah-mahijns«√mah-vratanns«√vṛ2)jmsa madanmsa«√mad |
  śatau purnfpa«√pur rurukṣaṇinmsa«√ruj 2. Ton ivresse, digne de nos éloges, opère de grandes choses, extermine l’ennemi, et brise ses cent villes.átastvā rayímabʰí rā́jānaṃ sukrato diváḥ |
suparṇó avyatʰírbʰarat || 3||3. ar3nsb tvamr2msa rayinmsa«√rā abʰip 
  rājannmsa«√rāj sukratujmsv«su~√kṛ dyunmsb |
  suparṇajmsn«su~√pṛ avyatʰijmsn«√vyatʰ bʰaratvp·AE3s«√bʰṛ 3. Ô roi riche et puissant, que l’innocent oiseau de la Gâyatrî t’apporte du haut du ciel !víśvasmā ítsvàrdṛśé sā́dʰāraṇaṃ rajastúram |
gopā́mṛtásya vírbʰarat || 4||4. viśvajmsd«√viś idc svarnnsa dṛśev···D··«√dṛś 
  sādʰāraṇajmsa«sa-ā~√dʰṛ (rajasnns«√raj-turjns«√tvar)jmsa |
  (gonfs-pājms«√pā2)nmsa ṛtannsg«√ṛ vinmsn bʰaratvp·AE3s«√bʰṛ 4. Que cet oiseau t’apporte, toi qui es le désiré de tous les êtres fortunés, qui précipites la poussière humide du nuage, qui gardes le sacrifice.ádʰā hinvāná indriyáṃ jyā́yo mahitvámānaśe |
abʰiṣṭikṛ́dvícarṣaṇiḥ || 5||5. adʰāc hinvānata·Amsn«√hi indriyannsa«√ind 
  jyāyasjnsa«√jyā mahitvannsa«√mah ānaśevp·I·3s«√aś |
  (abʰiṣṭinfs«√as-kṛtjms«√kṛ)jmsn vicarṣaṇijmsn«vi~√kṛṣ 5. Ainsi le dieu sage et puissant développe sa force royale, et prend une grandeur merveilleuse.


Sūkta 9.49 

pávasva vṛṣṭímā́ sú no'pā́mūrmíṃ diváspári |
ayakṣmā́ bṛhatī́ríṣaḥ || 1||1. pavasvava·Ao2s«√pū vṛṣṭinfsa«√vṛṣ āp sup 
  vayamr1mpd apnfpg ūrminmsa«√ṛ dyunmsb parip |
  ayakṣmājfpa«√yakṣ bṛhatījfpa«√bṛh iṣnfpa«√iṣ 1. Répands dans le ciel ta pluie féconde, le flot de ta rosée, ta large et salutaire abondance.táyā pavasva dʰā́rayā yáyā gā́va ihā́gáman |
jányāsa úpa no gṛhám || 2||2. tār3fsi pavasvava·Ao2s«√pū dʰārānfsi«√dʰṛr3fsi gonfpa ihaa āgamattp·A?sn«ā~√gam |
  janyajmpn«√jan upap vayamr1mpg gṛhanmsa 2. Viens avec ce torrent puissant qui amène dans notre maison les biens de l’ennemi, comme des vaches rentrent dans leur étable.gʰṛtáṃ pavasva dʰā́rayā yajñéṣu devavī́tamaḥ |
asmábʰyaṃ vṛṣṭímā́ pava || 3||3. gʰṛtannsa«√gʰṛ pavasvava·Ao2s«√pū dʰārānfsi«√dʰṛ 
  yajñanmpl«√yaj (devanms«√div-vītamajms«√vī)jmsn |
  vayamr1mpd vṛṣṭinfsa«√vṛṣ āp pavavp·Ao2s«√pū 3. Dévoué au service des dieux, coule dans les sacrifices ainsi qu’un ghrita limpide. Purifie pour nous ta douce pluie.sá na ūrjé vyàvyáyaṃ pavítraṃ dʰāva dʰā́rayā |
devā́saḥ śṛṇávanhí kam || 4||4. sasr3msn vayamr1mpg ūrjnfsd«√ūrj vip avyayajnsa 
  pavitrannsa«√pū dʰāvavp·Ao2s«√dʰāv dʰārānfsi«√dʰṛ |
  devanmpn«√div śṛṇavanvp·Ae3p«√śru hic kamc 4. Pour former nos offrandes, répands ton flot dans le vase sacré. Que les dieux entendent ta voix.pávamāno asiṣyadadrákṣāṃsyapajáṅgʰanat |
pratnavádrocáyanrúcaḥ || 5||5. pavamānanmsn«√pū asiṣyadatva·U·3s«√syand 
  rakṣasnnpa«√rakṣ apajaṅgʰanattp·Amsn«apa~√han |
  pratnavata rocayantp·Amsn«√ruc rucnfpa«√ruc 5. Que le dieu pur coule, et donne la mort aux Rakchasas. Comme autrefois, qu’il éclaire le monde.


Sūkta 9.50 

útte śúṣmāsa īrate síndʰorūrmériva svanáḥ |
vāṇásya codayā pavím || 1||1. udp tvamr2msg śuṣmanmpn«√śuṣ īrateva·A·3p«√īr 
  sindʰunmsg«√sindʰ ūrminmsb«√ṛ ivac svananmsn«√svan |
  vāṇanmsg«√vāṇ codayavp·Ao2s«√cud pavinfsa«√pū 1. Tes puissantes vagues se développent; tu résonnes comme le flot de la mer. Fais entendre le bruit de ta voix.prasavé ta údīrate tisró vā́co makʰasyúvaḥ |
yádávya éṣi sā́navi || 2||2. prasavanmsl«pra~√su tvamr2msg udp īrateva·A·3p«√īr 
  triu vācnfpn«√vac (makʰasnns«√maṅkʰ-yujms«√yu)jfpn |
  yadc avyajnsl eṣivp·A·2s«√i sānunnsl«√san 2. Les trois voix du sacrifice ont retenti, et le torrent de tes ondes descend sur le filtre de laine.ávyo vā́re pári priyáṃ háriṃ hinvantyádribʰiḥ |
pávamānaṃ madʰuścútam || 3||3. avinmsg vāranmsl«√vṛ2 parip priyajmsa«√prī 
  harijmsa«√hṛ hinvantivp·A·3p«√hi adrinmpi«√dṛ |
  pavamānanmsa«√pū (madʰunns«√madʰ-ścutjms«√ścut)jmsa 3. Les prêtres tirent des mortiers, et jettent sur la laine du filtre Soma, pur et brillant, aux flots de miel.ā́ pavasva madintama pavítraṃ dʰā́rayā kave |
arkásya yónimāsádam || 4||4. āp pavasvava·Ao2s«√pū madintamajmsv«√mad 
  pavitrannsa«√pū dʰārānfsi«√dʰṛ kavinmsv«√kū |
  arkanmsg«√arc yoninmsa«√yu āsadamv···D··«ā~√sad 4. Ô Dieu sage et fortuné, viens avec ta rosée dans le vase des libations, et place-toi sur le foyer de l’adorable Agni.sá pavasva madintama góbʰirañjānó aktúbʰiḥ |
índavíndrāya pītáye || 5||5. sasr3msn pavasvava·Ao2s«√pū madintamajmsv«√mad 
  gonfpi añjānatp·Amsn«√añj aktunmpi«√añj |
  indunmsv«√ind indraNmsd«√ind pītinfsd«√pā 5. Ô Indou, ô dieu fortuné, viens te mêler aux trésors de la vache, et sois le breuvage d’Indra.


Sūkta 9.51 

ádʰvaryo ádribʰiḥ sutáṃ sómaṃ pavítra ā́ sṛja |
punīhī́ndrāya pā́tave || 1||1. (adʰvaranms-yujms«√yu)jmsv adrinmpi«√dṛ sutajmsa«√su 
  somanmsa«√su pavitrannsl«√pū āp sṛjavp·Ao2s«√sṛj |
  punīhivp·Ao2s«√pū indraNmsd«√ind pātavev···D··«√pā 1. Ô prêtre, tire Soma du mortier, et verse-le dans le bassin. Purifie-le, pour qu’il devienne la boisson d’Indra.diváḥ pīyū́ṣamuttamáṃ sómamíndrāya vajríṇe |
sunótā mádʰumattamam || 2||2. dyunmsg pīyūṣanmsa«√pyai uttamajmsa 
  somanmsa«√su indraNmsd«√ind vajrinjmsd«√vaj |
  sunotavp·Ao2p«√su madʰumattamajmsa«√madʰ 2. Soma est l’ambroisie du ciel; en l’honneur d’Indra, maître de la foudre, faites des libations de ce miel merveilleux.táva tyá indo ándʰaso devā́ mádʰorvyàśnate |
pávamānasya marútaḥ || 3||3. tvamr2msg syar3msl indunmsv«√ind andʰasnnsg«√andʰ 
  devanmpn«√div madʰunnsg«√madʰ vip aśnateva·A·3p«√aś2 |
  pavamānanmsg«√pū marutNmpn 3. Ô Indou, les dieux et les Marouts font leurs délices de ton miel pur et savoureux.tváṃ hí soma vardʰáyansutó mádāya bʰū́rṇaye |
vṛ́ṣanstotā́ramūtáye || 4||4. tvamr2msn hic somaNmsv«√su vardʰayanttp·Amsn«√vṛdʰ 
  sutajmsn«√su madanmsd«√mad bʰūrṇijmsd |
  vṛṣannmsv«√vṛṣ stotṛnmsa«√stu ūtinfsd«√av 4. Ô généreux Soma, ton breuvage inspire une rapide ivresse, et ton chantre reçoit de toi un secours puissant.abʰyàrṣa vicakṣaṇa pavítraṃ dʰā́rayā sutáḥ |
abʰí vā́jamutá śrávaḥ || 5||5. abʰip arṣavp·Ao2s«√ṛṣ vicakṣaṇajmsv«vi~√cakṣ 
  pavitrannsa«√pū dʰārānfsi«√dʰṛ sutajmsn«√su |
  abʰip vājanmsa«√vāj utac śravasnnsa«√śru 5. Ô Dieu prudent, coule en douce rosée dans le vase du sacrifice, et viens pour faire éclater ta force et ta gloire.


Sūkta 9.52 

pári dyukṣáḥ sanádrayirbʰáradvā́jaṃ no ándʰasā |
suvānó arṣa pavítra ā́ || 1||1. parip (dyunms-kṣajms«√kṣi)nmsn (sanatjms«√san-rayinms«√rā)jmsn 
  bʰaratvp·AE3s«√bʰṛ vājanmsa«√vāj vayamr1mpd andʰasnnsi«√andʰ |
  suvānata·Amsn«√su arṣavp·Ao2s«√ṛṣ pavitrannsl«√pū āp 1. Que ce dieu brillant et orné d’une perpétuelle richesse nous apporte l’abondance avec sa douce liqueur. Viens, et coule dans le vase des sacrifices.táva pratnébʰirádʰvabʰirávyo vā́re pári priyáḥ |
sahásradʰāro yāttánā || 2||2. tvamr2msg pratnajmpi adʰvannmpi 
  avinmsg vāranmsl«√vṛ2 parip priyajmsn«√prī |
  (sahasrau-dʰāranms«√dʰṛ)jmsn yātvp·AE3s«√yā tannfsi«√tan 2. Que cet aimable breuvage, aux mille torrents, suive les voies antiques, et se répande sur le filtre de laine.carúrná yástámīṅkʰayéndo ná dā́namīṅkʰaya |
vadʰaírvadʰasnavīṅkʰaya || 3||3. carunmsn nac yasr3msn sasr3msa īṅkʰayavp·Ao2s«√īṅkʰ 
  indunmsv«√ind nac dānannsa«√dā īṅkʰayavp·Ao2s«√īṅkʰ |
  vadʰanmpi«√vadʰ vadʰasnujmsv«√vadʰ īṅkʰayavp·Ao2s«√īṅkʰ 3. Ô Indou, sois pour nous comme le bassin chargé d’heureuses offrandes que tu nous prodigues; sois comme le trait dont tu perces nos ennemis.ní śúṣmamindaveṣāṃ púruhūta jánānām |
yó asmā́m̐ ādídeśati || 4||4. nip śuṣmanmsa«√śuṣ indunmsv«√ind ayamr3mpg 
  (purua«√pṝ-hūtajms«√hu)jmsv jananmpg«√jan |
  yasr3msn vayamr1mpa ādideśativp·Ae3s«ā~√diś 4. Ô Indou, que le monde implore, c’est toi qui nous enrichis des dépouilles de nos ennemis.śatáṃ na inda ūtíbʰiḥ sahásraṃ vā śúcīnām |
pávasva maṃhayádrayiḥ || 5||5. śatau vayamr1mpa indunmsv«√ind ūtinfpi«√av 
  sahasrauc śucijfpg«√śuc |
  pavasvava·Ao2s«√pū (maṃhayatjms«√maṃh-rayinms«√rā)jmsn 5. Ô Indou, tu possèdes de précieuses richesses; viens à nous avec les trésors secourables de tes cent, de tes mille torrents.


Sūkta 9.53 

útte śúṣmāso astʰū rákṣo bʰindánto adrivaḥ |
nudásva yā́ḥ parispṛ́dʰaḥ || 1||1. udp tvamr2msg śuṣmanmpn«√śuṣ astʰurvp·U·3p«√stʰā 
  rakṣasnnsa«√rakṣ bʰindanttp·Ampn«√bʰid adrivatjmsv«√dṛ |
  nudasvava·Ao2s«√nudr3fpa parispṛdʰnfpa«pari~√spṛdʰ 1. Ô Dieu qui reposes dans le mortier, tes vagues puissantes s’élancent pour écraser les Rakchasas. Repousse de tout côté nos ennemis.ayā́ nijagʰnírójasā ratʰasaṃgé dʰáne hité |
stávā ábibʰyuṣā hṛdā́ || 2||2. ar3nsi nijagʰnijmsn«ni~√han ojasnnsi«√vaj 
  (ratʰanms«√ṛ-saṃganms«saṃ~√gam)nmsl dʰanannsl«√dʰan hitajnsl«√dʰā |
  stavaiva·Ae1s«√stu abibʰīvaṃstp·I?si«a~√bʰī hṛdnnsi 2. Frappe avec force les impies, et place leurs dépouilles sur nos chars. Fais que je te loue d’un cœur tranquille.ásya vratā́ni nā́dʰṛ́ṣe pávamānasya dūḍʰyā̀ |
rujá yástvā pṛtanyáti || 3||3. ayamr3msg vratannpa«√vṛ2 nac ādʰṛṣev···D··«ā~√dʰṛṣ 
  pavamānanmsg«√pū dūḍʰīnfsi«dus~√dʰī |
  rujava·Ao2s«√ruj yasr3msn tvamr2msa pṛtanyativp·A·3s«√pṛtany 3. Les œuvres de ce dieu pur ne peuvent être détruites par l’insensé. Brise celui qui veut te faire la guerre.táṃ hinvanti madacyútaṃ háriṃ nadī́ṣu vājínam |
índumíndrāya matsarám || 4||4. sasr3msa hinvantivp·A·3p«√hi (madanms«√mad-cyutjms«√cyu)jmsa 
  harijmsa«√hṛ nadīnfpl«√nad vājinnmsa«√vāj |
  indunmsa«√ind indraNmsd«√ind (madnms«√mad-sarajms«√sṛ)jmsa 4. Les prêtres lancent le rapide Indou, qui inspire une triomphante ivresse, qui brille au milieu des ondes, qui fait le bonheur d’Indra.


Sūkta 9.54 

asyá pratnā́mánu dyútaṃ śukráṃ duduhre áhrayaḥ |
páyaḥ sahasrasā́mṛ́ṣim || 1||1. ayamr3msg pratnajfsa anup dyutnfsa«√dyut 
  śukrajnsa«√śuc duduhreva·I·3p«√duh ahrījmpn«a~√hrī |
  payasnnsa«√pī (sahasrau-sanjms«√san)jmsa ṛṣinmsa«√ṛṣ 1. Suivant l’antique usage, les sages ont extrait le lait de ce dieu brillant, sage, magnifique.ayáṃ sū́rya ivopadṛ́gayáṃ sárāṃsi dʰāvati |
saptá praváta ā́ dívam || 2||2. ayamr3msn sūryanmsn«√sūr ivac upadṛknfsn«upa~√dṛś 
  ayamr3msn sarasnnpa«√sṛ dʰāvativp·A·3s«√dʰāv |
  saptau pravatnfpa āp dyunmsa 2. Il apparaît comme le soleil; il forme des courants, d’où naissent les sept torrents célestes.ayáṃ víśvāni tiṣṭʰati punānó bʰúvanopári |
sómo devó ná sū́ryaḥ || 3||3. ayamr3msn viśvajnpa«√viś tiṣṭʰativp·A·3s«√stʰā 
  punānajmsn«√pū bʰuvanannpa«√bʰū uparia |
  somanmsn«√su devanmsn«√div nac sūryanmsn«√sūr 3. Ce dieu pur s’élève dans tous les inondes. Le divin Soma est tel que le Soleil.pári ṇo devávītaye vā́jām̐ arṣasi gómataḥ |
punāná indavindrayúḥ || 4||4. parip vayamr1mpd (devanms«√div-vītinfs«√vī)nfsd 
  vājanmpa«√vāj arṣasivp·A·2s«√ṛṣ gomatjmpa |
  punānajmsn«√pū indunmsv«√ind (indraNms«√ind-yujms«√yu)jmsn 4. Ô pur Indou, tu viens t’unir à Indra, et en l’honneur des dieux, tu te mêles au lait de nos vaches.


Sūkta 9.55 

yávaṃyavaṃ no ándʰasā puṣṭámpuṣṭaṃ pári srava |
sóma víśvā ca saúbʰagā || 1||1. (yavanmsa-yavanmsa)a vayamr1mpd andʰasnnsi«√andʰ 
  (puṣṭajmsa«√puṣ-puṣṭajmsa«√puṣ)a parip sravavp·Ao2s«√sru |
  somaNmsv«√su viśvannsa«√viś cac saubʰagānnpa«su~√bʰaj 1. Ô Soma, viens avec ton breuvage t’unir et à l’orge et à tous les mets savoureux que nous avons préparés.índo yátʰā táva stávo yátʰā te jātámándʰasaḥ |
ní barhíṣi priyé sadaḥ || 2||2. induNmsv«√ind yadr3nsi tvamr2msg stavanmsn«√stu 
  yadr3nsi tvamr2msg jātannsn«√jan andʰasnnsb«√andʰ |
  nip barhisnnsl«√barh priyajnsl«√prī sadasvp·AE2s«√sad 2. Ô Indou, ta louange est prête, ton doux breuvage est versé. Place-toi sur le gazon que tu aimes.utá no govídaśvavítpávasva somā́ndʰasā |
makṣū́tamebʰiráhabʰiḥ || 3||3. utac vayamr1mpd (gonfs-vidjms«√vid)jmsn (aśvanms«√aś-vidjms«√vid)jmsn 
  pavasvava·Ao2s«√pū somanmsv«√su andʰasnnsi«√andʰ |
  makṣūtamajnpi ahannpi 3. Ô Soma, tu as dans ton domaine des vaches et des chevaux. Viens à nous avec ta rosée, et sans te faire attendre.yó jinā́ti ná jī́yate hánti śátrumabʰī́tya |
sá pavasva sahasrajit || 4||4. yasr3msn jinātivp·A·3s«√jyā nac jīyatevp·A·3s«√jyā 
  hantivp·A·3s«√han śatrunmsa«√śad abʰītyaa«abʰi~√i |
  sasr3msn pavasvava·Ao2s«√pū (sahasrau-jitjms«√ji)jmsv 4. Viens, ô toi qui triomphes de mille ennemis, qui attaques ton adversaire, le frappes, le renverses, et n’es jamais vaincu.


Sūkta 9.56 

pári sóma ṛtáṃ bṛhádāśúḥ pavítre arṣati |
vigʰnánrákṣāṃsi devayúḥ || 1||1. parip somanmsn«√su ṛtannsa«√ṛ bṛhatjnsa«√bṛh 
  āśujmsn«√aś pavitrannsl«√pū arṣativp·A·3s«√ṛṣ |
  vigʰnanttp·Amsn«vi~√han rakṣasnnpa«√rakṣ (devanms«√div-yujms«√yu)jmsn 1. Le rapide Soma, au milieu des pompes du sacrifice, se rend dans le vase des libations. C’est lui qui tue les Rakchasas et qui s’unit aux dieux.yátsómo vā́jamárṣati śatáṃ dʰā́rā apasyúvaḥ |
índrasya sakʰyámāviśán || 2||2. yada somanmsn«√su vājanmsa«√vāj arṣativp·A·3s«√ṛṣ 
  śatau dʰārānfpa«√dʰṛ (apasnns-yūjfs«√yu)jfpa |
  indraNmsg«√ind sakʰyannsa«√sac āviśanttp·Amsn«ā~√viś 2. Quand Soma vient se joindre aux mets sacrés, cent ruisseaux empressés coulent pour obtenir l’amitié d’Indra.abʰí tvā yóṣaṇo dáśa jāráṃ ná kanyā̀nūṣata |
mṛjyáse soma sātáye || 3||3. abʰip tvamr2msa yoṣannfpn«√yu daśau 
  jāranmsa«√jṝ nac kanyānfsn«√kan anūṣatavp·U·3p«√nū |
  mṛjyasevp·A·2s«√mṛj somaNmsv«√su sātinfsd«√san 3. Dix jeunes prêtresses t’applaudissent; ainsi la jeune vierge applaudit à son amant. Ô Soma, on te purifie pour te donner en offrande.tvámíndrāya víṣṇave svādúrindo pári srava |
nṝ́nstotṝ́npāhyáṃhasaḥ || 4||4. tvamr2msn indraNmsd«√ind viṣṇuNmsd«√viṣ 
  svādujmsn«√svad induNmsv«√ind parip sravavp·Ao2s«√sru |
  nṛnmpa stotṛnmpa«√stu pāhivp·Ao2s«√pā2 aṃhasnnsb«√aṃh 4. Ô Indou, coule avec douceur pour Indra et Vichnou. Garde contre le mal les hommes qui te louent.


Sūkta 9.57 

prá te dʰā́rā asaścáto divó ná yanti vṛṣṭáyaḥ |
ácʰā vā́jaṃ sahasríṇam || 1||1. prap tvamr2msg dʰārānfpn«√dʰṛ asaścatjfpn«a~√sac 
  dyunmsb nac yantivp·A·3p«√i vṛṣṭinfpn«√vṛṣ |
  acʰāp vājanmsa«√vāj sahasrinjmsa 1. Ta rosée descend vers nous, comme la pluie tombe du ciel; elle nous apporte des biens innombrables.abʰí priyā́ṇi kā́vyā víśvā cákṣāṇo arṣati |
háristuñjāná ā́yudʰā || 2||2. abʰip priyajnpa«√prī kāvyannpa«√kū 
  viśvajnpa«√viś cakṣāṇata·Amsn«√cakṣ arṣativp·A·3s«√ṛṣ |
  harijmsn«√hṛ tuñjānata·Amsn«√tuj āyudʰannpa«ā~√yudʰ 2. En voyant toutes les œuvres de nos sages, le dieu brillant arrive, et lance ses traits.sá marmṛjāná āyúbʰiríbʰo rā́jeva suvratáḥ |
śyenó ná váṃsu ṣīdati || 3||3. sasr3msn marmṛjānatp·Amsn«√mṛj āyujmpi«√i 
  (ir3ms-bʰajms«√bʰā)jmsn rājannmsn«√rāj ivac suvratajmsn«su~√vṛ2 |
  śyenanmsn nac vannfpl sīdativp·A·3s«√sad 3. Purifié par les enfants d’Ayou, il se présente fort comme l’éléphant, rapide comme l’épervier, et siége au milieu des ondes.sá no víśvā divó vásūtó pṛtʰivyā́ ádʰi |
punāná indavā́ bʰara || 4||4. sasr3msn vayamr1mpd viśvajnpa«√viś dyunmsb vasunnpa«√vas 
  utac uc pṛtʰivīnfsb«√pṛtʰ adʰip |
  punānajmsn«√pū indunmsv«√ind āp bʰaravp·Ao2s«√bʰṛ 4. Ô pur Indou, apporte-nous tous les biens du ciel et de la terre.


Sūkta 9.58 

táratsá mandī́ dʰāvati dʰā́rā sutásyā́ndʰasaḥ |
táratsá mandī́ dʰāvati || 1||1. taratvp·AE3s«√tṝ sasr3msn mandinnmsn«√mand dʰāvativp·A·3s«√dʰāv 
  dʰārānfsn«√dʰṛ sutajmsg«√su andʰasnnsb«√andʰ |
  taratvp·AE3s«√tṝ sasr3msn mandinnmsn«√mand dʰāvativp·A·3s«√dʰāv 1. Il vient, le dieu sauveur et fortuné, douce rosée de la libation. Il vient, le dieu sauveur et fortuné.usrā́ veda vásūnāṃ mártasya devyávasaḥ |
táratsá mandī́ dʰāvati || 2||2. usrānfsn«√vas vedavp·I·3s«√vid vasunnpg«√vas 
  martanmsg«√mṛ devīnfsn«√div avasnnpa«√av |
  taratvp·AE3s«√tṝ sasr3msn mandinmsn«√mand dʰāvativp·A·3s«√dʰāv 2. Source divine de la libation, il sait quels sont les biens des mortels. Il vient, le dieu sauveur et fortuné.dʰvasráyoḥ puruṣántyorā́ sahásrāṇi dadmahe |
táratsá mandī́ dʰāvati || 3||3. dʰvasranmdg«√dʰvaṃs (purujms«√pṝ-santinfs«√san)nmdg 
  āp sahasrannpa dadmaheva·A·1p«√dā |
  taratvp·AE3s«√tṝ sasr3msn mandinmsn«√man dʰāvativp·A·3s«√dʰāv 3. Nous avons reçu des milliers de présents de Dwastra et de Pourouchanti. Il vient, le dieu sauveur et fortuné.ā́ yáyostriṃśátaṃ tánā sahásrāṇi ca dádmahe |
táratsá mandī́ dʰāvati || 4||4. āp yasr3mdg (triu-śatau)u tannfsi«√tan 
  sahasrannpa cac dadmaheva·A·1p«√dā |
  taratvp·AE3s«√tṝ sasr3msn mandinmsn«√mand dʰāvativp·A·3s«√dʰāv 4. Nous avons reçu de ces deux princes trente mille cadeaux. Il vient, le dieu sauveur et fortuné.


Sūkta 9.59 

pávasva gojídaśvajídviśvajítsoma raṇyajít |
prajā́vadrátnamā́ bʰara || 1||1. pavasvava·Ao2s«√pū (gonfs-jitjms«√ji)jmsn (aśvanms«√aś-jitjms«√ji)jmsn 
  (viśvanns«√viś-jitjms«√ji)jmsn somanmsv«√su (raṇyanns«√raṇ-jitjms«√ji)jmsn |
  prajāvatjnsa«pra~√jan ratnannsa«√rā āp bʰaravp·Ao2s«√bʰṛ 1. Ô Soma, qui par la victoire obtiens des vaches, des chevaux, tous les trésors les plus agréables, viens, et apporte-nous le don d’une abondante famille.pávasvādbʰyó ádābʰyaḥ pávasvaúṣadʰībʰyaḥ |
pávasva dʰiṣáṇābʰyaḥ || 2||2. pavasvava·Ao2s«√pū apnfpd adābʰyajmsn«a~√dabʰ 
  pavasvava·Ao2s«√pū (oṣanms«√uṣ-dʰijfs«√dʰā)nfpd |
  pavasvava·Ao2s«√pū (dʰīnfs«√dʰī-sanājms«√san)nfpd 2. Dieu invincible, viens avec les Ondes, viens avec les plantes, viens avec le mortier.tváṃ soma pávamāno víśvāni duritā́ tara |
kavíḥ sīda ní barhíṣi || 3||3. tvamr2msn somanmsv«√su pavamānajmsn«√pū 
  viśvannpa«√viś duritannpa«dus~√i taravp·Ao2s«√tṝ |
  kavinmsn«√kū sīdavp·Ao2s«√sad nip barhisnnsl«√barh 3. Ô pur et sage Soma, rends-nous vainqueurs de tous les maux, et assieds-toi sur notre gazon.pávamāna svàrvido jā́yamāno'bʰavo mahā́n |
índo víśvām̐ abʰī́dasi || 4||4. pavamānajmsv«√pū svarnnsa vidasvp·AE2s«√vid 
  jāyamānatp·Amsn«√jan abʰavasvp·Aa2s«√bʰū mahatjmsn«√mah |
  indunmsv«√ind viśvajmpa«√viś abʰip idc asivp·A·2s«√as 4. Ô pur Indou, le bonheur est à toi. En naissant, sois déjà grand. Sois partout vainqueur.


Sūkta 9.60 

prá gāyatréṇa gāyata pávamānaṃ vícarṣaṇim |
índuṃ sahásracakṣasam || 1||1. prap gāyatranmsi«√gai gāyatavp·AE2p«√gai 
  pavamānajmsa«√pū vicarṣaṇijmsa«vi~√kṛṣ |
  indunmsa«√ind (sahasrau-cakṣasnms«√cakṣ)jmsa 1. Chantez la Gâyatrî en l’honneur du pur et prudent Indou, qui voit tout.táṃ tvā sahásracakṣasamátʰo sahásrabʰarṇasam |
áti vā́ramapāviṣuḥ || 2||2. sasr3msa tvamr2msa (sahasrau-cakṣasnms«√cakṣ)jmsa 
  atʰāa uc (sahasrau-bʰarṇasnns«√bʰṛ)jmsn |
  atip vāranmsa«√vṛ2 apāviṣurvp·U·3p«√pū 2. Ce dieu qui voit tout, qui soutient tout, a été par les prêtres purifié sur le filtre.áti vā́rānpávamāno asiṣyadatkaláśām̐ abʰí dʰāvati |
índrasya hā́rdyāviśán || 3||3. atip vāranmpa«√vṛ2 pavamānajmsn«√pū 
  asiṣyadatva·U·3s«√syand kalaśanmpa«√kal? abʰip dʰāvativp·A·3s«√dʰāv |
  indraNmsg«√ind hārdinnsa«√hṛ āviśanttp·Ams?«ā~√viś 3. Ce dieu pur a passé sur le filtre; il a coulé dans les coupes. Il est entré dans le cœur d’Indra.índrasya soma rā́dʰase śáṃ pavasva vicarṣaṇe |
prajā́vadréta ā́ bʰara || 4||4. indraNmsg«√ind somanmsv«√su rādʰasnnsd«√rādʰ 
  śama«√śam pavasvava·Ao2s«√pū vicarṣaṇinmsv«vi~√kṛṣ |
  prajāvatjnsa«pra~√jan retasnnsa«√rī āp bʰaravp·Ao2s«√bʰṛ 4. Ô sage Soma, coule heureusement pour Indra. Apporte-nous avec toi la semence d’une race nombreuse.


Sūkta 9.61 

ayā́ vītī́ pári srava yásta indo mádeṣvā́ |
avā́hannavatī́rnáva || 1||1. ar3nsi vītinfsi«√vī parip sravavp·Ao2s«√sru 
  yasr3msn tvamr2msg indunmsv«√ind madanmpl«√mad āp |
  avāhanvp·U·3s«ava~√han navatīnfpa navau 1. Dans ce sacrifice, ô Indou, coule en l’honneur de celui qui, enivré de tes liqueurs, a brisé quatre-vingt-dix-neuf villes.púraḥ sadyá ittʰā́dʰiye dívodāsāya śámbaram |
ádʰa tyáṃ turváśaṃ yádum || 2||2. purnfpa«√pṝ sadyasa (ittʰāc-ādʰījms«ā~√dʰī)jmsd 
  (dyunmsg-dāsanms«√dās)Nmsd śambaraNmsa |
  adʰaa syar3msa turvaśaNmsa«√turv yaduNmsa 2. Jadis, en faveur du pieux Divodâsa, Indra a frappé ces villes avec Sambara: il n’a même pas épargné Tourvasa et Yadou.pári ṇo áśvamaśvavídgómadindo híraṇyavat |
kṣárā sahasríṇīríṣaḥ || 3||3. parip vayamr1mpd aśvanmsa«√aś (aśvanms«√aś-vidjms«√vid)jmsn 
  gomatjmpn indunmsv«√ind hiraṇyavatjmsn«√hṛ |
  kṣarava·Ao2s«√kṣar sahasriṇījfpa iṣnfpa«√iṣ 3. Ô Indou, tu es possesseur de chevaux; donne-nous des chevaux, des vaches, de l’or, une abondante opulence.pávamānasya te vayáṃ pavítramabʰyundatáḥ |
sakʰitvámā́ vṛṇīmahe || 4||4. pavamānanmsg«√pū tvamr2msg vayamr1mpn 
  pavitrannsa«√pū abʰyundattp·A?sg«abʰi~√ud |
  sakʰitvannsa«√sac āp vṛṇīmaheva·A·1p«√vṛ2 4. Tu remplis de ton onde pure le vase des libations: nous recherchons ton amitié.yé te pavítramūrmáyo'bʰikṣáranti dʰā́rayā |
tébʰirnaḥ soma mṛḷaya || 5||5. yasr3mpn tvamr2msg pavitrannsa«√pū ūrminmpn«√ṛ 
  abʰikṣarantivp·A·3p«abʰi~√kṣar dʰārānfsi«√dʰṛ |
  sasr3mpi vayamr1mpd somaNmsv«√su mṛḷayavp·Ao2s«√mṛḷ 5. Ô Soma, réjouis-nous de ces flots abondants que tu verses dans le vase du sacrifice.sá naḥ punāná ā́ bʰara rayíṃ vīrávatīmíṣam |
ī́śānaḥ soma viśvátaḥ || 6||6. sasr3msn vayamr1mpd punānajmsn«√pū āp bʰaravp·Ao2s«√bʰṛ 
  rayinmsa«√rā vīravatījfsa«√vīr iṣnfsa«√iṣ |
  īśānajmsn«√īś somaNmsv«√su viśvatasa«√viś 6. Ô pur et puissant Soma, apporte-nous une abondance riche et féconde en héros.etámu tyáṃ dáśa kṣípo mṛjánti síndʰumātaram |
sámādityébʰirakʰyata || 7||7. etasr3msa uc syar3msa daśau kṣipnfpn«√kṣip 
  mṛjantivp·A·3p«√mṛj (sindʰunms«√sindʰ-mātṛnfsa«√mā)jmsa |
  samp ādityanmpi«a~√dā akʰyatava·Aa3s«√kʰyā 7. Les dix Doigts purifient ce dieu, qui a les Eaux pour mères. Il vient avec les Adityas.sámíndreṇotá vāyúnā sutá eti pavítra ā́ |
sáṃ sū́ryasya raśmíbʰiḥ || 8||8. samp indraNmsi«√ind utac vāyuNmsi«√vā 
  sutajmsn«√su etivp·A·3s«√i pavitrannsl«√pū āp |
  samp sūryanmsg«√sūr raśminmpi«√raś 8. Il coule dans le vase du sacrifice, et va se confondre avec Indra et Vâyou, avec les rayons du Soleil.sá no bʰágāya vāyáve pūṣṇé pavasva mádʰumān |
cā́rurmitré váruṇe ca || 9||9. sasr3msn vayamr1mpd bʰagaNmsd«√bʰaj vāyuNmsd«√vā 
  pūṣanNmsd«√pūṣ pavasvava·Ao2s«√pū madʰumantjmsn«√madʰ |
  cārujmsn«√can mitraNmsl«√mitʰ varuṇaNmsl«√vṛ cac 9. Dieu charmant et doux comme le miel, viens à nous en l’honneur de Bhaga, de Vâyou, de Poûchan, de Mitra et de Varouna.uccā́ te jātámándʰaso diví ṣádbʰū́myā́ dade |
ugráṃ śárma máhi śrávaḥ || 10||10. uccāa«ud~√añc tvamr2msg jātannsn«√jan andʰasnnsb«√andʰ 
   dyunmsl sattp·Amsn«√as bʰūminfsl«√bʰū āp dadevp·I·1s«√dā |
   ugrajnsa«√vaj śarmannnsa«√śri mahijnsa«√mah śravasnnsa«√śru 10. Ta sainte libation, en naissant, va siéger au ciel; mais la terre reçoit d’elle une protection puissante, une abondance merveilleuse.enā́ víśvānyaryá ā́ dyumnā́ni mā́nuṣāṇām |
síṣāsanto vanāmahe || 11||11. enar3npa viśvajnpa«√viś arijmsb«√ṛ āp 
   dyumnannpa mānuṣanmpg«√man |
   siṣāsanttp·Ampn«√san vanāmaheva·A·1p«√van 11. Par elle, nous devenons les maîtres de tous les biens que peuvent désirer les enfants de Manou.sá na índrāya yájyave váruṇāya marúdbʰyaḥ |
varivovítpári srava || 12||12. sasr3msn vayamr1mpd indraNmsd«√ind (yajnfs«√yaj-yujms«√yu)jmsd 
   varuṇaNmsd«√vṛ marutNmpd |
   (varivasnns«√vṛ-vidjms«√vid)jmsn parip sravavp·Ao2s«√sru 12. Ô Dieu possesseur de la fortune, coule en l’honneur de l’adorable Indra, de Varouna, des Marouts.úpo ṣú jātámaptúraṃ góbʰirbʰaṅgáṃ páriṣkṛtam |
índuṃ devā́ ayāsiṣuḥ || 13||13. upap uc sup jātannsa«√jan (apnfs-turjms«√tur)jmsa 
   gonfpi bʰaṅgajmsa«√bʰaṅj pariṣkṛtajmsa«pari~√kṛ |
   indunmsa«√ind devanmpn«√div ayāsiṣurvp·U·3p«√yā 13. Les dieux s’approchent de ce noble Indou, qui brise ses ennemis et qui donne la vie, qui se pare d’une couche laiteuse.támídvardʰantu no gíro vatsáṃ saṃśíśvarīriva |
yá índrasya hṛdaṃsániḥ || 14||14. sasr3msa idc vardʰantuvp·Ao3p«√vṛdʰ vayamr1mpg girnfpn«√gṝ 
   vatsanmsa saṃśiśvarīnfpn«sam~√śū ivac |
   yasr3msn indraNmsg«√ind (hṛdnnsa-saninms«√san)nmsn 14. Il réjouit le cœur d’Indra. Que nos Prières le fassent grandir, comme la vache prend soin de son nourrisson.árṣā ṇaḥ soma śáṃ gáve dʰukṣásva pipyúṣīmíṣam |
várdʰā samudrámuktʰyàm || 15||15. arṣavp·Ao2s«√ṛṣ vayamr1mpd somaNmsv«√su śama«√śam gonfsd 
   dʰukṣasvava·Ao2s«√duh pipyuṣījfsa«√pī iṣnfsa«√iṣ |
   vardʰavp·Ao2s«√vṛdʰ samudranmsa«sam~√ud uktʰyajmsa«√vac 15. Ô Soma, fais le bonheur de notre vache; augmente l’abondance de nos offrandes, et remplis le vase que nous célébrons dans nos chants.pávamāno ajījanaddiváścitráṃ ná tanyatúm |
jyótirvaiśvānaráṃ bṛhát || 16||16. pavamānajmsn«√pū ajījanatvp·U·3s«√jan 
   dyunmsb citrajmsa«√cit nac tanyatunmsa«√tan |
   jyotisnnsa«√jyot (vaiśvajms«√viś-naranms)jnsa bṛhatjnsa«√bṛh 16. Le pur Soma a donné naissance à la merveilleuse étendue du ciel, à la grande lumière qui brille des feux de Vêswânara.pávamānasya te ráso mádo rājannaducʰunáḥ |
ví vā́ramávyamarṣati || 17||17. pavamānanmsg«√pū tvamr2msg rasanmsn«√ras 
   madajmsn«√mad rājannmsv«√rāj aducʰunajmsn«a-dus~√śū |
   vip vāranmsa«√vṛ2 avyajmsa arṣativp·A·3s«√ṛṣ 17. Ô roi, le breuvage enivant, formé de ta pure semence, éloigne les méchants, et se précipite sur le filtre laineux.pávamāna rásastáva dákṣo ví rājati dyumā́n |
jyótirvíśvaṃ svàrdṛśé || 18||18. pavamānanmsv«√pū rasanmsn«√ras tvamr2msg 
   dakṣanmsn«√dakṣ vip rājativp·A·3s«√rāj dyumatjmsn«√dyut |
   jyotisnnsn«√jyot viśvajnsa«√viś svarnnsa dṛśev···D··«√dṛś 18. Ô Dieu pur, la libation s’élargit et brille de mille feux. En voyant sa lumière, on croirait voir le ciel.yáste mádo váreṇyasténā pavasvā́ndʰasā |
devāvī́ragʰaśaṃsahā́ || 19||19. yasr3msn tvamr2msg madanmsn«√mad vareṇyajmsn«√vṛ2 
   sasr3msi pavasvava·Ao2s«√pū andʰasnnsi«√andʰ |
   (devanms«√div-vījms«√vī)jmsn (agʰajms«√agʰ-śaṃsanms«√śaṃs-hanjms«√han)nmsn 19. Tu es l’ami des dieux et l’exterminateur des méchants. Viens avec ton breuvage, qui inspire une si brillante ivresse.jágʰnirvṛtrámamitríyaṃ sásnirvā́jaṃ divédive |
goṣā́ u aśvasā́ asi || 20||20. jagʰnijmsn«√han vṛtrannsa«√vṛ amitriyajmsa«a~√mitʰ 
   sasnijmsn«√san vājanmsa«√vāj (divanmsl-divanmsl)a |
   (gonfs-sanjms«√san)jmsn uc (aśvanms«√aś-sanjms«√san)jmsn asivp·A·2s«√as 20. Tu frappes à mort Vritra notre ennemi; chaque jour tu nous envoies l’abondance, tu donnes des vaches et des chevaux.sámmiślo aruṣó bʰava sūpastʰā́bʰirná dʰenúbʰiḥ |
sī́dañcʰyenó ná yónimā́ || 21||21. sammiślajmsn«sam~√miś aruṣajmsn«√ruṣ bʰavavp·Ao2s«√bʰū 
   sūpastʰājfpi«su-upa~√stʰā nac dʰenunfpi«√dʰe |
   sīdanttp·Amsn«√sad śyenanmsn nac yoninmsa«√yu āp 21. Tu mêles tes splendeurs à celles des vaches du sacrifice. Viens comme un épervier, et place-toi à notre foyer.sá pavasva yá ā́vitʰéndraṃ vṛtrā́ya hántave |
vavrivā́ṃsaṃ mahī́rapáḥ || 22||22. sasr3msn pavasvava·Ao2s«√pū yasr3msn āvitʰavp·I·2s«√av 
   indraNmsa«√ind vṛtrannsd«√vṛ hantavev···D··«√han |
   vavrivaṃstp·Imsa«√vṛ mahījfpa«√mah apnfpa 22. Viens, toi qui as encouragé Indra quand il donna la mort à Vritra, l’injuste gardien des grandes Eaux.suvī́rāso vayáṃ dʰánā jáyema soma mīḍʰvaḥ |
punānó vardʰa no gíraḥ || 23||23. suvīrajmpn«su~√vīr vayamr1mpn dʰanannpa«√dʰan 
   jayemavp·Ai1p«√ji somaNmsv«√su mīḷhvaṃstp·Imsv«√mih |
   punānajmsn«√pū vardʰavp·Ao2s«√vṛdʰ vayamr1mpg girnfpa«√gṝ 23. Ô généreux Soma, puissions-nous obtenir une famille vigoureuse, et la dépouille de nos ennemis vaincus ! Dieu pur, exauce nos prières.tvótāsastávā́vasā syā́ma vanvánta āmúraḥ |
sóma vratéṣu jāgṛhi || 24||24. (tvamr2msi-ūtajms«√av)jmpn tvamr2msg avasnnsi«√av 
   syāmavp·Ai1p«√as vanvanttp·Ampn«√van āmurjmpa«ā~√mṛ |
   somaNmsv«√su vratannpl«√vṛ2 jāgṛhivp·Ao2s«√jāgṛ 24. Puissions-nous, secondés par toi, triompher des Rakchasas ! Ô Soma, sois fort dans tes œuvres.apagʰnánpavate mṛ́dʰó'pa sómo árāvṇaḥ |
gácʰanníndrasya niṣkṛtám || 25||25. apagʰnanttp·Amsn«apa~√han pavateva·A·3s«√pū mṛdʰasnfpa«√mṛdʰ 
   apap somanmsn«√su arāvanjmpa«a~√rā |
   gacʰanttp·Amsn«√gam indraNmsg«√ind niṣkṛtannsa«nis~√kṛ 25. Soma va frappant nos avares ennemis, et s’avançant vers la coupe d’Indra.mahó no rāyá ā́ bʰara pávamāna jahī́ mṛ́dʰaḥ |
rā́svendo vīrávadyáśaḥ || 26||26. mahjmsg«√mah vayamr1mpd rainmsg«√rā āp bʰaravp·Ao2s«√bʰṛ 
   pavamānanmsv«√pū jahivp·Ao2s«√han mṛdʰasnfpa«√mṛdʰ |
   rāsvava·Uo2s«√rā induNmsv«√ind vīravatjnsa«√vīr yaśasnnsa«√yaś 26. Ô pur Indou, apporte-nous de grandes richesses. Tue nos ennemis, et donne-nous la gloire avec une race nombreuse.ná tvā śatáṃ caná hrúto rā́dʰo dítsantamā́ minan |
yátpunānó makʰasyáse || 27||27. nac tvamr2msa śatau canac hrutnfpn«√hvṛ 
   rādʰasnnsa«√rādʰ ditsanttp·Amsa«√dā āp minanvp·AE3p«√mī |
   yadc punānajmsn«√pū makʰasyaseva·A·2s«√maṅkʰ 27. Ô Dieu pur, quand tu veux être bienfaisant, cent méchants ne sauraient s’opposer à ton bienfait.pávasvendo vṛ́ṣā sutáḥ kṛdʰī́ no yaśáso jáne |
víśvā ápa dvíṣo jahi || 28||28. pavasvava·Ao2s«√pū induNmsv«√ind vṛṣannmsn«√vṛṣ sutajmsn«√su 
   kṛdʰivp·Ao2s«√kṛ vayamr1mpa yaśasjmpn«√yaś jananmsl«√jan |
   viśvajfpa«√viś apap dviṣnfpa«√dviṣ jahivp·Ao2s«√han 28. Coule donc, ô généreux Indou. Rends-nous glorieux dans notre nation, et tue tous nos ennemis.ásya te sakʰyé vayáṃ távendo dyumná uttamé |
sāsahyā́ma pṛtanyatáḥ || 29||29. ayamr3msg tvamr2msg sakʰyannsl«√sac vayamr1mpn 
   tvamr2msg induNmsv«√ind dyumnannsl uttamajnsl |
   sāsahyāmavp·Ii1p«√sah pṛtanyantnmpa«√pṛtany 29. Ô Indou, amis d’un dieu tel que toi, soutenus par ta force, puissions-nous vaincre dans le combat !yā́ te bʰīmā́nyā́yudʰā tigmā́ni sánti dʰū́rvaṇe |
rákṣā samasya no nidáḥ || 30||30. yadr3npn tvamr2msg bʰīmajnpn«√bʰī āyudʰannpn«ā~√yudʰ 
   tigmajnpn«√tij santivp·A·3p«√as dʰūrvannnsd«√dʰūrv |
   rakṣavp·Ao2s«√rakṣ samar3msg vayamr1mpa nidnfsb«√nid 30. Tes traits sont terribles et acérés, quand il s’agit de frapper. Protége-nous contre le méchant.


Sūkta 9.62 

eté asṛgramíndavastiráḥ pavítramāśávaḥ |
víśvānyabʰí saúbʰagā || 1||1. etasr3mpn asṛgramvp·U·3p«√sṛj indunmpn«√ind 
  tirasa«√tṝ pavitrannsa«√pū āśujmpn«√aś |
  viśvajnpa«√viś abʰip saubʰagannpa«su~√bʰaj 1. Les rapides libations sont extraites du mortier et jetées dans le vase du sacrifice, au milieu de toutes nos savoureuses offrandes.vigʰnánto duritā́ purú sugā́ tokā́ya vājínaḥ |
tánā kṛṇvánto árvate || 2||2. vigʰnanttp·Amsn«vi~√han duritajnpa«dus~√i purua«√pṝ 
  sugajmpn«su~√gam tokannsd«√tuc vājinnmsg«√vāj |
  tanāa«√tan kṛṇvanttp·Ampn«√kṛ arvatnmsd«√ṛ 2. Ces généreux breuvages détruisent tous les maux, et nous promettent le bonheur en chevaux et en enfants.kṛṇvánto várivo gáve'bʰyàrṣanti suṣṭutím |
íḷāmasmábʰyaṃ saṃyátam || 3||3. kṛṇvanttp·Ampn«√kṛ varivasnnsa«√vṛ gonfsd 
  abʰip arṣantivp·A·3p«√ṛṣ suṣṭutinfsa«su~√stu |
  iḷānfsa vayamr1mpd saṃyatjfsa«sam~√yam 3. Les Libations viennent à la voix de nos hymnes, apportant leurs trésors à la Vache du sacrifice, et à nous une complète abondance.ásāvyaṃśúrmádāyāpsú dákṣo giriṣṭʰā́ḥ |
śyenó ná yónimā́sadat || 4||4. asāvivp·U·3s«√su aṃśunmsn«√aś madanmsd«√mad 
  apnfpl dakṣajmsn«√dakṣ (girinms-stʰājms«√stʰā)jmsn |
  śyenanmsn nac yoninmsa«√yu āp asadatvp·U·3s«√sad 4. Soma, fort et enivrant, a été jeté dans les Ondes; ce dieu, né sur la colline, est venu, tel que l’épervier, s’asseoir à notre foyer.śubʰrámándʰo devávātamapsú dʰūtó nṛ́bʰiḥ sutáḥ |
svádanti gā́vaḥ páyobʰiḥ || 5||5. śubʰrajnsn«√śubʰ andʰasnnsn«√andʰ (devanms«√div-vātajns«√van)jnsn 
  apnfpl dʰūtajmsn«√dʰū nṛnmpi sutajmsn«√su |
  svadantivp·A·3p«√svad gonfpa payasnnpi«√pī 5. La brillante Libation, préparée pour les dieux, versée par les prêtres, et jetée dans les ondes, est adoucie par son mélange avec le lait de la vache.ā́dīmáśvaṃ ná hétāró'śūśubʰannamṛ́tāya |
mádʰvo rásaṃ sadʰamā́de || 6||6. ātc īmr3msa aśvanmsa«√aś nac hetṛnmpn«√hi 
  aśūśubʰanva·U·3p«√śubʰ amṛtannsd«a~√mṛ |
  madʰunnsg«√madʰ rasanmsa«√ras (sadʰap-mādanms«√mad)nmsl 6. De même que l’écuyer arme son cheval, les prêtres dans le sacrifice ont paré Soma, pour qu’il devienne un breuvage doux et immortel.yā́ste dʰā́rā madʰuścútó'sṛgraminda ūtáye |
tā́bʰiḥ pavítramā́sadaḥ || 7||7. yār3fpn tvamr2msg dʰārānfpn«√dʰṛ (madʰunns«√madʰ-ścutjms«√ścut)jmpn 
  asṛgramvp·U·3p«√sṛj indunmsv«√ind ūtinfsd«√av |
  tār3fpi pavitrannsa«√pū āp asadasvp·Aa2s«√sad 7. Ô Indou, nous t’invoquons à notre secours; nous versons ta savoureuse rosée. Viens t’asseoir au vase des purifications.só arṣéndrāya pītáye tiró rómāṇyavyáyā |
sī́danyónā váneṣvā́ || 8||8. sasr3msn arṣavp·Ao2s«√ṛṣ indraNmsd«√ind pītinfsd«√pā 
  tirasa«√tṝ romannnpa«√ruh avyayajnpa |
  sīdanttp·Amsn«√sad yoninmsl«√yu vanannpl«√van āp 8. Pour être le breuvage d’Indra, sors du mortier, et passe sur le filtre de laine. Accours dans nos coupes de bois et sur le foyer.tvámindo pári srava svā́diṣṭʰo áṅgirobʰyaḥ |
varivovídgʰṛtáṃ páyaḥ || 9||9. tvamr2msn indunmsv«√ind parip sravavp·Ao2s«√sru 
  svādiṣṭʰajmsn«√svad aṅgirasnmpd«√aṅg |
  (varivasnns«√vṛ-vidjms«√vid)jnsn gʰṛtajnsn«√gʰṛ payasnnsn«√pī 9. Ô Indou, ô toi qui connais la richesse, viens pour les Angiras prendre la douceur du lait et du ghrita.ayáṃ vícarṣaṇirhitáḥ pávamānaḥ sá cetati |
hinvāná ā́pyaṃ bṛhát || 10||10. ayamr3msn vicarṣaṇijmsn«vi~√kṛṣ hitajmsn«√hi 
   pavamānanmsn«√pū sasr3msn cetativp·A·3s«√cit |
   hinvānata·Amsn«√hi āpyannsa«√āp bṛhatjnsa«√bṛh 10. Le sage et pur Soma, heureusement disposé par nous, prouve hautement qu’il est notre ami.eṣá vṛ́ṣā vṛ́ṣavrataḥ pávamāno aśastihā́ |
káradvásūni dāśúṣe || 11||11. eṣasr3msn vṛṣannmsn«√vṛṣ (vṛṣanms«√vṛṣ-vratanns«√vṛ2)jmsn 
   pavamānanmsn«√pū (aśastinfs«√śas-hanjms«√han)jmsn |
   karatvp·Ae3s«√kṛ vasunnpa«√vas dāśvaṅstp·Imsd«√dāś 11. Pur, libéral, généreux dans ses œuvres, qu’il donne la mort à ses ennemis, et fasse la fortune de son serviteur.ā́ pavasva sahasríṇaṃ rayíṃ gómantamaśvínam |
puruścandráṃ puruspṛ́ham || 12||12. āp pavasvava·Ao2s«√pū sahasrinjmsa 
   rayinmsa«√rā gomatjmsa aśvinjmsa«√aś |
   (purua«√pṝ-ścandrajms«√ścand)jmsa (purua«√pṝ-spṛhjms«√spṛh)jmsa 12. Apporte-nous une opulence magnifique, digne d’envie, abondante et riche en vaches et en chevaux.eṣá syá pári ṣicyate marmṛjyámāna āyúbʰiḥ |
urugāyáḥ kavíkratuḥ || 13||13. eṣasr3msn syar3msn parip sicyatevp·A·3s«√sic 
   marmṛjyamānatp·Amsn«√mṛj āyujmpi«√i |
   (urua«√ṛ-gāyajms«√gā)jmsn (kavinms«√kū-kratunms«√kṛ)nmsn 13. Ce dieu sage et puissant est l’objet de tous les chants. Il est purifié et versé par les enfants d’Ayou.sahásrotiḥ śatā́magʰo vimā́no rájasaḥ kavíḥ |
índrāya pavate mádaḥ || 14||14. (sahasrau-ūtinfs«√av)jmsn (śatau-magʰajms«√maṃh)jmsn 
   vimānajmsn«vi~√man rajasnnsg«√raj kavinmsn«√kū |
   indraNmsd«√ind pavateva·A·3s«√pū madanmsn«√mad 14. Doué d’une puissance infinie et d’une vaste libéralité, ce dieu sage a mesuré le monde, et vient pour réjouir Indra.girā́ jātá ihá stutá índuríndrāya dʰīyate |
víryónā vasatā́viva || 15||15. gīrnfsi«√gṝ jātajmsn«√jan ihaa stutajmsn«√stu 
   indunmsn«√ind indraNmsd«√ind dʰīyatevp·A·3s«√dʰā |
   vinmsn yoninmsl«√yu vasatinfsl«√vas ivac 15. Indou, né de la Prière, célébré par nos hymnes, est pour Indra placé dans notre foyer, comme l’oiseau dans son nid.pávamānaḥ sutó nṛ́bʰiḥ sómo vā́jamivāsarat |
camū́ṣu śákmanāsádam || 16||16. pavamānanmsn«√pū sutajmsn«√su nṛnmpi 
   somanmsn«√su vājanmsa«√vāj ivac asaratvp·Aa3s«√sṛ |
   camūnfpl śakmannmsi«√śak āsadamv···D··«ā~√sad 16. Le pur Soma, versé par les prêtres, passe de nos coupes dans le foyer, avec la force du guerrier qui marche au combat.táṃ tripṛṣṭʰé trivandʰuré rátʰe yuñjanti yā́tave |
ṛ́ṣīṇāṃ saptá dʰītíbʰiḥ || 17||17. sasr3msa (triu-pṛṣṭʰanns«pra~√stʰā)jmsl (triu-vannfs«√van-dʰurajms«√dʰṛ)jmsl 
   ratʰanmsl«√ṛ yuñjantivp·A·3p«√yuj yātavev···D··«√yā |
   ṛṣinmpg«√ṛṣ saptau dʰītinfpi«√dʰī 17. L’œuvre des sept Richis a mis le dieu en mouvement: on attelle son char, qui a trois fonds et trois siéges.táṃ sotāro dʰanaspṛ́tamāśúṃ vā́jāya yā́tave |
háriṃ hinota vājínam || 18||18. sasr3msa sotṛnmpv«√su (dʰananns«√dʰan-spṛtjms«√spṛ)jmsa 
   āśujmsa«√aś vājanmsd«√vāj yātavev···D··«√yā |
   harijmsa«√hṛ hinotavp·Ao2p«√hi vājinnmsa«√vāj 18. Ô prêtres, augmentez la force, hâtez la marche de ce dieu robuste, brillant et rapide, qui répand ses trésors.āviśánkaláśaṃ sutó víśvā árṣannabʰí śríyaḥ |
śū́ro ná góṣu tiṣṭʰati || 19||19. āviśanttp·Amsn«ā~√viś kalaśanmsa«√kal? sutajmsn«√su 
   viśvajfpa«√viś arṣanttp·Ams?«√ṛṣ abʰip śrīnfpa«√śrī |
   śūranmsn«√śūr nac gonfpl tiṣṭʰativp·A·3s«√stʰā 19. Il entre dans le bassin des libations; tel qu’un héros, il s’empare de tous les trésors de la vache et du sacrifice.ā́ ta indo mádāya káṃ páyo duhantyāyávaḥ |
devā́ devébʰyo mádʰu || 20||20. āp sasr3mpn induNmsv«√ind madanmsd«√mad kamc 
   payasnnsa«√pī duhantivp·A·3p«√duh āyujmpn«√i |
   devanmpn«√div devanmpd«√div madʰunnsa«√madʰ 20. Ô Indou, les enfants d’Ayou et les Dévas prennent ton lait, et donnent aux dieux ton miel enivrant.ā́ naḥ sómaṃ pavítra ā́ sṛjátā mádʰumattamam |
devébʰyo devaśrúttamam || 21||21. āp vayamr1mpd somanmsa«√su pavitrannsl«√pū āp 
   sṛjatava·AE3p«√sṛj madʰumattamajmsa«√madʰ |
   devanmpd«√div (devanms«√div-śruttamajms«√śru)jmsa 21. Versez dans le vase des purifications, en l’honneur des dieux, le délicieux Soma, qui va nous ouvrir leur oreille.eté sómā asṛkṣata gṛṇānā́ḥ śrávase mahé |
madíntamasya dʰā́rayā || 22||22. etasr3mpn somanmpn«√su asṛkṣatava·U·3p«√sṛj 
   gṛṇānatp·Ampn«√gṝ śravasnnsd«√śru mahjnsd«√mah |
   madintamajmsg«√mad dʰārānfsi«√dʰṛ 22. Les Libations célébrées par nos chants coulent avec une heureuse abondance pour notre gloire et notre richesse.abʰí gávyāni vītáye nṛmṇā́ punānó arṣasi |
sanádvājaḥ pári srava || 23||23. abʰip gavyajnpa vītinfsd«√vī 
   (nṛnms-mnanfs«√man)nnpa punānajmsn«√pū arṣasivp·A·2s«√ṛṣ |
   (sanata«√san-vājanms«√vāj)jmsn parip sravavp·Ao2s«√sru 23. Dieu pur, tu viens dans le sacrifice te mêler au lait de nos vaches. Coule pour nous donner une éternelle opulence.utá no gómatīríṣo víśvā arṣa pariṣṭúbʰaḥ |
gṛṇānó jamádagninā || 24||24. utac vayamr1mpd gomatījfpa iṣnfpa«√iṣ 
   viśvājfpa«√viś arṣavp·Ao2s«√ṛṣ pariṣṭubʰjfpa«pari~√stubʰ |
   gṛṇānatp·Amsn«√gṝ (jamatjms«√jam-agninms«√aṅg)Nmsi 24. Chanté par Djamadagni; viens attiré par nos hymnes, et par toutes ces offrandes que nous fournissent nos vaches.pávasva vācó agriyáḥ sóma citrā́bʰirūtíbʰiḥ |
abʰí víśvāni kā́vyā || 25||25. pavasvava·Ao2s«√pū vācnfsg«√vac agriyanmsn«√aṅg 
   somaNmsv«√su citrajfpi«√cit ūtinfpi«√av |
   abʰip viśvajnpa«√viś kāvyannpa«√kū 25. Soma, sois le premier à entendre notre voix, et à visiter, dans toute ta puissance, les œuvres de nos sages.tváṃ samudríyā apò'griyó vā́ca īráyan |
pávasva viśvamejaya || 26||26. tvamr2msn samudriyajfpa«sam~√ud apnfpa 
   agriyanmsn«√aṅg vācnfpa«√vac īrayanttp·Amsn«√īr |
   pavasvava·Ao2s«√pū (viśvannsa«√viś-ejayajms«√ej)jmsv 26. Sois le premier à venir te mêler aux ondes de notre samoudra, toi qui excites nos chants et mets tout en mouvement.túbʰyemā́ bʰúvanā kave mahimné soma tastʰire |
túbʰyamarṣanti síndʰavaḥ || 27||27. tvamr2msd ayamr3npn bʰuvanannpn«√bʰū kavinmsv«√kū 
   mahimannmsd«√mah somaNmsv«√su tastʰireva·I·3p«√stʰā |
   tvamr2msd arṣantivp·A·3p«√ṛṣ sindʰunmpn«√sindʰ 27. Ô sage Soma, ces mondes se lèvent pour toi; pour toi coulent ces torrents.prá te divó ná vṛṣṭáyo dʰā́rā yantyasaścátaḥ |
abʰí śukrā́mupastíram || 28||28. prap tvamr2msg dyunmsb nac vṛṣṭinfpn«√vṛṣ 
   dʰārānfpn«√dʰṛ yantivp·A·3s«√i asaścatjfpn«a~√sac |
   abʰip śukranfsa«√śuc upastirnfsa«upa~√stṛ 28. De même que la pluie descend du ciel, ainsi ta rosée s’étend jusqu’au foyer qui la reçoit.índrāyénduṃ punītanográṃ dákṣāya sā́dʰanam |
īśānáṃ vītírādʰasam || 29||29. indraNmsd«√ind indunmsa«√ind punītanavp·Ao2p«√pū 
   ugrajmsa«√vaj dakṣanmsd«√dakṣ sādʰanajmsa«√sādʰ |
   īśānajmsa«√īś (vītinfs«√vī-rādʰasnns«√rādʰ)jmsa 29. Purifiez, en l’honneur d’Indra, purifiez le terrible Indou, maître opulent qui perfectionne et de ses dons embellit notre piété.pávamāna ṛtáḥ kavíḥ sómaḥ pavítramā́sadat |
dádʰatstotré suvī́ryam || 30||30. pavamānanmsn«√pū ṛtajmsn«√ṛ kavinmsn«√kū 
   somanmsn«√su pavitrannsa«√pū āp asadatvp·U·3s«√sad |
   dadʰattp·Amsn«√dʰā stotṛnmsd«√stu suvīryannsa«su~√vīr 30. Le pur, le juste, le sage Soma s’est placé dans le vase des libations. Pour prix de nos louanges, qu’il nous accorde une forte famille.


Sūkta 9.63 

ā́ pavasva sahasríṇaṃ rayíṃ soma suvī́ryam |
asmé śrávāṃsi dʰāraya || 1||1. āp pavasvava·Ao2s«√pū sahasrinjmsa 
  rayinmsa«√rā somaNmsv«√su suvīryannsa«su~√vīr |
  vayamr1mpd śravasnnpa«√śru dʰārayavp·Ao2s«√dʰṛ 1. Ô Soma, apporte-nous le bonheur d’une immense richesse et d’une mâle famille. Donne-nous l’opulence.íṣamū́rjaṃ ca pinvasa índrāya matsaríntamaḥ |
camū́ṣvā́ ní ṣīdasi || 2||2. iṣnfsa«√iṣ ūrjjfsa«√ūrj cac pinvaseva·A·2s«√pinv 
  indraNmsd«√ind (madnfs«√mad-sarintamajms«√sṛ)jmsn |
  camūnfpl āp nip sīdasivp·A·2s«√sad 2. Tu accordes la force et l’abondance. Pour le bonheur d’Indra tu te places dans le vase du sacrifice.sutá índrāya víṣṇave sómaḥ kaláśe akṣarat |
mádʰumām̐ astu vāyáve || 3||3. sutajmsn«√su indraNmsd«√ind viṣṇuNmsd«√viṣ 
  somaNmsn«√su kalaśanmsl«√kal? akṣaratvp·Aa3s«√kṣar |
  madʰumantjmsn«√madʰ astuva·Ao3s«√as vāyuNmsd«√vā 3. Soma a versé son doux breuvage dans le vase des libations, en l’honneur d’Indra, de Vichnou, de Vâyou.eté asṛgramāśávó'ti hvárāṃsi babʰrávaḥ |
sómā ṛtásya dʰā́rayā || 4||4. etasr3mpn asṛgramvp·U·3p«√sṛj āśujmpn«√aś 
  atip hvarasnnpa«√hvṛ babʰrujmpn«√bʰṛ |
  somanmpn«√su ṛtannsg«√ṛ dʰārānfsi«√dʰṛ 4. Les rapides et brillantes Libations coulent au sein de Rita, destinées à vaincre les méchants.índraṃ várdʰanto aptúraḥ kṛṇvánto víśvamā́ryam |
apagʰnánto árāvṇaḥ || 5||5. indraNmsa«√ind vardʰanttp·Ampn«√vṛdʰ (apnfs-turjms«√tur)jmpn 
  kṛṇvanttp·Ampn«√kṛ viśvajnsa«√viś āryajnsa«√ṛ |
  apagʰnanttp·Amsn«apa~√han arāvanjmpa«a~√rā 5. Elles augmentent la gloire d’Indra, précipitent les Ondes, honorent l’Arya, et donnent la mort aux impies.sutā́ ánu svámā́ rájo'bʰyàrṣanti babʰrávaḥ |
índraṃ gácʰanta índavaḥ || 6||6. sutajmpn«√su anup svama āp rajasnnsa«√raj 
  abʰip arṣantivp·A·3p«√ṛṣ babʰrujmpn«√bʰṛ |
  indraNmsa«√ind gacʰanttp·Ampn«√gam indunmpn«√ind 6. Ces brillantes liqueurs versées par nos mains traversent l’air pour accourir vers Indra.ayā́ pavasva dʰā́rayā yáyā sū́ryamárocayaḥ |
hinvānó mā́nuṣīrapáḥ || 7||7. ar3nsi pavasvava·Ao2s«√pū dʰārānfsi«√dʰṛr3fsi sūryanmsa«√sūr arocayasvp·Aa2s«√ruc |
  hinvānata·Amsn«√hi mānuṣījfpa«√man apnfpa 7. Viens avec cette rosée qui a donné au Soleil son éclat, et à Manou les ondes dont il a besoin.áyukta sū́ra étaśaṃ pávamāno manā́vádʰi |
antárikṣeṇa yā́tave || 8||8. ayuktava·U·3s«√yuj sūranmsn«√sūr etaśajmsa 
  pavamānanmsn«√pū manunmsl«√man adʰip |
  (antara-īkṣajms«√īkṣ)nnsi yātavev···D··«√yā 8. Le pur Soma, en faveur de Manou, a attelé le coursier du Soleil qui traverse les airs.utá tyā́ haríto dáśa sū́ro ayukta yā́tave |
índuríndra íti bruván || 9||9. utac syar3mpa haritnfpa«√hṛ daśau 
  sūranmsn«√sūr ayuktava·U·3s«√yuj yātavev···D··«√yā |
  indunmsn«√ind indraNmsn«√ind itia bruvanttp·A?sn«√brū 9. Indou a lancé ce coursier à travers les dix régions célestes, en s’écriant: « Voici Indra ! »párītó vāyáve sutáṃ gíra índrāya matsarám |
ávyo vā́reṣu siñcata || 10||10. parip ir3nsb vāyuNmsd«√vā sutajmsa«√su 
   girnfpn«√gṝ indraNmsd«√ind (madnms«√mad-sarajms«√sṛ)jmsa |
   avinmsg vārannpl«√vṛ2 siñcatava·AE3p«√sic 10. Ô chantres, répandez sur le filtre de laine, en l’honneur de Vâyou et d’Indra, ce breuvage enivrant.pávamāna vidā́ rayímasmábʰyaṃ soma duṣṭáram |
yó dūṇā́śo vanuṣyatā́ || 11||11. pavamānanmsv«√pū vidāsvp·Ae2s«√vid rayinmsa«√rā 
   vayamr1mpd somaNmsv«√su duṣṭarajmsa«dus~√tṝ |
   yasr3msn dūṇāśajmsn«dus~√naś vanuṣyattp·Amsi«√van 11. Ô pur Soma, donne-nous une opulence que notre ennemi ne puisse jamais affaiblir ni détruire.abʰyàrṣa sahasríṇaṃ rayíṃ gómantamaśvínam |
abʰí vā́jamutá śrávaḥ || 12||12. abʰip arṣavp·Ao2s«√ṛṣ sahasrinjmsa 
   rayinmsa«√rā gomatjmsa aśvinjmsa«√aś |
   abʰip vājanmsa«√vāj utac śravasnnsa«√śru 12. Apporte-nous une opulence glorieuse, qui ose se vanter du nombre infini de ses vaches et de ses chevaux.sómo devó ná sū́ryó'dribʰiḥ pavate sutáḥ |
dádʰānaḥ kaláśe rásam || 13||13. somanmsn«√su devanmsn«√div nac sūryanmsn«√sūr 
   adrinmpi«√dṛ pavateva·A·3s«√pū sutajmsn«√su |
   dadʰānatp·Imsn«√dʰā kalaśanmsl«√kal? rasanmsa«√ras 13. Soma, brillant comme le soleil, est extrait des mortiers, et son jus versé dans le bassin du sacrifice.eté dʰā́mānyā́ryā śukrā́ ṛtásya dʰā́rayā |
vā́jaṃ gómantamakṣaran || 14||14. eṣasr3mpn dʰāmannnpa«√dʰā āryajnpa«√ṛ 
   śukranmpn«√śuc ṛtannsg«√ṛ dʰārānfsi«√dʰṛ |
   vājanmsa«√vāj gomatjmsa akṣaranvp·Aa3p«√kṣar 14. Les pures Libations, dans les demeures des Aryas, répandent au sein de Rita leur liqueur mêlée au lait de la vache.sutā́ índrāya vajríṇe sómāso dádʰyāśiraḥ |
pavítramátyakṣaran || 15||15. sutajmpn«√su indraNmsd«√ind vajrinjmsd«√vaj 
   somanmpn«√su (dadʰinns-āśirnfs«ā~√śrī)jmpn |
   pavitrannsa«√pū atip akṣaranvp·Aa3p«√kṣar 15. En l’honneur d’Indra maître de la foudre, les Libations se sont rendues dans le vase du sacrifice, pour se confondre avec le caillé.prá soma mádʰumattamo rāyé arṣa pavítra ā́ |
mádo yó devavī́tamaḥ || 16||16. prap somaNmsv«√su madʰumattamajmsn«√madʰ 
   rainmsd«√rā arṣavp·Ao2s«√ṛṣ pavitrannsl«√pū āp |
   madanmsn«√mad yasr3msn (devanms«√div-vītamajms«√vī)jmsn 16. Ô Soma, dont la douce liqueur inspire aux dieux une pieuse ivresse, viens pour nous enrichir au vase des purifications.támī mṛjantyāyávo háriṃ nadī́ṣu vājínam |
índumíndrāya matsarám || 17||17. sasr3msa īc mṛjantivp·A·3p«√mṛj āyujmpn«√i 
   harijmsa«√hṛ nadīnfpl«√nad vājinnmsa«√vāj |
   indunmsa«√ind indraNmsd«√ind (madnms«√mad-sarajms«√sṛ)jmsa 17. Les enfants d’Ayou purifient dans les ondes le rapide et brillant Indou, destiné aux plaisirs d’Indra.ā́ pavasva híraṇyavadáśvāvatsoma vīrávat |
vā́jaṃ gómantamā́ bʰara || 18||18. āp pavasvava·Ao2s«√pū hiraṇyavatjmsn«√hṛ 
   aśvāvatjmsn«√aś somaNmsv«√su vīravatjmsn«√vīr |
   vājanmsa«√vāj gomatjmsa āp bʰaravp·Ao2s«√bʰṛ 18. Ô Soma, apporte-nous une riche abondance en or, en chevaux, en vaches, en hommes.pári vā́je ná vājayúmávyo vā́reṣu siñcata |
índrāya mádʰumattamam || 19||19. parip vājanmsl«√vāj nac (vājanms«√vāj-yujms«√yu)jmsa 
   avinmsg vārannpl«√vṛ2 siñcatava·AE3p«√sic |
   indraNmsd«√ind madʰumattamajmsa«√madʰ 19. En l’honneur d’Indra, versez sur le filtre de laine ce doux breuvage, entouré de tous les mets sacrés.kavíṃ mṛjanti márjyaṃ dʰībʰírvíprā avasyávaḥ |
vṛ́ṣā kánikradarṣati || 20||20. kavinmsa«√kū mṛjantivp·A·3p«√mṛj marjyajmsa«√mṛj 
   dʰīnfpi«√dʰī vipranmpn«√vip (avasnns«√av-yujfs«√yu)jmpn |
   vṛṣannmsn«√vṛṣ kanikrattp·Amsn«√krand arṣativp·A·3s«√ṛṣ 20. Les prêtres, pour obtenir sa faveur, délivrent de ses impuretés le sage Soma. Le Dieu libéral arrive en résonnant.vṛ́ṣaṇaṃ dʰībʰíraptúraṃ sómamṛtásya dʰā́rayā |
matī́ víprāḥ sámasvaran || 21||21. vṛṣaṇajmsa«√vṛṣ dʰīnfpi«√dʰī (apnfs-turjms«√tur)jmsa 
   somanmsa«√su ṛtannsg«√ṛ dʰārānfsi«√dʰṛ |
   matinfsi«√man vipranmpn«√vip samp asvaranvp·U·3p«√svṛ 21. Les prêtres applaudissent par leurs prières au généreux Soma qui précipite ses ondes, et va siéger au sein de Rita.pávasva devāyuṣágíndraṃ gacʰatu te mádaḥ |
vāyúmā́ roha dʰármaṇā || 22||22. pavasvava·Ao2s«√pū devanmsv«√div (āyujms«√i-saknfs«√sac)a 
   indraNmsa«√ind gacʰatuvp·Ao3s«√gam tvamr2msg madanmsn«√mad |
   vāyuNmsa«√vā āp rohava·Ao2s«√ruh dʰarmannnsi«√dʰṛ 22. Viens, ô Dieu ! Indra te désire; inspire-lui ton ivresse, et monte aussi charmer Vâyou.pávamāna ní tośase rayíṃ soma śravā́yyam |
priyáḥ samudrámā́ viśa || 23||23. pavamānanmsv«√pū nip tośaseva·A·2s«√tuś 
   rayinmsa«√rā somaNmsv«√su śravāyyajmsa«√śru |
   priyajmsn«√prī samudranmsa«sam~√ud āp viśavp·Ao2s«√viś 23. Ô Soma pur et chéri, c’est à toi que nous devons une opulence renommée. Viens dans le samoudra.apagʰnánpavase mṛ́dʰaḥ kratuvítsoma matsaráḥ |
nudásvā́devayuṃ jánam || 24||24. apagʰnanttp·Amsn«apa~√han pavaseva·A·2s«√pū mṛdʰasnfpa«√mṛdʰ 
   (kratunms«√kṛ-vidjms«√vid)jmsn somanmsv«√su (madnms«√mad-sarajms«√sṛ)jmsn |
   nudasvava·Ao2s«√nud (devanms«√div-yujms«√yu)jmsa jananmsa«√jan 24. Tu arrives, ô Soma, donnant la mort à tes ennemis, visitant nos œuvres, et inspirant le bonheur. Chasse la race impie.pávamānā asṛkṣata sómāḥ śukrā́sa índavaḥ |
abʰí víśvāni kā́vyā || 25||25. pavamānajmpn«√pū asṛkṣatava·U·3p«√sṛj 
   somajmpn«√su śukrajmpn«√śuc indunmpn«√ind |
   abʰip viśvajnpa«√viś kāvyannpa«√kū 25. Les brillantes et pures Libations coulent au milieu de toutes les œuvres saintes de nos prêtres.pávamānāsa āśávaḥ śubʰrā́ asṛgramíndavaḥ |
gʰnánto víśvā ápa dvíṣaḥ || 26||26. pavamānajmpn«√pū āśujmpn«√aś 
   śubʰrajmpn«√śubʰ asṛgramvp·U·3p«√sṛj indunmpn«√ind |
   gʰnanttp·Ampn«√han viśvajfpa«√viś apap dviṣnfpa«√dviṣ 26. Ces pures, brillantes et rapides Libations se répandent, et vont porter la mort parmi tous nos ennemis.pávamānā diváspáryantárikṣādasṛkṣata |
pṛtʰivyā́ ádʰi sā́navi || 27||27. pavamānajmpn«√pū dyunmsb parip 
   (antara-īkṣajms«√īkṣ)nnsb asṛkṣatava·U·3p«√sṛj |
   pṛtʰivīnfsb«√pṛtʰ adʰip sānunnsl«√san 27. Ces pures rosées découlent de tout côté, du ciel, de l’air, jusque sur la terre.punānáḥ soma dʰā́rayéndo víśvā ápa srídʰaḥ |
jahí rákṣāṃsi sukrato || 28||28. punānajmsn«√pū somanmsv«√su dʰārānfsi«√dʰṛ 
   indunmsv«√ind viśvajfpa«√viś apap sridʰnfpa«√sridʰ |
   jahivp·Ao2s«√han rakṣasnnpa«√rakṣ sukratunmsv«su~√kṛ 28. Ô pur Soma, ô puissant Indou, viens avec tes flots et tue nos ennemis, extermine les Rakchasas.apagʰnánsoma rakṣáso'bʰyàrṣa kánikradat |
dyumántaṃ śúṣmamuttamám || 29||29. apagʰnanttp·Amsn«apa~√han somanmsv«√su rakṣasjmpa«√rakṣ 
   abʰip arṣavp·Ao2s«√ṛṣ kanikradattp·Amsn«√krand |
   dyumantjmsa«√dyut śuṣmanmsa«√śuṣ uttamajmsa 29. Ô Soma, viens avec bruit frapper les Rakchasas. Déploie ta force brillante.asmé vásūni dʰāraya sóma divyā́ni pā́rtʰivā |
índo víśvāni vā́ryā || 30||30. vayamr1mpd vasunnpa«√vas dʰārayavp·Ao2s«√dʰṛ 
   somaNmsv«√su divyajnpa«√div pārtʰivajnpa«√pṛtʰ |
   indunmsv«√ind viśvajnpa«√viś vāryājnpa«√vṛ2 30. Ô Soma, ô Indou, fais arriver jusqu’à nous tous les biens du ciel et de la terre.


Sūkta 9.64 

vṛ́ṣā soma dyumā́m̐ asi vṛ́ṣā deva vṛ́ṣavrataḥ |
vṛ́ṣā dʰármāṇi dadʰiṣe || 1||1. vṛṣanjmsn«√vṛṣ somanmsv«√su dyumatjmsn«√dyut asivp·A·2s«√as 
  vṛṣannmsn«√vṛṣ devanmsv«√div (vṛṣanms«√vṛṣ-vratanns«√vṛ2)jmsn |
  vṛṣanjmsn«√vṛṣ dʰarmannnpa«√dʰṛ dadʰiṣeva·I·2s«√dʰā 1. Ô Soma, tu es fécond et brillant; tu es fécond et puissant; tu es fécond et fidèle à tes devoirs.vṛ́ṣṇaste vṛ́ṣṇyaṃ śávo vṛ́ṣā vánaṃ vṛ́ṣā mádaḥ |
satyáṃ vṛṣanvṛ́ṣédasi || 2||2. vṛṣannmsb«√vṛṣ tvamr2msg (vṛṣṇinms«√vṛṣ-yatnfs«√yat)jnsn śavasnnsn«√śvi 
  vṛṣannmsn«√vṛṣ vanannsa«√van vṛṣanjmsn«√vṛṣ madanmsn«√mad |
  satyama«√as vṛṣannmsv«√vṛṣ vṛṣanjmsn«√vṛṣ idc asivp·A·2s«√as 2. Ô Dieu fécond, tout est fécond par toi, ta force qui te soutient, la coupe que tu remplis, l’ivresse que tu inspires, la justice que tu possèdes.áśvo ná cakrado vṛ́ṣā sáṃ gā́ indo sámárvataḥ |
ví no rāyé dúro vṛdʰi || 3||3. aśvanmsn«√aś nac cakradasvp·U·2s«√krand vṛṣannmsn«√vṛṣ 
  samp gonfpa indunmsv«√ind samp arvatnmpa«√ṛ |
  vip vayamr1mpd rainmsd«√rā durnfpa vṛdʰivp·Ao2s«√vṛ 3. Ô Indou, dieu fécond, tu frémis comme le coursier. Tu nous donnes des vaches et des chevaux. Ouvre nos portes à l’opulence.ásṛkṣata prá vājíno gavyā́ sómāso aśvayā́ |
śukrā́so vīrayā́śávaḥ || 4||4. asṛkṣatava·U·3p«√sṛj prap vājinnmpn«√vāj 
  gavījfsi somajmpn«√su aśvājfsi«√aś |
  śukrajmpn«√śuc vīrājfsi«√vīr āśujmpn«√aś 4. Les Libations, fortes, rapides et brillantes, coulent pour combler le désir que nous avons de vaches, de chevaux, d’enfants vigoureux.śumbʰámānā ṛtāyúbʰirmṛjyámānā gábʰastyoḥ |
pávante vā́re avyáye || 5||5. śumbʰamānata·Ampn«√śubʰ (ṛtanns«√ṛ-yujms«√yu)jmpi 
  mṛjyamānata·Ampn«√mṛj gabʰastinmdl |
  pavanteva·A·3p«√pū vāranmsl«√vṛ2 avyayajmsl 5. Embellies par les prêtres, purifiées par leurs mains, elles passent sur le filtre de laine.té víśvā dāśúṣe vásu sómā divyā́ni pā́rtʰivā |
pávantāmā́ntárikṣyā || 6||6. sasr3mpn viśvajnpa«√viś dāśvaṅstp·Imsd«√dāś vasunnpa«√vas 
  somajmpn«√su divyajnpa«√div pārtʰivajnpa«√pṛtʰ |
  pavatāmva·Ao3p«√pū āp (antara-īkṣyajms«√ikṣ)jnpa 6. Que ces Libations donnent à l’homme dévot les biens du ciel, de la terre, de l’air.pávamānasya viśvavitprá te sárgā asṛkṣata |
sū́ryasyeva ná raśmáyaḥ || 7||7. pavamānanmsg«√pū (viśvanns«√viś-vidjms«√vid)jmsv 
  prap tvamr2msg sarganmpn«√sṛj asṛkṣatava·U·3p«√sṛj |
  sūryanmsg«√sūr ivac nac raśminmpn«√raś 7. Dieu pur, tu t’étends partout, et tes ondes s’élancent comme les rayons du soleil.ketúṃ kṛṇvándiváspári víśvā rūpā́bʰyarṣasi |
samudráḥ soma pinvase || 8||8. ketunmsa«√cit kṛṇvanttp·Amsn«√kṛ dyunmsb parip 
  viśvajnpa«√viś rūpannpa abʰip arṣasivp·A·2s«√ṛṣ |
  samudranmsn«sam~√ud somanmsv«√su pinvaseva·A·2s«√pinv 8. Tu sembles au ciel arborer ton étendard, et dévoiles toutes les formes. Ô Soma, tu te convertis en onde limpide pour répandre tes bienfaits.hinvānó vā́camiṣyasi pávamāna vídʰarmaṇi |
ákrāndevó ná sū́ryaḥ || 9||9. hinvānata·Amsn«√hi vācnfsa«√vac iṣyasivp·A·2s«√iṣ 
  pavamānanmsv«√pū vidʰarmannmsl«vi~√dʰṛ |
  akrānvp·U·2s«√kram devanmsn«√div nac sūryanmsn«√sūr 9. Ô Dieu pur, tu pars en murmurant pour siéger dans le vase qui te contient. Ainsi apparaît le divin Soleil.índuḥ paviṣṭa cétanaḥ priyáḥ kavīnā́ṃ matī́ |
sṛjádáśvaṃ ratʰī́riva || 10||10. indunmsn«√ind paviṣṭava·UE3s«√pū cetanajmsn«√cit 
   priyajmsn«√prī kavinmpg«√kū matinfsi«√man |
   sṛjatvp·AE3s«√sṛj aśvanmsa«√aś ratʰīnmsn«√ṛ ivac 10. Indou arrive; il a entendu la prière des prêtres qu’il aime. Il lance son flot, comme l’écuyer lance son cheval.ūrmíryáste pavítra ā́ devāvī́ḥ paryákṣarat |
sī́dannṛtásya yónimā́ || 11||11. ūrminmsn«√ṛ yasr3msn tvamr2msg pavitrannsl«√pū āp 
   (devanms«√div-vījms«√vī)jmsn paryakṣaratvp·Aa3s«pari~√kṣar |
   sīdanttp·Amsn«√sad ṛtannsg«√ṛ yoninmsa«√yu āp 11. Ce flot, que tu mets au service des dieux, coule au vase des libations, et va siéger au foyer de Rita.sá no arṣa pavítra ā́ mádo yó devavī́tamaḥ |
índavíndrāya pītáye || 12||12. sasr3msn vayamr1mpd arṣavp·Ao2s«√ṛṣ pavitrannsl«√pū āp 
   madanmsn«√mad yasr3msn (devanms«√div-vītamajms«√vī)jmsn |
   indunmsv«√ind indraNmsd«√ind pītinfsd«√pā 12. Ô Indou, amène au vase de nos libations cette onde qui coule en l’honneur des dieux, et qui doit enivrer Indra.iṣé pavasva dʰā́rayā mṛjyámāno manīṣíbʰiḥ |
índo rucā́bʰí gā́ ihi || 13||13. iṣnfsd«√iṣ pavasvava·Ao2s«√pū dʰārānfsi«√dʰṛ 
   mṛjyamānata·Amsn«√mṛj manīṣinnmpi«√man |
   indunmsv«√ind rucnfsi«√ruc abʰip gonfpa ihivp·Ao2s«√i 13. Ô Indou, purifié par les sages, viens toucher nos mets sacrés, et te mêler avec éclat au lait de nos vaches.punānó várivaskṛdʰyū́rjaṃ jánāya girvaṇaḥ |
háre sṛjāná āśíram || 14||14. punānajmsn«√pū varivasnnsa«√vṛ kṛdʰivp·Ao2s«√kṛ 
   ūrjnfsa«√ūrj jananmsd«√jan (girnfs«√gṝ-vanasnns«√van)jmsv |
   harijmsv«√hṛ sṛjānata·Amsn«√sṛj āśirnfsa«ā~√śrī 14. Dieu brillant et pur, digne objet de nos chants, confonds-toi avec notre caillé, et donne à notre race la richesse et la force.punānó devávītaya índrasya yāhi niṣkṛtám |
dyutānó vājíbʰiryatáḥ || 15||15. punānajmsn«√pū (devanms«√div-vītinfs«√vī)nfsd 
   indraNmsg«√ind yāhivp·Ao2s«√yā niṣkṛtannsa«nis~√kṛ |
   dyutānata·Amsn«√dyut vājinnmpi«√vāj yatajmsn«√yam 15. Ô Soma pur et brillant, laisse-toi conduire par les prêtres qui honorent les dieux, et viens dans la coupe d’Indra.prá hinvānā́sa índavó'cʰā samudrámāśávaḥ |
dʰiyā́ jūtā́ asṛkṣata || 16||16. prap hinvānata·Ampn«√hi indunmpn«√ind 
   acʰāp samudranmsa«sam~√ud āśujmpn«√aś |
   dʰīnfsi«√dʰī jūtajmpn«√jū asṛkṣatava·U·3p«√sṛj 16. Les rapides Libations, pressées par la Prière, coulent avec empressement dans le Samoudra.marmṛjānā́sa āyávo vṛ́tʰā samudrámíndavaḥ |
ágmannṛtásya yónimā́ || 17||17. marmṛjānatp·Ampn«√mṛj āyujmpn«√i 
   vṛtʰāa«√vṛ2 samudranmsa«sam~√ud indunmpn«√ind |
   agmanvp·Aa3p«√gam ṛtannsg«√ṛ yoninmsa«√yu āp 17. Les enfants d’Ayou les ont purifiées; et ces Libations vont du Samoudra dans le foyer de Rita.pári ṇo yāhyasmayúrvíśvā vásūnyójasā |
pāhí naḥ śárma vīrávat || 18||18. parip vayamr1mpd yāhivp·Ao2s«√yā (vayamr1mpa-yujms«√yu)jmsn 
   viśvajnpa«√viś vasunnpa«√vas ojasnnsi«√vaj |
   pāhivp·Ao2s«√pā2 vayamr1mpa śarmannnsn«√śri vīravatjnsn«√vīr 18. Viens te joindre à nous; par ta force conserve-nous tous les biens, donne-nous une maison pleine de vaillants héros.mímāti váhnirétaśaḥ padáṃ yujāná ṛ́kvabʰiḥ |
prá yátsamudrá ā́hitaḥ || 19||19. mimātiva·A·3s«√mā vahninmsn«√vah etaśajmsn 
   padannsa«√pad yujānata·Amsn«√yuj ṛkvannmpi«√ṛc |
   prap yada samudranmsl«sam~√ud āhitajmsn«ā~√dʰā 19. Tel que le coursier hennissant, il vient près de ses chantres, et fait entendre le bruit de ses pas impétueux; il coule en onde retentissante.ā́ yádyóniṃ hiraṇyáyamāśúrṛtásya sī́dati |
jáhātyápracetasaḥ || 20||20. āp yada yoninmsa«√yu hiraṇyayajmsa«√hṛ 
   āśujmsn«√aś ṛtannsg«√ṛ sīdativp·A·3s«√sad |
   jahātivp·A·3s«√hā apracetasjmpa«a-20. Quand le dieu rapide est placé au foyer doré de Rita, il fait la guerre aux insensés.abʰí venā́ anūṣatéyakṣanti prácetasaḥ |
májjantyávicetasaḥ || 21||21. abʰip venajmpn«√ven anūṣatavp·U·3p«√nū 
   iyakṣantivp·A·3p«√yaj pracetasjmpn«pra~√cit |
   majjantivp·A·3p«√majj avicetasjmpn«a-21. Les Sages lui présentent leurs sacrifices et leurs chants d’amour. Les insensés se perdent par leur impiété.índrāyendo marútvate pávasva mádʰumattamaḥ |
ṛtásya yónimāsádam || 22||22. indraNmsd«√ind indunmsv«√ind marutvantjmsd 
   pavasvava·Ao2s«√pū madʰumattamajmsn«√madʰ |
   ṛtannsg«√ṛ yoninmsa«√yu āsadamv···D··«ā~√sad 22. Ô Indou, aussi doux que le miel, coule en l’honneur d’Indra, ami des Marouts, et place-toi au foyer de Rita.táṃ tvā víprā vacovídaḥ pári ṣkṛṇvanti vedʰásaḥ |
sáṃ tvā mṛjantyāyávaḥ || 23||23. sasr3msa tvamr2msa vipranmpn«√vip (vacasnns«√vac-vidjms«√vid)jmpn 
   parip skṛṇvantivp·A·3p«√kṛ vedʰasjmpn«√vidʰ |
   samp tvamr2msa mṛjantivp·A·3p«√mṛj āyujmpn«√i 23. Les prêtres éclairés t’ornent par leurs prières; les enfants d’Ayou te purifient.rásaṃ te mitró aryamā́ píbanti váruṇaḥ kave |
pávamānasya marútaḥ || 24||24. rasanmsa«√ras tvamr2msg mitraNmsn«√mitʰ aryamanNmsn«√ṛ 
   pibantivp·A·3p«√pā varuṇaNmsn«√vṛ kavinmsv«√kū |
   pavamānanmsg«√pū marutNmpn 24. Dieu sage et pur, Mitra, Aryaman, Varouna, les Marouts boivent ta liqueur.tváṃ soma vipaścítaṃ punānó vā́camiṣyasi |
índo sahásrabʰarṇasam || 25||25. tvamr2msn somaNmsv«√su (vipnfpa«√vip-citjms«√ci)jfsa 
   punānajmsn«√pū vācnfsa«√vac iṣyasivp·A·2s«√iṣ |
   indunmsv«√ind (sahasrau-bʰarṇasnns«√bʰṛ)jfsa 25. Ô Indou, ô pur Soma, tu élèves ta voix sage, accompagnée de mille biens.utó sahásrabʰarṇasaṃ vā́caṃ soma makʰasyúvam |
punāná indavā́ bʰara || 26||26. utac uc (sahasrau-bʰarṇasnns«√bʰṛ)jfsa 
   vācnfsa«√vac somaNmsv«√su (makʰasnns«√maṅkʰ-yujfs«√yu)jfsa |
   punānajmsn«√pū indunmsv«√ind āp bʰaravp·Ao2s«√bʰṛ 26. Ô Soma, ô pur Indou, fais-nous donc entendre cette voix accompagnée de mille biens, suivie de mille présents.punāná indaveṣāṃ púruhūta jánānām |
priyáḥ samudrámā́ viśa || 27||27. punānajmsn«√pū indunmsv«√ind ayamr3mpg 
   (purua«√pṝ-hūtajms«√hu)jmsv jananmpg«√jan |
   priyajmsn«√prī samudranmsa«sam~√ud āp viśavp·Ao2s«√viś 27. Ô Indou pur et chéri, objet de tant de vœux, pour le bonheur de ce peuple, entre dans le Samoudra.dávidyutatyā rucā́ pariṣṭóbʰantyā kṛpā́ |
sómāḥ śukrā́ gávāśiraḥ || 28||28. davidyutatītp·Afsi«√dyut rucnfsi«√ruc 
   pariṣṭobʰantītp·Afsi«pari~√stubʰ kṛpjfsi«√kṛp |
   somajmpn«√su śukrajmpn«√śuc (gonfs-āśirnfs«√śrī)jmpn 28. Les brillantes Libations, mêlées au lait de la vache, sont entourées d’une splendide lumière et de nos chants joyeux.hinvānó hetṛ́bʰiryatá ā́ vā́jaṃ vājyàkramīt |
sī́danto vanúṣo yatʰā || 29||29. hinvānata·Amsn«√hi hetṛnmpi«√hi yatajmsn«√yam 
   āp vājanmsa«√vāj vājinnmsn«√vāj akramītvp·U·3s«√kram |
   sīdanttp·Ampn«√sad vanusjmpn«√van yadr3nsi 29. Lancé par les prêtres, il court tel que le cheval de bataille qui se précipite au milieu des ennemis.ṛdʰáksoma svastáye saṃjagmānó diváḥ kavíḥ |
pávasva sū́ryo dṛśé || 30||30. (ṛdʰnfs«√ṛdʰ-añcjms«√añc)a somaNmsv«√su svastinfsd«su~√as 
   saṃjagmānata·Imsn«sam~√gam dyunmsb«√dyu kavinmsn«√kū |
   pavasvava·Ao2s«√pū sūryanmsn«√sūr dṛśev···D··«√dṛś 30. Ô sage Soma, viens pour notre bonheur t’unir à nous, et apparais à nos yeux comme le soleil du haut du ciel.


Sūkta 9.65 

hinvánti sū́ramúsrayaḥ svásāro jāmáyaspátim |
mahā́mínduṃ mahīyúvaḥ || 1||1. hinvantivp·A·3p«√hi sūranmsa«√sūr usrinfpn«√usṛ 
  svasṛnfpn jāminfpn«√jan patinmsa«√pā2 |
  mahāntjmsa«√mah indunmsa«√ind (mahījfs«√mah-yūjfs«√yu)jfpn 1. Les dix frères, habiles ouvriers, pour la gloire du grand Indou, lancent ce maître puissant.pávamāna rucā́rucā devó devébʰyaspári |
víśvā vásūnyā́ viśa || 2||2. pavamānanmsv«√pū (rucānfsi«√ruc-rucānfsi«√ruc)a 
  devanmsn«√div devanmpd«√div parip |
  viśvajnpa«√viś vasunnpa«√vas āp viśavp·Ao2s«√viś 2. Ô Dieu pur, viens avec toutes tes splendeurs; et, à l’appel des Dévas, prends les trésors que nous te présentons.ā́ pavamāna suṣṭutíṃ vṛṣṭíṃ devébʰyo dúvaḥ |
iṣé pavasva saṃyátam || 3||3. āp pavamānanmsv«√pū suṣṭutijfsa«su~√stu 
  vṛṣṭinfsa«√vṛṣ devanmpd«√div duvasnnsa«√dū |
  iṣnfsd«√iṣ pavasvava·Ao2s«√pū saṃyatjfsa«sam~√yam 3. À l’appel des Dévas, ô Dieu pur, recueille et nos louanges, et nos ondes et nos cérémonies, qui concourent à augmenter ta force.vṛ́ṣā hyási bʰānúnā dyumántaṃ tvā havāmahe |
pávamāna svādʰyàḥ || 4||4. vṛṣannmsn«√vṛṣ hic asivp·A·2s«√as bʰānunmsi«√bʰā 
  dyumatjmsa«√dyut tvamr2msa havāmaheva·A·1p«√hū |
  pavamānanmsv«√pū svādʰījmpn«su-4. Tu es généreux, ô Dieu pur; serviteurs pieux, nous t’invoquons, ô toi qui fais briller ton rayon.ā́ pavasva suvī́ryaṃ mándamānaḥ svāyudʰa |
ihó ṣvindavā́ gahi || 5||5. āp pavasvava·Ao2s«√pū suvīryannsa«su~√vīr 
  mandamānata·Amsn«√mand svāyudʰajmsv«su-ā~√yudʰ |
  ihaa uc sup indunmsv«√ind āp gahivp·Ao2s«√gam 5. Apporte-nous le bonheur et la force. Ô Indou, orné de si belles armes, viens en ces lieux.yádadbʰíḥ pariṣicyáse mṛjyámāno gábʰastyoḥ |
drúṇā sadʰástʰamaśnuṣe || 6||6. yada apnfpi pariṣicyasevp·A·2s«pari~√sic 
  mṛjyamānata·Amsn«√mṛj gabʰastinmdl |
  drunmsi«√dru (sadʰaa-stʰajms«√stʰā)nnsa aśnuṣeva·A·2s«√aś 6. Nos mains te purifient; tu vas te mêler aux ondes, et ensuite prendre place dans nos coupes.prá sómāya vyaśvavátpávamānāya gāyata |
mahé sahásracakṣase || 7||7. prap somaNmsd«√su vyaśvavata«vi~√aś 
  pavamānanmsd«√pū gāyatavp·AE2p«√gai |
  mahjmsd«√mah (sahasrau-cakṣasnms«√cakṣ)jmsd 7. Chantez donc, comme le faisait Vyaswa, en l’honneur du pur et grand Soma, qui a mille yeux.yásya várṇaṃ madʰuścútaṃ háriṃ hinvántyádribʰiḥ |
índumíndrāya pītáye || 8||8. yasr3msg varṇanmsa«√vṛ (madʰunns«√madʰ-ścutjms«√ścut)jmsa 
  harijmsa«√hṛ hinvantivp·A·3p«√hi adrinmpi«√dṛ |
  indunmsa«√ind indraNmsd«√ind pītinfsd«√pā 8. Pour désaltérer Indra, les prêtres versent des mortiers le brillant Indou, aux flots limpides, aussi doux que le miel.tásya te vājíno vayáṃ víśvā dʰánāni jigyúṣaḥ |
sakʰitvámā́ vṛṇīmahe || 9||9. sasr3msg tvamr2msg vājinjmsg«√vāj vayamr1mpn 
  viśvajnpa«√viś dʰanannpa«√dʰan jigīvaṃsjmpa«√ji |
  sakʰitvannsa«√sac āp vṛṇīmaheva·A·1p«√vṛ2 9. Avec nos offrandes nous voulons obtenir tous tes présents, et mériter ton amitié.vṛ́ṣā pavasva dʰā́rayā marútvate ca matsaráḥ |
víśvā dádʰāna ójasā || 10||10. vṛṣannmsn«√vṛṣ pavasvava·Ao2s«√pū dʰārānfsi«√dʰṛ 
   marutvatjmsd cac (madnms«√mad-sarajms«√sṛ)jmsn |
   viśvajnpa«√viś dadʰānatp·Imsn«√dʰā ojasnnsi«√vaj 10. En l’honneur du dieu qui est l’allié des Marouts, fais couler ton onde généreuse, ô toi qui donnes la joie, et qui es bienfaisant avec force.táṃ tvā dʰartā́ramoṇyòḥ pávamāna svardṛ́śam |
hinvé vā́jeṣu vājínam || 11||11. sasr3msa tvamr2msa dʰartṛnmsa«√dʰṛ oṇīnmdl«√oṇ 
   pavamānanmsv«√pū (svarnnsa-dṛśjms«√dṛś)jmsa |
   hinveva·A·3s«√hi vājanmpl«√vāj vājinnmsa«√vāj 11. Ô Dieu pur, tu es le soutien du ciel et de la terre, tu brilles comme le soleil; je te loue pour que tu montres ta vigueur dans les combats.ayā́ cittó vipā́náyā háriḥ pavasva dʰā́rayā |
yújaṃ vā́jeṣu codaya || 12||12. ar3nsi cittajmsn«√cit vipnfsi«√vip ayamr3fsi 
   harijmsn«√hṛ pavasvava·Ao2s«√pū dʰārānfsi«√dʰṛ |
   yujnmsa«√yuj vājanmpl«√vāj codayavp·Ao2s«√cud 12. Sous la pression de notre doigt sors, et viens faire briller ta rosée. Anime au milieu des batailles Indra notre auxiliaire.ā́ na indo mahī́míṣaṃ pávasva viśvádarśataḥ |
asmábʰyaṃ soma gātuvít || 13||13. āp vayamr1mpd indunmsv«√ind mahījfsa«√mah iṣnfsa«√iṣ 
   pavasvava·Ao2s«√pū (viśvanns«√viś-darśatajms«√dṛś)jmsn |
   vayamr1mpd somaNmsv«√su (gātunms«√gā-vidjms«√vid)jmsn 13. Ô Indou qui éblouis tous les yeux, ô Soma qui connais la voie sainte, envoie-nous une grande abondance.ā́ kaláśā anūṣaténdo dʰā́rābʰirójasā |
éndrasya pītáye viśa || 14||14. āp kalaśanmpn«√kal? anūṣatavp·U·3p«√nū 
   indunmsv«√ind dʰārānfpi«√dʰṛ ojasnnsi«√vaj |
   āp indraNmsg«√ind pītinfsd«√pā viśavp·Ao2s«√viś 14. Ô Indou, le bruit des vases sacrés s’est fait entendre; ton flot coule avec force; viens pour désaltérer Indra.yásya te mádyaṃ rásaṃ tīvráṃ duhántyádribʰiḥ |
sá pavasvābʰimātihā́ || 15||15. yasr3msg tvamr2msg madyajmsa«√mad rasanmsa«√ras 
   tīvrajmsa«√tu duhantivp·A·3p«√duh adrinmpi«√dṛ |
   sasr3msn pavasvava·Ao2s«√pū (abʰimātinfs«√man-hanjms«√han)jmsn 15. Les prêtres tirent de leurs mortiers ton jus fort et enivrant. Viens, ô toi qui triomphes de tes ennemis.rā́jā medʰā́bʰirīyate pávamāno manā́vádʰi |
antárikṣeṇa yā́tave || 16||16. rājannmsn«√rāj medʰānfpi«√midʰ īyatevp·A·3s«√i 
   pavamānanmsn«√pū manujmsl«√man adʰip |
   (antara-īkṣajms«√ikṣ)nnsi yātavev···D··«√yā 16. Au milieu de nos louanges, ce roi noble et pur traverse l’air, pour se rendre au sacrifice de Manou.ā́ na indo śatagvínaṃ gávāṃ póṣaṃ sváśvyam |
váhā bʰágattimūtáye || 17||17. āp vayamr1mpd indunmsv«√ind (śatau-gvinnms)nmsa 
   gonfpg poṣanmsa«√puṣ svaśvyannsa«su~√aś |
   vahavp·Ao2s«√vah (bʰaganms«√bʰaj-dattinfs«√dā)nfsa ūtinfsd«√av 17. Ô Indou, sois notre protecteur; apporte-nous en présent des centaines de vaches et de chevaux magnifiques.ā́ naḥ soma sáho júvo rūpáṃ ná várcase bʰara |
suṣvāṇó devávītaye || 18||18. āp vayamr1mpd somaNmsv«√su sahasnnsa«√sah juvasnnsa«√jū 
   rūpannsa nac varcasnnsd«√ruc bʰaravp·Ao2s«√bʰṛ |
   suṣvāṇata·Amsn«√su (devanms«√div-vītinfs«√vī)nfsd 18. Amène-nous la force et la puissance; qu’elles nous environnent comme une forme brillante. Coule en l’honneur des dieux.árṣā soma dyumáttamo'bʰí dróṇāni róruvat |
sī́dañcʰyenó ná yónimā́ || 19||19. arṣavp·Ao2s«√ṛṣ somaNmsv«√su dyumattamajmsn«√dyut 
   abʰip droṇannpa«√dru roruvattp·Amsn«√ru |
   sīdanttp·Amsn«√sad śyenanmsn nac yoninmsa«√yu āp 19. Accours, ô brillant Soma, vers le bassin du sacrifice, et viens avec bruit, tel que l’épervier, t’asseoir à notre foyer.apsā́ índrāya vāyáve váruṇāya marúdbʰyaḥ |
sómo arṣati víṣṇave || 20||20. (apnfs-sanjms«√san)jmsn indraNmsd«√ind vāyuNmsd«√vā 
   varuṇaNmsd«√vṛ marutNmpd |
   somaNmsn«√su arṣativp·A·3s«√ṛṣ viṣṇuNmsd«√viṣ 20. Soma amène les Ondes, et se présente en l’honneur d’Indra, de Vâyou, de Varouna, des Marouts, de Vichnou.íṣaṃ tokā́ya no dádʰadasmábʰyaṃ soma viśvátaḥ |
ā́ pavasva sahasríṇam || 21||21. iṣnfsa«√iṣ tokannsd«√tuc vayamr1mpg dadʰadvp·Ae3s«√dʰā 
   vayamr1mpd somaNmsv«√su viśvatasa«√viś |
   āp pavasvava·Ao2s«√pū sahasrinjmsa 21. Ô Soma, apporte pour notre fils et pour nous une abondance de biens innombrables.yé sómāsaḥ parāváti yé arvāváti sunviré |
yé vādáḥ śaryaṇā́vati || 22||22. yasr3mpn somanmpn«√su parāvatjmsl«√pṛ 
   yasr3mpn arvāvatjmsl sunvirevp·I·3p«√su |
   yasr3mpnc adasc śaryaṇāvatnmsl«√śrī 22. Que les Libations qui se répandent et loin et près de nous, ici même sur les bords du Saryanâvân,yá ārjīkéṣu kṛ́tvasu yé mádʰye pastyā̀nām |
yé vā jáneṣu pañcásu || 23||23. yasr3mpn ārjīkanmpl«√ṛj kṛtvanjmpl«√kṛ 
   yasr3mpn madʰyanmsl pastyānfpg«√pas |
   yasr3mpnc jananmpl«√jan pañcau 23. Dans le pays des pieux Ridjîcas, au sein de nos maisons, ou parmi les cinq espèces d’êtres,té no vṛṣṭíṃ diváspári pávantāmā́ suvī́ryam |
suvānā́ devā́sa índavaḥ || 24||24. sasr3mpn vayamr1mpd vṛṣṭinfsa«√vṛṣ dyunmsb parip 
   pavantāmva·Ao3p«√pū āp suvīryannsa«su~√vīr |
   suvānata·Ampn«√su devajmpn«√div indunmpn«√ind 24. Que ces Libations divines nous fassent tomber du ciel une pluie féconde en produits généreux.pávate haryató hárirgṛṇānó jamádagninā |
hinvānó górádʰi tvací || 25||25. pavateva·A·3s«√pū haryatajmsn«√hary harijmsn«√hṛ 
   gṛṇānatp·Amsn«√gṝ (jamatjms«√jam-agninms«√aṅg)Nmsi |
   hinvānata·Amsn«√hi gonfsg adʰip tvacnfsl«√tvac 25. L’heureux et brillant Soma, chanté par Djamadagni, est purifié sur la peau de vache.prá śukrā́so vayojúvo hinvānā́so ná sáptayaḥ |
śrīṇānā́ apsú mṛñjata || 26||26. prap śukrajmpn«√śuc (vayasnns«√vī-jūjms«√jū)jmpn 
   hinvānata·Ampn«√hi nac saptinmpn |
   śrīṇānāta·A?pn«√śrī apnfpl mṛñjatavp·AE3p«√mṛj 26. Les pures Libations apportent l’abondance; et lancées, telles que des coursiers fougueux, elles se mêlent aux ondes et au lait.táṃ tvā sutéṣvābʰúvo hinviré devátātaye |
sá pavasvānáyā rucā́ || 27||27. sasr3msa tvamr2msa sutanmpl«√su ābʰūjmpn«ā~√bʰū 
   hinvireva·I·3p«√hi (devanms«√div-tātinms«√tan)nmsd |
   sasr3msn pavasvava·Ao2s«√pū ayamr3fsi rucnfsi«√ruc 27. Tes serviteurs, en l’honneur des dieux, précipitent tes flots. Coule avec splendeur.ā́ te dákṣaṃ mayobʰúvaṃ váhnimadyā́ vṛṇīmahe |
pā́ntamā́ puruspṛ́ham || 28||28. āp tvamr2msg dakṣanmsa«√dakṣ (mayasnns«√mā-bʰūjms«√bʰū)jmsa 
   vahninmsa«√vah adyaa vṛṇīmaheva·A·1p«√vṛ2 |
   pāntajmsa«√pā āp (purua«√pṝ-spṛhjms«√spṛh)jmsa 28. Nous révérons ta force merveilleuse, qui nous apporte l’opulence et le salut, et que le monde désire.ā́ mandrámā́ váreṇyamā́ vípramā́ manīṣíṇam |
pā́ntamā́ puruspṛ́ham || 29||29. āp mandrajmsa«√mand āp vareṇyajmsa«√vṛ2 āp 
   viprajmsa«√vip āp manīṣinjmsa«√man |
   pāntajmsa«√pā āp (purua«√pṝ-spṛhjms«√spṛh)jmsa 29. Nous révérons cette force noble, prudente, fortunée, dans laquelle les sages trouvent leur salut, et que le monde désire.ā́ rayímā́ sucetúnamā́ sukrato tanū́ṣvā́ |
pā́ntamā́ puruspṛ́ham || 30||30. āp rayinmsa«√rā āp sucetunajmsa«su~√cit 
   āp sukratunmsn«su~√kṛ tanūnfpl«√tan āp |
   pāntajmsa«√pā āp (purua«√pṝ-spṛhjms«√spṛh)jmsa 30. Nous révérons cette force sage et riche, ô puissant Soma, dans laquelle nos corps trouvent leur salut, et que le monde désire.


Sūkta 9.66 

pávasva viśvacarṣaṇe'bʰí víśvāni kā́vyā |
sákʰā sákʰibʰya ī́ḍyaḥ || 1||1. pavasvava·Ao2s«√pū (viśvajms«√viś-carṣaṇijms«√kṛṣ)jmsv 
  abʰip viśvajnpa«√viś kāvyannpa«√kū |
  sakʰinmsn«√sac sakʰinmpd«√sac īḍyajmsn«√īḍ 1. Dieu éclairé, visite toutes les œuvres de nos sages; tu es un ami digne d’être chanté par tes amis.tā́bʰyāṃ víśvasya rājasi yé pavamāna dʰā́manī |
pratīcī́ soma tastʰátuḥ || 2||2. tadr3ndi viśvannsg«√viś rājasivp·A·2s«√rāj 
  yadr3ndn pavamānanmsv«√pū dʰāmannndn«√dʰā |
  pratyañcjndn«prati~√añc somaNmsv«√su tastʰaturvp·I·3d«√stʰā 2. Ô pur Soma, tu règnes sur les deux parties de ce monde, qui se présentent devant toi.pári dʰā́māni yā́ni te tváṃ somāsi viśvátaḥ |
pávamāna ṛtúbʰiḥ kave || 3||3. parip dʰāmannnpa«√dʰā yadr3npa tvamr2msg 
  tvamr2msn somaNmsv«√su asivp·A·2s«√as viśvatasa«√viś |
  pavamānanmsn«√pū ṛtunmpi«√ṛ kavinmsv«√kū 3. Ô sage et pur Soma, avec les Ritous tu visites tous les séjours qui t’appartiennent.pávasva janáyanníṣo'bʰí víśvāni vā́ryā |
sákʰā sákʰibʰya ūtáye || 4||4. pavasvava·Ao2s«√pū janayanttp·Amsn«√jan iṣnfpa«√iṣ 
  abʰip viśvajnpa«√viś vāryajnpa«√vṛ2 |
  sakʰinmsn«√sac sakʰinmpd«√sac ūtinfsd«√av 4. Tu produis l’abondance; viens prendre nos présents, et sois un ami secourable pour tes amis.táva śukrā́so arcáyo diváspṛṣṭʰé ví tanvate |
pavítraṃ soma dʰā́mabʰiḥ || 5||5. tvamr2msg śukrajmpn«√śuc arcinmpn«√arc 
  dyunmsg pṛṣṭʰannsl«pra~√stʰā vip tanvateva·A·3p«√tan |
  pavitrannsa«√pū somaNmsv«√su dʰāmannnpi«√dʰā 5. Ô Soma, tes rayons purs et puissants étendent une onde purifiant sur la voûte lumineuse.távemé saptá síndʰavaḥ praśíṣaṃ soma sisrate |
túbʰyaṃ dʰāvanti dʰenávaḥ || 6||6. tvamr2msg ayamr3mpn saptau sindʰunmpn«√sindʰ 
  praśiṣnfsa«pra~√śās somaNmsv«√su sisratevp·A·3p«√sṛ |
  tvamr2msd dʰāvantivp·A·3p«√dʰāv dʰenunfpn«√dʰe 6. Tes sept torrents, ô Soma, ont coulé à ton ordre. Pour toi courent les vaches du sacrifice.prá soma yāhi dʰā́rayā sutá índrāya matsaráḥ |
dádʰāno ákṣiti śrávaḥ || 7||7. prap somaNmsv«√su yāhivp·Ao2s«√yā dʰārānfsi«√dʰṛ 
  sutajmsn«√su indraNmsd«√ind (madnms«√mad-sarajms«√sṛ)jmsn |
  dadʰānata·Imsn«√dʰā akṣitijnsa«√kṣi3 śravasnnsa«√śru 7. Ô Soma, viens avec ta rosée pour le bonheur d’Indra, et donne-nous une abondance intarissable.sámu tvā dʰībʰírasvaranhinvatī́ḥ saptá jāmáyaḥ |
vípramājā́ vivásvataḥ || 8||8. samp uc tvamr2msa dʰīnfpi«√dʰī asvaranvp·Aa3p«√svṛ 
  hinvatījfpn«√hi saptau jāminfpn«√jan |
  viprajmsa«√vip ājinmsl«√aj vivasvatNmsg«√vas 8. Les sept sœurs, ô Dieu sage, font entendre leurs voix, et te lancent dans le champ du sacrifice.mṛjánti tvā sámagrúvó'vye jīrā́vádʰi ṣváṇi |
rebʰó yádajyáse váne || 9||9. mṛjantivp·A·3p«√mṛj tvamr2msa samp agrūnfpn«√grū 
  avyajnsl jīrinfsl«√jinv adʰip svaninnsa«√svan |
  rebʰajmsn«√ribʰ yadc ajyaseva·A·2s«√añj vanannsl«√van 9. Les Doigts te purifient, et te jettent sur le filtre de laine. Tu frémis, tu résonnes quand tu passes dans nos coupes de bois.pávamānasya te kave vā́jinsárgā asṛkṣata |
árvanto ná śravasyávaḥ || 10||10. pavamānanmsg«√pū tvamr2msg kavinmsv«√kū 
   vājinnmsv«√vāj sarganmpn«√sṛj asṛkṣatava·U·3p«√sṛj |
   arvantnmpn«√ṛ nac (śravasnns«√śru-yujms«√yu)jmpn 10. Ô Dieu sage et rapide, tes flots purs se sont élancés, tels que des coursiers ardents.ácʰā kóśaṃ madʰuścútamásṛgraṃ vā́re avyáye |
ávāvaśanta dʰītáyaḥ || 11||11. acʰāp kośanmsa«√kuś (madʰunns«√madʰ-ścutjms«√ścut)jmsa 
   asṛgramvp·U·3p«√sṛj vāranmsl«√vṛ2 avyayajmsl |
   avāvaśantavp·U·3p«√vāś dʰītinfpn«√dʰī 11. Les prêtres ont versé sur le filtre de laine leur trésor liquide, aussi doux que le miel. Ils ont accompli leurs œuvres.ácʰā samudrámíndavó'staṃ gā́vo ná dʰenávaḥ |
ágmannṛtásya yónimā́ || 12||12. acʰāp samudranmsa«sam~√ud indunmpn«√ind 
   astannsa gonfpn nac dʰenunfpn«√dʰe |
   agmanvp·Aa3p«√gam ṛtannsg«√ṛ yoninmsa«√yu āp 12. Les Libations se rendent dans la demeure de Rita; elles entrent dans le Samoudra, comme les vaches fécondes dans leur étable.prá ṇa indo mahé ráṇa ā́po arṣanti síndʰavaḥ |
yádgóbʰirvāsayiṣyáse || 13||13. prap vayamr1mpg indunmsv«√ind mahjmsd«√mah raṇanmsd«√raṇ 
   apnfpn arṣantivp·A·3p«√ṛṣ sindʰunmpn«√sindʰ |
   yadc gonfpi vāsayiṣyaseva·B·2s«√vas 13. Ô Indou, c’est pour notre bien que coulent ces ondes limpides, et que tu te mêles au lait des vaches.ásya te sakʰyé vayámíyakṣantastvótayaḥ |
índo sakʰitvámuśmasi || 14||14. ayamr3msg tvamr2msg sakʰyannsl«√sac vayamr1mpn 
   iyakṣanttp·A?pn«√yaj (tvamr2msi-ūtinfs«√av)jmpn |
   indunmsv«√ind sakʰitvannsa«√sac uśmasiva·A·1p«√vaś 14. Ô Indou, nous voulons conserver ton amitié, et par les œuvres du sacrifice mériter tes secours.ā́ pavasva gáviṣṭaye mahé soma nṛcákṣase |
éndrasya jaṭʰáre viśa || 15||15. āp pavasvava·Ao2s«√pū (gonfs-iṣṭinfs«√iṣ)nmsd 
   mahjmsd«√mah somaNmsv«√su (nṛnms-cakṣasnms«√cakṣ)nmsd |
   āp indraNmsg«√ind jaṭʰarannsl viśavp·Ao2s«√viś 15. Ô Soma, viens t’unir à ces vaches sacrées que te présente la sagesse des prêtres. Pénètre dans les entrailles d’Indra.mahā́m̐ asi soma jyéṣṭʰa ugrā́ṇāminda ójiṣṭʰaḥ |
yúdʰvā sáñcʰáśvajjigetʰa || 16||16. mahatjmsn«√mah asivp·A·2s«√as somaNmsv«√su jyeṣṭʰajmsn«√jyā 
   ugrajmpg«√vaj indunmsv«√ind ojiṣṭʰajmsn«√vaj |
   yudʰvannmsn«√yudʰ santtp·Ams?«√as śaśvata«√śaś jigetʰavp·I·2s«√ji 16. Ô Soma, tu es grand, tu es magnifique. Ô Indou, tu es le plus fort des héros, et sur le champ de bataille tu es toujours vainqueur.yá ugrébʰyaścidójīyāñcʰū́rebʰyaścicʰū́rataraḥ |
bʰūridā́bʰyaścinmáṃhīyān || 17||17. yasr3msn ugrajmpb«√vaj cidc ojīyaṃsjmsn«√vaj 
   śūrajmpb«√śūr cidc śūratarajmsn«√śūr |
   (bʰūrijms«√bʰū-dājms«√dā)jmpb cidc maṃhīyaṃsjmsn«√maṃh 17. Tu es le plus fort parmi les combattants, le plus noble parmi les héros, le plus généreux parmi les bienfaiteurs.tváṃ soma sū́ra éṣastokásya sātā́ tanū́nām |
vṛṇīmáhe sakʰyā́ya vṛṇīmáhe yújyāya || 18||18. tvamr2msn somaNmsv«√su sūranmsn«√sūr āp iṣnfpa«√iṣ 
   tokannsg«√tuc sātinfsl«√san tanūnfpg«√tan |
   vṛṇīmaheva·A·1p«√vṛ2 sakʰyannsd«√sac vṛṇīmaheva·A·1p«√vṛ2 yujyannsd«√yuj 18. Ô Soma, à toi nous devons la jouissance du soleil, notre nourriture, la vie de nos enfants. Nous t’honorons pour obtenir ton amitié et ta protection.ágna ā́yūṃṣi pavasa ā́ suvórjamíṣaṃ ca naḥ |
āré bādʰasva ducʰúnām || 19||19. agninmsv«√aṅg āyusnnpa«√i pavaseva·A·2s«√pū 
   āp suvavp·Ao2s«√sū ūrjnfsa«√ūrj iṣnfsa«√iṣ cac vayamr1mpd |
   ārea«√ṛ bādʰasvava·Ao2s«√bādʰ ducʰunānfsa«dus~√śvi 19. Ô Agni, tu es le gardien de notre vie. Envoie-nous l’abondance; éloigne de nous le mal.agnírṛ́ṣiḥ pávamānaḥ pā́ñcajanyaḥ puróhitaḥ |
támīmahe mahāgayám || 20||20. agniNmsn«√aṅg ṛṣinmsn«√ṛṣ pavamānajmsn«√pū 
   (pañcau-janyanms«√jan)jmsn (purasa«√pṝ-hitajms«√dʰā)jmsn |
   sasr3msa īmaheva·A·1p«√i (mahatjms«√mah-gayanms«√gam)jmsa 20. Agni est sage et pur; il compatit aux besoins des cinq espèces d’êtres. C’est un pontife auquel nous recourons dans sa grande demeure.ágne pávasva svápā asmé várcaḥ suvī́ryam |
dádʰadrayíṃ máyi póṣam || 21||21. agninmsv«√aṅg pavasvava·Ao2s«√pū svapasjmsn 
   vayamr1mpd varcasnnsa«√ruc suvīryajnsa«su~√vīr |
   dadʰadvp·Ae3s«√dʰā rayinmsa«√rā ahamr1msl poṣanmsa«√puṣ 21. Viens, ô Agni; livre-toi à tes nobles œuvres. Donne-nous une splendeur toute virile; accorde nous la richesse et la gloire.pávamāno áti srídʰo'bʰyàrṣati suṣṭutím |
sū́ro ná viśvádarśataḥ || 22||22. pavamānanmsn«√pū atip sridʰnfpb«√sridʰ 
   abʰip arṣativp·A·3s«√ṛṣ suṣṭutinfsa«su~√stu |
   sūranmsn«√sūr nac (viśvanns«√viś-darśatajms«√dṛś)jmsn 22. Tel que le soleil qui brille à tous les yeux, Soma pur et triomphant vient chercher nos louanges.sá marmṛjāná āyúbʰiḥ práyasvānpráyase hitáḥ |
índurátyo vicakṣaṇáḥ || 23||23. sasr3msn marmṛjānatp·Amsn«√mṛj āyujmpi«√i 
   prayasvantjmsn«√prī prayasnnsd«√prī hitajmsn«√hi |
   indunmsn«√ind atyanmsn«√at? vicakṣaṇajmsn«vi~√cakṣ 23. Indou est sage et rapide; purifié par les enfants d’Ayou, il est mêlé avec les mets sacrés, et devient une boisson merveilleuse.pávamāna ṛtáṃ bṛhácʰukráṃ jyótirajījanat |
kṛṣṇā́ támāṃsi jáṅgʰanat || 24||24. pavamānanmsn«√pū ṛtannsa«√ṛ bṛhatjnsa«√bṛh 
   śukrajnsa«√śuc jyotisnnsa«√jyot ajījanatvp·U·3s«√jan |
   kṛṣṇajnpa«√kṛṣ tamasnnpa«√tam jaṅgʰanattp·Amsn«√han 24. Soma, surnommé Pavamâna, a enfanté la Lumière grande, juste et pure. Il a tué les noires Ténèbres.pávamānasya jáṅgʰnato háreścandrā́ asṛkṣata |
jīrā́ ajiráśociṣaḥ || 25||25. pavamānanmsg«√pū jaṅgʰanattp·Amsg«√han 
   harijmsg«√hṛ candrajmpn«√ścand asṛkṣatava·U·3p«√sṛj |
   jīrajmpn«√jinv (ajirajns«√aj-śocisnns«√śuc)jmpn 25. Les flots rapides et brillants du puissant et splendide Pavamâna coulent avec magnificence.pávamāno ratʰī́tamaḥ śubʰrébʰiḥ śubʰráśastamaḥ |
háriścandro marúdgaṇaḥ || 26||26. pavamānanmsn«√pū ratʰītamajmsn«√ṛ 
   śubʰrajmpi«√śubʰ (śubʰrajms«√śubʰ-śastamajms«√śaṃs)jmsn |
   (harijms«√hṛ-ścandrajms«√ścand)jmsn (marutNms-gaṇanms«√gaṇ)jmsn 26. L’impétueux Pavamâna, superbe, éclatant, s’entoure de rayons lumineux, et devient l’allié des Marouts.pávamāno vyàśnavadraśmíbʰirvājasā́tamaḥ |
dádʰatstotré suvī́ryam || 27||27. pavamānanmsn«√pū vip aśnavatvp·Ae3s«√aś 
   raśminmpi«√raś (vājanms«√vāj-sātamajms«√san)jmsn |
   dadʰattp·Amsn«√dʰā stotṛnmsd«√stu suvīryannsa«su~√vīr 27. Que Pavamâna étende ses splendeurs; qu’il nous accorde une heureuse abondance; qu’il donne à son chantre une forte famille.prá suvāná índurakṣāḥ pavítramátyavyáyam |
punāná índuríndramā́ || 28||28. prap suvānata·Amsn«√su indunmsn«√ind akṣārvp·U·3s«√kṣar 
   pavitrannsa«√pū atip avyayajmsa |
   punānajmsn«√pū indunmsn«√ind indraNmsa«√ind āp 28. Qu’Indou coule dans le filtre de laine. Qu’Indou purifié vienne dans Indra.eṣá sómo ádʰi tvací gávāṃ krīḷatyádribʰiḥ |
índraṃ mádāya jóhuvat || 29||29. eṣasr3msn somanmsn«√su adʰip tvacnfsl«√tvac 
   gonfpg krīḷativp·A·3s«√krīḷ adrinmpi«√dṛ |
   indraNmsa«√ind madanmsd«√mad johuvattp·Amsn«√hve 29. Soma sort du mortier pour passer en se jouant sur la peau de vache. Qu’il honore et enivre Indra.yásya te dyumnávatpáyaḥ pávamānā́bʰṛtaṃ diváḥ |
téna no mṛḷa jīváse || 30||30. yadr3nsg tvamr2msg dyumnavatjnsn payasnnsn«√pī 
   pavamānanmsv«√pū ābʰṛtajnsn«ā~√bʰṛ dyunmsb |
   tadr3nsi vayamr1mpa mṛḷavp·Ao2s«√mṛḷ jīvasev···D··«√jīv 30. Ô Dieu pur, apporte du ciel ton lait nourrissant, et fais-en pour nous un breuvage de vie.


Sūkta 9.67 

tváṃ somāsi dʰārayúrmandrá ójiṣṭʰo adʰvaré |
pávasva maṃhayádrayiḥ || 1||1. tvamr2msn somaNmsv«√su asivp·A·2s«√as (dʰāranms«√dʰṛ-yujms«√yu)jmsn 
  mandrajmsn«√mand ojiṣṭʰajmsn«√vaj adʰvaranmsl |
  pavasvava·Ao2s«√pū (maṃhayatjms«√maṃh-rayinms«√rā)jmsn 1. Ô Soma, ô bienfaiteur puissant, uni à ta douce rosée, viens dans le sacrifice au milieu de ces richesses qui font ta gloire.tváṃ sutó nṛmā́dano dadʰanvā́nmatsaríntamaḥ |
índrāya sūrírándʰasā || 2||2. tvamr2msn sutajmsn«√su (nṛnms-mādanajms«√mad)jmsn 
  dadʰanvaṃstp·Insn«√dʰanv (madnfs«√mad-sarintamajms«√sṛ)jmsn |
  indraNmsd«√ind sūrinmsn«√su andʰasnnsi«√andʰ 2. Tes flots apportent l’ivresse et la force. Présenté à Indra, ton breuvage fait son bonheur.tváṃ suṣvāṇó ádribʰirabʰyàrṣa kánikradat |
dyumántaṃ śúṣmamuttamám || 3||3. tvamr2msn suṣvāṇata·Amsn«√su adrinmpi«√dṛ 
  abʰip arṣavp·Ao2s«√ṛṣ kanikradattp·Amsn«√krand |
  dyumatjmsa«√dyut śuṣmanmsa«√śuṣ uttamajmsa 3. Coule avec bruit; sors du mortier, et revêts toi de toutes tes magnificences.índurhinvānó arṣati tiró vā́rāṇyavyáyā |
hárirvā́jamacikradat || 4||4. indunmsn«√ind hinvānata·Amsn«√hi arṣati